Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 83-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 164582 văn bản

1

Nghị định 83-CP năm 1996 về việc thành lập huyện ĐaKrông thuộc tỉnh Quảng Trị

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 1996 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 83-CP NGÀY 17 THÁNG 12 NĂM 1996 VỀ VIỆC THÀNH LẬP

Ban hành: 17/12/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 83-CP năm 1994 về việc chia huyện Sơn Hà thành huyện Sơn Tây và huyện Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi

CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 1994 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 83-CP NGÀY 6-8-1994 VỀ VIỆC CHIA HUYỆN SƠN HÀ THÀNH HUYỆN

Ban hành: 06/08/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

3

Nghị định 83-CP năm 1979 về việc thực hiện quân sự hoá toàn dân, vũ trang toàn dân để đánh thắng bọn phản động Trung Quốc xâm lược, bảo vệ Tổ quốc do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******* CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 83-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 03 năm 1979 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUÂN SỰ HÓA TOÀN DÂN, VŨ TRANG TOÀN DÂN ĐỂ ĐÁNH

Ban hành: 05/03/1979

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

4

Nghị quyết số 83-CP về việc phát triển sản xuất hoa màu do Hội đồng Bộ trưởng ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** VIÊT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 02 tháng 5 năm 1975 NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 83-C P NGÀY 2 THÁNG 5 NĂM 1975 VỀ VIỆC PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT HOA MÀU Hoa màu (bao gồm ngô, khoai, sắn và các loại cây

Ban hành: 02/05/1975

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2008

5

Nghị định 83-CP năm 1966 về việc bỏ cước qua cầu phà và phí tổn sửa đường do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 04 tháng 05 năm 1966 NGHỊ ĐỊNH BÃI BỎ CƯỚC QUA CẦU PHÀ VÀ PHÍ TỔN SỬA ĐƯỜNG HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Ban hành: 04/05/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2007

6

Nghị định 83-CP năm 1962 về việc thu phí tổn sửa đường do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 1962 NGHỊ ĐỊNH VỀ VIỆC THU PHÍ TỔN SỬA ĐƯỜNG HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ Căn cứ

Ban hành: 01/08/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

7

Nghị định 83-CP năm 1961 về việc người ngoại quốc xin nhập, xuất và quá cảnh nước Việt Nam dân chủ cộng hoà do Hội đồng Chính phủ ban hành

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ******** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 83-CP Hà Nội, ngày 10 tháng 6 năm 1961 NGHỊ ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ SỐ 83-CP NGÀY 10 THÁNG 6 NĂM 1961 VỀ VIỆC NGƯỜI

Ban hành: 10/06/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2009

8

Thông tư 42-VP-1965 hướng dẫn thi hành Nghị định 83-CP năm 1965 về việc giữ gìn trật tự, trị an khi có báo động phòng không do Bộ Công An ban hành

BỘ CÔNG AN ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 42-VP Hà Nội, ngày 21 tháng 09 năm 1965 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH MỘT SỐ ĐIỂM CỤ THỂ VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 83-CP NGÀY

Ban hành: 21/09/1965

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

9

Thông tư liên bộ 225-TV-LB năm 1962 hướng dẫn Nghị định 83-CP và 84-CP về sửa đổi thu phí tổn sửa đường và cước qua phà do Bộ Tài chính - Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI-BỘ TÀI CHÍNH ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 225-TV-LB Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 1962 THÔNG TƯ LIÊN BỘ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 83-CP

Ban hành: 05/09/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2007

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2018

11

Nghị quyết 83/NQ-CP về phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 8 năm 2017

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/NQ-CP Hà Nội, ngày 31 tháng 08 năm 2017 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ CHUYÊN ĐỀ VỀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THÁNG 8

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2017

12

Nghị định 83/2018/NĐ-CP về khuyến nông

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2018 NGHỊ ĐỊNH VỀ KHUYẾN NÔNG Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày

Ban hành: 24/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2018

Ban hành: 09/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2015

14

Nghị định 83/2017/NĐ-CP quy định về công tác cứu nạn, cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 18 tháng 07 năm 2017 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ CÔNG TÁC CỨU NẠN, CỨU HỘ CỦA LỰC LƯỢNG PHÒNG

Ban hành: 18/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2017

15

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2014 ký Thỏa thuận về cơ chế hợp tác chung ASEAN trong chuẩn bị và ứng phó sự cố tràn dầu do Chính phủ ban hành

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/NQ-CP Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2014 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC KÝ THỎA THUẬN VỀ CƠ CHẾ HỢP TÁC CHUNG ASEAN TRONG CHUẨN

Ban hành: 20/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

16

Nghị định 83/2016/NĐ-CP quy định bậc trình độ kỹ năng nghề, điều kiện nâng bậc của công nhân quốc phòng

CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2016/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2016 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH BẬC TRÌNH ĐỘ KỸ NĂNG NGHỀ, ĐIỀU KIỆN

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

17

Nghị quyết 83/NQ-CP phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 6 năm 2013

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/NQ-CP Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2013 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 6 NĂM 2013 Trong hai ngày

Ban hành: 08/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2013

18

Nghị định 83/2015/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2015 NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI Căn cứ Luật Tổ chức

Ban hành: 25/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2015

19

Nghị quyết 83/NQ-CP năm 2012 về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/NQ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2012 NGHỊ QUYẾT PHIÊN HỌP CHÍNH PHỦ THƯỜNG KỲ THÁNG 11 NĂM 2012 Ngày 29

Ban hành: 07/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

20

Nghị định 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu

CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2014/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03 tháng 9 năm 2014 NGHỊ ĐỊNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày

Ban hành: 03/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.180.108