Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 83/2012/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 168858 văn bản

61

Thông tư 183/2012/TT-BTC quy định mẫu tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan và việc sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa nhập, xuất kho ngoại quan do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

183/2012/TT-BTC,Thông tư 183 2012,Bộ Tài chính,Mẫu tờ khai,Phụ lục tờ khai hàng hóa,Hàng hóa nhập xuất kho ngoại quan ,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2012

62

Thông tư 184/2012/TT-BTC hướng dẫn Quy chế quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp kèm theo Quyết định 21/2012/QĐ-TTg do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

184/2012/TT-BTC,Thông tư 184 2012,Bộ Tài chính,Quy chế quản lý và sử dụng,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 184/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 25 tháng 10 năm 2012

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

63

Thông tư 182/2012/TT-BTC sửa đổi điểm 1, mục I hướng dẫn khai báo trị giá tính thuế trên tờ khai trị giá kèm theo Quyết định 30/2008/QĐ-BTC do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

182/2012/TT-BTC,Thông tư 182 2012,Bộ Tài chính,Khai báo trị giá tính thuế,Khai báo tờ khai trị giá,Sửa đổi Quyết định 30/2008/QĐ-BTC ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 25/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2012

64

Thông tư 179/2012/TT-BTC quy định về ghi nhận, đánh giá, xử lý khoản chênh lệch tỷ giá hối đoái trong doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

179/2012/TT-BTC,Thông tư 179 2012,Bộ Tài chính,Chênh lệch tỷ giá hối đoái ,Doanh nghiệp,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 179/2012/TT-BTC

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2012

65

Thông tư 180/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

180/2012/TT-BTC,Thông tư 180 2012,Bộ Tài chính,Xử lý tài chính,Chi trợ cấp mất việc làm,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2012

66

Thông tư 181/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 143/2007/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 196/2004/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Dự trữ quốc gia do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

181/2012/TT-BTC,Thông tư 181 2012,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 143/2007/TT-BTC ,Hướng dẫn Nghị định 196/2004/NĐ-CP ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 181/2012/TT-BTC

Ban hành: 24/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2012

67

Thông tư 178/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

178/2012/TT-BTC,Thông tư 178 2012,Bộ Tài chính,Kế toán,Chế độ kế toán,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Hướng dẫn kế toán Bảo hiểm,Bảo hiểm,Hệ thống kế toán ,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2012

68

Thông tư 176/2012/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hộ kinh doanh và phí cung cấp thông tin doanh nghiệp do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

176/2012/TT-BTC,Thông tư 176 2012,Bộ Tài chính,Lệ phí đăng ký doanh nghiệp,Phí cung cấp thông tin doanh nghiệp ,Đăng ký hộ kinh doanh,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/10/2012

69

Thông tư 177/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí áp dụng tại Cảng vụ đường thủy nội địa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

177/2012/TT-BTC,Thông tư 177 2012,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí lệ phí,Cảng vụ Đường thủy nội địa,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2012

70

Thông tư 173/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2006/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã chuẩn bị thành lập, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng của hợp tác xã do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

173/2012/TT-BTC,Thông tư 173 2012,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 66/2006/TT-BTC ,Hướng dẫn cơ chế tài chính ,Hỗ trợ sáng lập viên hợp tác xã,Đối tượng đào tạo bồi dưỡng ,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 22/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2012

71

Thông tư 174/2012/TT-BTC hướng dẫn quản lý tài chính đối với Quỹ Trợ giúp pháp lý Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

174/2012/TT-BTC,Thông tư 174 2012,Bộ Tài chính,Quản lý tài chính,Quỹ trợ giúp pháp lý Việt Nam,Dịch vụ pháp lý,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 174/2012/TT-BTC

Ban hành: 22/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2012

72

Thông tư 172/2012/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

172/2012/TT-BTC,Thông tư 172 2012,Bộ Tài chính,Lập dự toán,Quản lý sử dụng,Quyết toán kinh phí,Công tác cải cách hành chính,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 22/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2012

73

Thông tư 175/2012/TT-BTC hướng dẫn gia hạn nộp thuế giá trị gia tăng theo Nghị quyết 67/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 13/5/2012 và Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 tiếp tục gia hạn nộp đến tháng 4 năm 2013. 2. Các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ được gia hạn nộp thuế GTGT bao gồm: a) Doanh nghiệp nhỏ và vừa, bao gồm cả hợp tác xã (sau đây gọi chung là doanh nghiệp nhỏ và vừa),

Ban hành: 22/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2012

74

Thông tư 171/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 57/2005/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ đối với tổ chức cung ứng lao động được chỉ định thực hiện nhiệm vụ quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

171/2012/TT-BTC,Thông tư 171 2012,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 57/2005/TT-BTC ,Quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước ,Tổ chức cung ứng lao động,Quản lý người lao động Việt Nam,Tổ chức cá nhân nước ngoài,Tiền tệ - Ngân hàng,Lao động - Tiền lương BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2012

75

Thông tư 170/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thuộc mã số 3909.10.10 và 3909.20.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

170/2012/TT-BTC,Thông tư 170 2012,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi,Sửa đổi mức thuế suất,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 19/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

76

Thông tư 169/2012/TT-BTC sửa đổi mức thuế suất thuế xuất khẩu đối với mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 tại Biểu thuế xuất khẩu do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

169/2012/TT-BTC,Thông tư 169 2012,Bộ Tài chính,Mức thuế suất thuế xuất khẩu,Mặt hàng than thuộc nhóm 27.01 ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 11/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/10/2012

77

Thông tư 168/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 103/2010/TT-BTC về sửa đổi Thông tư 141/2009/TT-BTC quy định chế độ tài chính thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước” do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

168/2012/TT-BTC,Thông tư 168 2012,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Đào tạo cán bộ lãnh đạo quản lý,Đào tạo ở nước ngoài,Ngân sách Nhà nước,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 11/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/10/2012

78

Thông tư 167/2012/TT-BTC quy định việc lập dự toán, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

167/2012/TT-BTC,Thông tư 167 2012,Bộ Tài chính,Kiểm soát thủ tục hành chính,Lập dự toán,Quản lý và sử dụng kinh phí,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 10/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

79

Thông tư 164/2012/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép lên bờ cho thuyền viên nước ngoài, giấy phép xuống tàu nước ngoài, giấy phép cho người điều khiển phương tiện Việt Nam cặp mạn tàu nước ngoài và giấy phép cho người Việt Nam và người nước ngoài thực hiện hoạt động báo chí, nghiên cứu khoa học, tham quan du lịch có

164/2012/TT-BTC,Thông tư 164 2012,Bộ Tài chính,Chế độ thu nộp quản lý ,Lệ phí cấp giấy phép lên bờ ,Thuyền viên nước ngoài,Giấy phép xuống tàu nước ngoài,Người điều khiển phương tiện Việt Nam ,Cặp mạn tàu nước ngoài ,Liên quan đến tàu thuyền nước ngoài ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2012

80

Thông tư 166/2012/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chính sách cấp ấn phẩm báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn giai đoạn 2012-2015 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

166/2012/TT-BTC,Thông tư 166 2012,Bộ Tài chính,Kinh phí cấp ấn phẩm báo tạp chí,Vùng đặc biệt khó khăn,Vùng dân tộc thiểu số miền núi,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/10/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17