Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 83/2012/TT-BTC, "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 168858 văn bản

41

Thông tư 205/2012/TT-BTC hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ để bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

205/2012/TT-BTC,Thông tư 205 2012,Bộ Tài chính,Sử dụng đất trồng lúa,Quản lý đất trồng lúa,Phát triển đất trồng lúa ,Đất trồng lúa ,Chính sách hỗ trợ,Bất động sản,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/11/2012

42

Thông tư 204/2012/TT-BTC hướng dẫn về hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

204/2012/TT-BTC,Thông tư 204 2012,Bộ Tài chính,Hồ sơ chào bán chứng khoán ,Thủ tục chào bán chứng khoán ,Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ,Chào bán chứng khoán ra công chúng,Chứng khoán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2012

43

Thông tư 203/2012/TT-BTC về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

203/2012/TT-BTC,Thông tư 203 2012,Bộ Tài chính,Dịch vụ kiểm toán ,Cung cấp dịch vụ kiểm toán ,Giấy chứng nhận kinh doanh ,Điều kiện kinh doanh,Thủ tục cấp Giấy chứng nhận,Kinh doanh dịch vụ kiểm toán ,Quản lý sử dụng Giấy chứng nhận ,Doanh nghiệp,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2013

44

Thông tư 202/2012/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

202/2012/TT-BTC,Thông tư 202 2012,Bộ Tài chính,Hành nghề kiểm toán,Danh sách kiểm toán viên ,Đăng ký danh sách kiểm toán ,Quản lý danh sách kiểm toán ,Công khai danh sách kiểm toán viên,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

45

Thông tư 201/2012/TT-BTC hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng nông sản chưa qua chế biến do phía Việt Nam hỗ trợ đầu tư, trồng tại Campuchia nhập khẩu về nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

201/2012/TT-BTC,Thông tư 201 2012,Bộ Tài chính,Chính sách thuế,Nông sản chưa qua chế biến ,Nông sản,Hàng nông sản chưa qua chế biến,Việt Nam trồng tại Campuchia ,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 16/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2012

46

Thông tư 196/2012/TT-BTC quy định thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu thương mại do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

196/2012/TT-BTC,Thông tư 196 2012,Bộ Tài chính,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Thủ tục hải quan điện tử,Thương mại,Quy trình thủ tục hải quan điện tử,Hàng hóa xuất nhập khẩu thương mại ,Thủ tục hải quan,Thủ tục xuất nhập khẩu,Thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa ,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2012

47

Thông tư 197/2012/TT-BTC hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

197/2012/TT-BTC,Thông tư 197 2012,Bộ Tài chính,Phí sử dụng đường bộ,Thu phí sử dụng đường bộ,Nộp phí sử dụng đường bộ,Quản lý phí sử dụng đường bộ,Thông tư 197/2012/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2012

48

Thông tư 193/2012/TT-BTC về Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

193/2012/TT-BTC,Thông tư 193 2012,Bộ Tài chính,Danh mục mặt hàng chịu thuế,Biểu thuế xnk ưu đãi 2013,Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi,Biểu thuế xuất nhập khẩu,Biểu thuế xnk,Thuế xuất nhập khẩu,Thuế xuất nhập khẩu 2003,Biểu thuế nhập khẩu 2013,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi 2013,Biểu thuế nhập khẩu mới,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2012

49

Thông tư 194/2012/TT-BTC hướng dẫn mức chi tạo lập thông tin điện tử nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

194/2012/TT-BTC,Thông tư 194 2012,Bộ Tài chính,Mức chi,Chi tạo lập thông tin điện tử,Cơ quan nhà nước,Thông tin điện tử,Cơ quan đơn vị nhà nước ,Mức chi duy trì hoạt động ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2012

50

Thông tư 195/2012/TT-BTC hướng dẫn kế toán áp dụng cho đơn vị chủ đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

195/2012/TT-BTC,Thông tư 195 2012,Bộ Tài chính,Hướng dẫn kế toán ,Đầu tư,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 195/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 15 tháng 11 năm 2012

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2013

51

Thông tư 198/2012/TT-BTC về Chế độ kế toán áp dụng đối với Quỹ mở do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

198/2012/TT-BTC,Thông tư 198 2012,Bộ Tài chính,Chế độ kế toán,Chế độ kế toán đối với Quỹ mở ,Kế toán Quỹ mở ,Chế độ chứng từ kế toán ,Kế toán - Kiểm toán,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/02/2013

52

Thông tư 199/2012/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 122/2011/NĐ-CP về chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về tỷ lệ xuất khẩu mà bị chấm dứt ưu đãi theo cam kết WTO do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

199/2012/TT-BTC,Thông tư 199 2012,Bộ Tài chính,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Hướng dẫn Nghị định 122/2011/NĐ-CP,Chuyển đổi ưu đãi thuế thu nhập ,Ưu đãi thuế,Điều kiện ưu đãi thuế ,Tỷ lệ xuất khẩu ,Chấm dứt ưu đãi,Cam kết WTO ,Doanh nghiệp,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH --------

Ban hành: 15/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2012

53

Thông tư 192/2012/TT-BTC hướng dẫn xử lý khoản nợ dự trữ quốc gia tồn đọng sau thanh tra tại Tổng cục Dự trữ Nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

192/2012/TT-BTC,Thông tư 192 2012,Bộ Tài chính,Xử lý nợ dự trữ quốc gia,Nợ dự trữ quốc gia ,Thanh tra,Xử lý sau thanh tra,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 192/2012/TT-BTC

Ban hành: 14/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

54

Thông tư 191/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 155/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế đối với hoạt động tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ và khai thác dầu khí của Liên doanh Việt-Nga “Vietsovpetro” từ lô 09-1 theo quy định tại Hiệp định 2010 do Bộ Tài chính ban hành

191/2012/TT-BTC,Thông tư 191 2012,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 155/2011/TT-BTC ,Khai thác dầu khí,Liên doanh Việt Nga ,Thăm dò khai thác mỏ ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

55

Thông tư 190/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

190/2012/TT-BTC,Thông tư 190 2012,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 66/2009/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 190/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 09 tháng 11 năm

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

56

Thông tư 189/2012/TT-BTC sửa đổi Thông tư 236/2009/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí lãnh sự áp dụng tại các Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan đại diện lãnh sự Việt Nam ở nước ngoài do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

189/2012/TT-BTC,Thông tư 189 2012,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 236/2009/TT-BTC ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 189/2012/TT-BTC Hà Nội, ngày 9 tháng 11 năm

Ban hành: 09/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2012

57

Thông tư 188/2012/TT-BTC hướng dẫn hỗ trợ lãi suất vay vốn và cấp bù chênh lệch lãi suất do thực hiện chính sách hỗ trợ nhằm giảm tổn thất sau thu hoạch đối với nông, thuỷ sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

188/2012/TT-BTC,Thông tư 188 2012,Bộ Tài chính,Hỗ trợ lãi suất vay vốn,Cấp bù chênh lệch lãi suất,Giảm tổn thất sau thu hoạch,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 188/2012/TT-BTC

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2012

58

Thông tư 187/2012/TT-BTC quy định chế độ thu, nộp và quản lý lệ phí cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

187/2012/TT-BTC,Thông tư 187 2012,Bộ Tài chính,Quản lý lệ phí cấp giấy phép,Nộp lệ phí cấp giấy phép,Thu lệ phí cấp giấy phép,Thành lập Văn phòng đại diện,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 07/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2012

59

Thông tư 186/2012/TT-BTC quy định mẫu, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh và chế độ in, phát hành, quản lý, sử dụng tờ khai, phụ lục tờ khai hàng hóa quá cảnh do Bộ Tài chính ban hành

186/2012/TT-BTC,Thông tư 186 2012,Bộ Tài chính,Mẫu tờ khai hàng hóa quá cảnh ,Phụ lục tờ khai hàng hóa,Tờ khai phụ lục tờ khai hàng hóa ,Hàng hóa quá cảnh,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2012

60

Thông tư 185/2012/TT-BTC hướng dẫn miễn thuế nhập khẩu đối với phụ tùng, linh kiện để sản xuất, lắp ráp xe buýt của Dự án đầu tư phát triển vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

185/2012/TT-BTC,Thông tư 185 2012,Bộ Tài chính,Miễn thuế nhập khẩu,Phụ tùng linh kiện ,Sản xuất lắp ráp xe buýt ,Dự án phát triển vận tải hành khách ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.40.250