Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 83/2005/TT-BNV "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 169021 văn bản

1

Thông tư 83/2005/TT-BNV sửa đổi chế độ nâng bậc lương và các chế độ phụ cấp lương đối với cán bộ, công nhân viên chức do Bộ nội vụ ban hành

******** Số: 83/2005/TT-BNV Hà Nội, ngày 10 tháng 8 năm 2005 THÔNG TƯ CỦA BỘ NỘI VỤ SỐ 83/2005/TT-BNV NGÀY 10 THÁNG 8 NĂM 2005 HƯỚNG DẪN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CHẾ ĐỘ NÂNG BẬC LƯƠNG VÀ CÁC CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC Căn cứ Nghị định số

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

2

Thông tư 83/2020/TT-BTC hướng dẫn Khoản 3 Điều 7 Quyết định 15/2020/QĐ-TTg quy định về thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 do Bộ Tài chính ban hành

83/2020/TT-BTC,Thông tư 83 2020,Bộ Tài chính,Bộ Tài chính hướng dẫn Quyết định 15/2020/QĐ-TT,Hướng dẫn Quyết định hỗ trợ người dân do Covid-19,Hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Covid-19,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2020

3

Thông tư 83/2019/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong công tác của Cảnh sát môi trường do Bộ Công an ban hành

83/2019/TT-BCA,Thông báo 83 2019,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ,Cảnh sát môi trường ,Công tác,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83/2019/TT-BCA Hà Nội, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/02/2020

4

Thông tư 83/2005/TT-BTC hướng dẫn thí điểm cơ sở sản xuất, kinh doanh tự khai, tự nộp thuế tài nguyên theo Quyết định 161/2005/QĐ-TTg do Bộ Tài chính ban hành

83/2005/TT-BTC,Thông tư 83 2005,Bộ Tài chính,Thí điểm tự khai thuế tài nguyên,Thí điểm tự nộp thuế tài nguyên,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập- Tự do-Hạnh phúc Số:83/2005/TT-BTC Hà Nội, ngày 22 tháng  9  năm 2005

Ban hành: 22/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

5

Thông tư 83/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư 57/2016/TT-BTC hướng dẫn chế độ thu nộp và hạch toán các khoản đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam và việc chuyển giao tài sản hình thành từ nguồn kinh phí của Quỹ Dịch vụ viễn thông công ích Việt Nam đến năm 2020 do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

83/2019/TT-BTC,Thông tư 83 2019,Bộ Tài chính,Đóng góp vào Quỹ Dịch vụ viễn thông ,Chế độ thu nộp,Nguồn kinh phí,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NĂM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2020

6

Thông tư 83/2018/TT-BTC hướng dẫn việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu nhà nước tại Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

83/2018/TT-BTC,Thông tư 83 2018,Bộ Tài chính,Chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu,Tập đoàn kinh doanh vốn nhà nước,Chuyển giao quyền đại diện ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/09/2018

7

Thông tư 130/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Nghị định 54/2005/NĐ-CP về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức do Bộ Nội vụ ban hành

130/2005/TT-BNV,Thông tư 130 2005,Bộ Nội vụ,Chế độ thôi việc,Bồi thường chi phí đào tạo,Cán bộ công chức,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 130/2005/TT-BNV

Ban hành: 07/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

8

Thông tư 118/2005/TT-BNV hướng dẫn Nghị quyết 16/2000/NQ-CP và Nghị quyết 09/2003/NQ-CP về việc tính trợ cấp thôi việc đối với người thôi việc do tinh giản biên chế do Bộ Nội vụ ban hành

118/2005/TT-BNV,Thông tư 118 2005,Bộ Nội vụ,Trợ cấp thôi việc,Thôi việc do tinh giản biên chế,Hướng dẫn,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 118/2005/TT-BNV Hà Nội,

Ban hành: 09/11/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Thông tư 117/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện Quyết định 205/2004/QĐ-TTg về chính sách, chế độ đối với cán bộ cao cấp do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

117/2005/TT-BNV,Thông tư 117 2005,Bộ Nội vụ,Chế độ,Hướng dẫn,Chính sách,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 117/2005/TT-BNV Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2005

Ban hành: 04/11/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

10

Thông tư 86/2005/TT-BNV hướng dẫn về biên chế của ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng khi thực hiện đề án sắp xếp, đổi mới và phát triển lâm trường quốc doanh do Bộ Nội Vụ ban hành

86/2005/TT-BNV,Thông tư 86 2005,Bộ Nội vụ,Đổi mới lâm trường quốc doanh,Sắp xếp lâm trường quốc doanh,Lao động - Tiền lương BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 86/2005/TT-BNV Hà Nội, ngày 22

Ban hành: 22/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

11

Thông tư 78/2005/TT-BNV hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ, công chức, viên chức kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo đứng đầu cơ quan, đơn vị khác do Bộ nội vụ ban hành

78/2005/TT-BNV,Thông tư 78 2005,Bộ Nội vụ,Phụ cấp kiêm nhiệm,Kiêm nhiệm chức danh lãnh đạo,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 78/2005/TT-BNV Hà Nội, ngày

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Thông tư 79/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức khi thay đổi công việc và các trường hợp được chuyển công tác từ lực lượng vũ trang, cơ yếu và công ty nhà nước vào làm việc trong các cơ quan nhà nước và các đơn vị sự nghiệp của nhà nước do Bộ nội vụ ban hành

79/2005/TT-BNV,Thông tư 79 2005,Bộ Nội vụ,Chuyển xếp lương,Cán bộ công chức chuyển công tác,Viên chức chuyển công tác,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 79/2005/TT-BNV

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Thông tư 80/2005/TT-BNV hướng dẫn chuyển xếp lương đối với cán bộ, công chức, viên chức có trình độ cao đẳng phù hợp với chuyên môn đang làm do Bộ nội vụ ban hành

80/2005/TT-BNV,Thông tư 80 2005,Bộ Nội vụ,Chuyển xếp lương,Cán bộ công chức,Viên chức,Trình độ cao đẳng phù hợp chuyên môn,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 80/2005/TT-BNV

Ban hành: 10/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

14

Thông tư 74/2005/TT-BNV hướng dẫn Nghị định 115/2003/NĐ-CP, Nghị Định 116/2003/NĐ-CP về chế độ công chức dự bị; về tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, công chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước do Bộ Nội vụ ban hành

74/2005/TT-BNV,Thông tư 74 2005,Bộ Nội vụ,Công chức dự bị,Sử dụng cán bộ công chức,Tuyển dụng cán bộ công chức,Quản lý cán bộ công chức,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/07/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

15

Thông tư 83/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện ưu đãi đầu tư quy định tại Luật đầu tư 67/2014/QH13 và Nghị định 118/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật đầu tư do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

83/2016/TT-BTC,Thông tư 83 2016,Bộ Tài chính,Hướng dẫn thực hiện,Ưu đãi đầu tư,Hướng dẫn Luật Đầu tư công,Xác định ưu đãi đầu tư ,Xác định dự án ưu đãi đầu tư ,Đầu tư BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2016

16

Thông tư 48/2005/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về du lịch ở địa phương do Bộ Nội vụ ban hành

48/2005/TT-BNV,Thông tư 48 2005,Bộ Nội vụ,Cơ quan chuyên môn về du lịch,Quản lý nhà nước về du lịch,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ***** SỐ 48/2005/TT-BNV CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2005 THÔNG TƯ

Ban hành: 29/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2006

17

Thông tư 46/2005/TT-BNV hướng dẫn quản lý tài liệu khi chia, tách, sáp nhập cơ quan, tổ chức, đơn vị hành chính và tổ chức lại, chuyển đổi hình thức sở hữu doanh nghiệp nhà nước do Bộ Nội Vụ ban hành.

46/2005/TT-BNV,Thông tư 46 2005,Bộ Nội vụ,Quản lý tài liệu,Chia tách sáp nhập cơ quan,Chia tách sáp nhập cơ sở dạy nghề,Chia tách sáp nhập đơn vị hành chính,Chia tách sáp nhập tổ chức,Chuyển đổi hình thức sở hữu,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2007

18

Thông tư 36/2005/TT-BNV về việc xếp hạng Ban quản lý khu công nghiệp, Ban quản lý khu kinh tế, Ban quản lý khu kinh tế mở, Ban quản lý khu kinh tế cửa khẩu, Ban quản lý khu kinh tế - thương mại, Ban quản lý khu công nghiệp cao và các Ban quản lý có tên gọi khác do Bộ Nội vụ ban hành

36/2005/TT-BNV,Thông tư 36 2005,Bộ Nội vụ,Xếp hạng Ban quản lý,Ban Quản lý khu Công Nghiệp,Ban Quản lý khu công nghệ cao,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 36/2005/TT-BNV Hà Nội,

Ban hành: 06/04/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/12/2009

19

Thông tư 1/2021/TT-BNV hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do Bộ Nội vụ ban hành

1/2021/TT-BNV,Thông tư 1 2021,Bộ Nội vụ,Hướng dẫn tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Hướng dẫn bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2021

20

Thông tư 21/2005/TT-BNV hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức Văn thư, Lưu trữ Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Uỷ ban nhân dân do Bộ Nội vụ ban hành

21/2005/TT-BNV,Thông tư 21 2005,Bộ Nội vụ,Tổ chức Văn thư Lưu trữ,Phòng Văn thư Lưu trữ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 21/2005/TT-BNV Hà Nội, ngày 01 tháng 2 năm 2005

Ban hành: 01/02/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2010

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.232.133.141