Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 825/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 13247 văn bản

1

Quyết định 825/QĐ-TTg năm 2020 về thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2020-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

825/QD-TTg,Quyết định 825 2020,Thủ tướng Chính phủ,Quy chế hoạt động Hội đồng điều phối,Hội đồng điều phối giai đoạn 2020 2025,Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

2

Quyết định 825/QĐ-TTg năm 2013 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang đến năm 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

825/QD-TTg,Quyết định 825 2013,Thủ tướng Chính phủ,Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao ,Khu Nông nghiệp công nghệ cao,Khu Nông nghiệp công nghệ cao Hậu Giang ,Quy hoạch chung xây dựng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/05/2013

3

Quyết định 825/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Đề án Mít tinh, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội tại Quảng trường Ba Đình, Thủ đô Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2010 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

825/QD-TTg,Quyết định 825 2010,Thủ tướng Chính phủ,Tổ chức mít tinh,Diễu binh,Diễu hành,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 825/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2010

4

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính được chuẩn hóa; thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lai Châu

825/QD-UBND,Quyết định 825 2021,Tỉnh Lai Châu,Công bố thủ tục chuẩn hóa của Sở Giáo dục tỉnh Lai Châu,Công bố thủ tục hành chính của Sở Giáo dục tỉnh Lai Châu,Danh mục thủ tục hành chính của Sở Giáo dục tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2021

5

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến năm 2030

825/QD-UBND,Quyết định 825 2021,Tỉnh Lạng Sơn,Phê duyệt Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn,Đề án phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Phát triển du lịch tỉnh Lạng Sơn đến 2030,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 19/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2021

6

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2021 về bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

825/QD-UBND,Quyết định 825 2021,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại tỉnh Thừa Thiên Huế,Ban hành bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại Huế,Bộ tiêu chí Chợ văn minh thương mại 2021,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2021

7

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

825/QD-UBND,Quyết định 825 2021,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục của Sở Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Thủ tục về nông lâm sản Sở Nông nghiệp Bà Rịa Vũng Tàu,Thủ tục về thủy sản Sở Nông nghiệp tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

8

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục gồm 01 thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung và 01 bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai

825/QD-UBND,Quyết định 825 2020,Tỉnh Gia Lai,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Gia Lai,Thủ tục hành chính lĩnh vực Môi trường,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban huyện Gia Lai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 26/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2020

9

Quyết định 825/2002/QĐ-TTg thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược toàn diện về tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo, Chương trình tăng trưởng và giảm nghèo và Chương trình tín dụng hỗ trợ giảm nghèo do Thủ tướng Chính phủ ban hành

825/QD-TTg,Quyết định 825 2002,Thủ tướng Chính phủ,Xóa đói giảm nghèo,Chương trình tín dụng giảm nghèo,Ban Chỉ Đạo,Thành lập,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 825/QĐ-TTg

Ban hành: 20/09/2002

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2009

10

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Điện Biên

825/QD-UBND,Quyết định 825 2020,Tỉnh Điện Biên,Thủ tục hành chính lĩnh vực đường bộ,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Điện Biên,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 19/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2021

11

Quyết định 825/QĐ-UBND công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In và Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Kạn

825/QD-UBND,Quyết định 825 2020,Tỉnh Bắc Kạn,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản,Thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản Sở Thông tin,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản Bắc Kạn,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

12

Quyết định 825/QĐ-UBND về phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến cung cấp trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh thực hiện tích hợp với Cổng Dịch vụ công quốc gia năm 2020 do tỉnh Bắc Giang ban hành

825/QD-UBND,Quyết định 825 2020,Tỉnh Bắc Giang,Danh mục dịch vụ công trực tuyến,Dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công,Dịch vụ công tích hợp Cổng Dịch vụ công quốc gia 2020,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2020

13

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 về giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc

825/QD-UBND,Quyết định 825 2020,Tỉnh Vĩnh Phúc,Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc,Giải thể Quỹ bảo trì đường bộ tỉnh Vĩnh Phúc,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2020

14

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, thay thế, bãi bỏ trong lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế

825/QD-UBND,Quyết định 825 2020,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Đường bộ,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Thừa Thiên Huế,Công bố thủ tục hành chính Sở Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 27/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

15

Nghị quyết 15q/NQ-HĐND năm 2010 về chương trình xây dựng Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

15q/NQ-HDND,Nghị quyết 15q 2010,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Chương trình xây dựng nghị quyết,Nghị quyết tỉnh Thừa Thiên Huế ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

16

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

825/QD-UBND,Quyết định 825 2018,Tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số : 825/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 28 tháng 12 năm 2018

Ban hành: 28/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

17

Quyết định 825/QĐ-UBND năm 2018 về Bộ tiêu chí về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

825/QD-UBND,Quyết định 825 2018,Tỉnh Kon Tum,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 825/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 08 tháng 08 năm 2018

Ban hành: 08/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2018

18

Quyết định 825/QĐ-UBND phân bổ chi tiết vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2016 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

825/QD-UBND,Quyết định 825 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 825/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 15 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 15/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/04/2016

19

Kế hoạch 825/KH-BVHTTDL năm 2016 xây dựng Đề án “Tư liệu văn hóa các dân tộc thiểu số việt nam” do Bộ Văn hóa, Thể thao và du lịch ban hành

825/KH-BVHTTDL,Bộ Văn hoá Thể thao và du lịc,Dân tộc thiểu số,Văn hóa dân tộc thiểu số,Xây dựng đề án,Phát triển văn hóa,Văn hóa - Xã hội BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 16/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2016

20

Thông báo 825/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là hợp chất làm ổn định plastic có thành phần chính là hợp chất hữu cơ chứa bari, kẽm do Tổng cục Hải quan ban hành

825/TB-TCHQ,Thông báo 825 2016,Tổng cục Hải quan,Hợp chất làm ổn định plastic ,Phân loại hàng hóa,Kết quả phân loại hàng hóa,Hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.13.53
server251