Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 82/H��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 11477 tiêu chuẩn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2019/BGTVT về Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

QCVN82:2019/BGTVT,Quy chuẩn QCVN82:2019,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 82:2019/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ Ô TÔ KHÁCH THÀNH PHỐ ĐỂ NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG National technical regulation on urban buses designed for easy access for disabled people Lời nói đầu QCVN 82:2019/BGTVT do Cục

Ban hành: 01/08/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2019

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6396-82:2015 (EN 81-82:2013) về Yêu cầu an toàn về cấu tạo và lắp đặt thang máy - Thang máy chở người và hàng - Phần 82: Yêu cầu nâng cao khả năng tiếp cận thang máy chở người đang sử dụng bao gồm cả người khuyết tật

TCVN6396-82:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6396-82:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6396-82:2015 EN 81-82:2013 YÊU CẦU AN TOÀN VỀ CẤU TẠO VÀ LẮP ĐẶT THANG MÁY - THANG MÁY CHỞ NGƯỜI VÀ HÀNG - PHẦN 82: YÊU CẦU NÂNG CAO KHẢ NĂNG TIẾP CẬN THANG MÁY CHỞ NGƯỜI ĐANG SỬ DỤNG BAO GỒM CẢ NGƯỜI KHUYẾT TẬT Safety rules

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2016

3

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2014/BGTVT về Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

QCVN82:2014/BGTVT,Quy chuẩn QCVN82:2014,Bộ Giao thông vận tải,Giao thông QCVN 82 : 2014/BGTVT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ Ô TÔ KHÁCH THÀNH PHỐ ĐỂ NGƯỜI KHUYẾT TẬT TIẾP CẬN SỬ DỤNG National technical regulation on urban buses designed for easy access for disabled people Lời nói đầu QCVN 82 : 2014/BGTVT do Cục

Ban hành: 07/11/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2014

4

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 82:2014/BTTTT về Chất lượng dịch vụ tin nhắn ngắn trên mạng viễn thông di động mặt đất

QCVN82:2014/BTTTT,Quy chuẩn QCVN82:2014,Bộ Thông tin và Truyền thông,Điện - điện tử QCVN 82:2014/BTTTT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ TIN NHẮN NGẮN TRÊN MẠNG VIỄN THÔNG DI ĐỘNG MẶT ĐẤT National technical regulation on quality of Short Message Service (SMS) on the Public Land Mobile Network MỤC

Ban hành: 25/07/2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2014

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7699-2-82:2014 (IEC 60068-2-82:2007) về Thử nghiệm môi trường - Phần 2-82: Các thử nghiệm - Thử nghiệm XW1: Phương pháp thử nghiệm mọc râu đối với linh kiện và điện tử

TCVN7699-2-82:2014,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7699-2-82:2014,***,Công nghiệp TCVN 7699-2-82:2014 IEC 60068-2-82:2007 THỬ NGHIỆM MÔI TRƯỜNG PHẦN 2-82: CÁC THỬ NGHIỆM - THỬ NGHIỆM XW1: PHƯƠNG PHÁP THỬ NGHIỆM MỌC RÂU ĐỐI VỚI LINH KIỆN ĐIỆN VÀ ĐIỆN TỬ Environmental testing - Part 2-82: Tests - Test XW1: Whisker test methods

Ban hành: Năm 2014

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

6

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5699-2-82:2013 (IEC 60335-2-82:2008) về Thiết bị điện gia dụng và thiết bị điện tương tự - An toàn - Phần 2-82: Yêu cầu cụ thể đối với máy giải trí và máy phục vụ cá nhân

TCVN5699-2-82:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5699-2-82:2013,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 5699-2-82:2013 IEC 60335-2-82:2008 THIẾT BỊ ĐIỆN GIA DỤNG VÀ THIẾT BỊ ĐIỆN TƯƠNG TỰ - AN TOÀN - PHẦN 2-82: YÊU CẦU CỤ THỂ ĐỐI VỚI MÁY GIẢI TRÍ VÀ MÁY PHỤC VỤ CÁ NHÂN Household and similar electrical appliances -

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

7

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01-82:2011/BNNPTNT về vệ sinh thú y cơ sở ấp trứng gia cầm do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

QCVN01-82:2011/BNNPTNT,Quy chuẩn QCVN01-82:2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Vệ sinh thú y,QCVN 01-82:2011/BNNPTNT ,Cơ sở ấp trứng gia cầm ,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Nông nghiệp CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM QCVN 01 - 82: 2011/BNNPTNT

Ban hành: 25/10/2011

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

8

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12398:2018 về Mật ong - Xác định độ pH và độ axít tự do bằng phép đo chuẩn độ đến pH 8,3

TCVN12398:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12398:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12398:2018 MẬT ONG - XÁC ĐỊNH ĐỘ PH VÀ ĐỘ AXIT TỰ DO BẰNG PHÉP ĐO CHUẨN ĐỘ ĐẾN PH 8,3 Honey - Determination of pH and of free acidity by titration to pH 8,3 Lời nói đầu TCVN 12398:2018 thay thế TCVN 5271:2008;

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/12/2019

9

Tiêu chuẩn ngành 24 TCN 82:2003 về bột giấy – Ước lượng độ bụi do Bộ Công nghiệp ban hành

24TCN82:2003,Tiêu chuẩn ngành 24TCN82:2003,Bộ Công nghiệp,Bột giấy,Ước lượng độ bụi ,24 TCN 82:2003 TIÊU CHUẨN NGÀNH 24 TCN  82 : 2003 BỘT GIẤY – ƯỚC LƯỢNG ĐỘ BỤI HÀ NỘI  - 2003 LỜI NÓI ĐẦU Tiêu chuẩn ngành 24 TCN 82 :  2003  Bột giấy – Ước lượng độ bụi được   biên soạn dựa theo Tiêu chuẩn  TAPPI

Ban hành: 09/12/2003

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-9:2020 về Phân bón - Phần 9: Xác định độ pH

hai số thập phân. Giá trị nhiệt độ đo. VÍ DỤ: Giá trị pH = 9,82 Nhiệt độ đo = 25,0 °C. 9  Báo cáo thử nghiệm Báo cáo thử nghiệm phải bao gồm ít nhất các thông tin sau: a) Viện dẫn tiêu chuẩn này; b) Đặc điểm nhận dạng mẫu; c) Kết quả thử nghiệm; d) Mọi thao tác không quy định trong tiêu chuẩn này,

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13149-1:2020 về Ghi đường sắt - Phần 1: Ghi khổ đường 1000 mm và khổ đường 1435 mm có tốc độ tàu 12 km/h - Ghi lồng có tốc độ tàu nhỏ hơn hoặc bằng 100 km/h

TCVN13149-1:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN13149-1:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 13149-1:2020 GHI ĐƯỜNG SẮT - PHẦN 1: GHI KHỔ ĐƯỜNG 1000 MM VÀ KHỔ ĐƯỜNG 1435 MM CÓ TỐC ĐỘ TÀU 120 KM/H - GHI ĐƯỜNG CÓ TỐC ĐỘ TÀU NHỎ HƠN HOẶC BẰNG 100 KM/H Railway Turnout - Part 1:1000 mm gauge and 1435 mm gauge turnouts

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/04/2021

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11397:2016 về Vi sinh vật trong thực phẩm – Phát hiện E.coli O157:H7 – Phương pháp 8h

TCVN11397:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11397:2016,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 11397:2016 VI SINH VẬT TRONG THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN E.COLI O157:H7 - PHƯƠNG PHÁP 8 H Microbiology of foods - Detection of E.coli O157:H7 - 8-hour method Lời nói đầu TCVN 11397:2016 được xây dựng trên cơ sở tham

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12348:2018 về Thực phẩm đã axit hóa - Xác định pH

TCVN12348:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12348:2018,***,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12348:2018 THỰC PHẨM ĐÃ AXIT HÓA - XÁC ĐỊNH pH Acidified foods - Determination of pH Lời nói đầu TCVN 12348:2018 được xây dựng trên cơ sở tham khảo AOAC 981.12 pH of Acidified Foods; TCVN 12348:2018 do Ban

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-16:2017 về Thép hình cán nóng - Phần 16: Thép chữ H

TCVN7571-16:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-16:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7571-16:2017 THÉP HÌNH CÁN NÓNG - PHẦN 16: THÉP CHỮ H Hot-rolled steel sections - Phần 16: H sections Lời nói đầu TCVN 7571-16:2017 thay thế TCVN 7571-16:2006 (ISO 657-16:1980). TCVN 7571-16:2017 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2017

15

Tiêu chuẩn ngành 14TCN 82:1995 về Công trình thủy lợi - Tiêu chuẩn kỹ thuật khoan phụt xi măng vào nền đá

14TCN82:1995,Tiêu chuẩn ngành 14TCN82:1995,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Xây dựng,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH 14 TCN 82 - 1995 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT KHOAN PHỤT XI MĂNG VÀO NỀN ĐÁ Nhóm D 14 TCN 82 - 1995 CÔNG TRÌNH THỦY LỢI - TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT KHOAN PHỤT XI MĂNG VÀO NỀN ĐÁ

Ban hành: 24/01/1996

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9339:2012 về Bê tông và vữa xây dựng - Phương pháp xác định pH bằng máy đo pH

TCVN9339:2012,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9339:2012,***,Phương pháp xác định pH,máy đo pH,Bê tông,Vữa xây dựng,Bê tông và vữa xây dựng,TCVN 9339:2012 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9339:2012 BÊ TÔNG VÀ VỮA XÂY DỰNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH BẰNG MÁY ĐO pH Concrete and mortar - Method for determination of pH by pH meter

Ban hành: Năm 2012

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2013

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10728:2015 về Sản phẩm cacao - Xác định pH - Phương pháp đo điện thế

đại diện. Mẫu không bị hư hại hoặc thay đổi trong quá trình vận chuyển hoặc bảo quản. 8. Cách tiến hành 8.1. Phần mẫu thử Cân khoảng 10 g mẫu thử, chính xác đến 1 mg. 8.2. Hiệu chuẩn máy đo pH Chỉnh nhiệt độ của dung dịch đệm (5.1) đến nhiệt độ đo và hiệu chỉnh máy đo pH (6.1) theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Nếu cần

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2015

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12233:2018 (IES LM-82-12) về Xác định đặc tính điện và quang phụ thuộc vào nhiệt độ của khối sáng led và bóng đèn led

TCVN12233:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN12233:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 12233:2018 IES LM-82-12 XÁC ĐỊNH ĐẶC TÍNH ĐIỆN VÀ QUANG PHỤ THUỘC VÀO NHIỆT ĐỘ CỦA KHỐI SÁNG LED VÀ BÓNG ĐÈN LED Characterization of LED light engines and LED lamps for electrical and photometric properties as a

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 3715:82 về Trạm biến áp trọn bộ công suất đến 1000 kVA, điện áp đến 20 kV - Yêu cầu kỹ thuật

TCVN3715:82,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3715:82,Uỷ ban khoa học và kỹ thuật nhà nước,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC TCVN 3715-82 TRẠM BIẾN ÁP TRỌN BỘ CÔNG SUẤT ĐẾN 1000KVA, ĐIỆN ÁP ĐẾN 20KV - YÊU CẦU KỸ THUẬT Enclosed transformer substation of output up to 1000kVA, for voltages up to 20kV inclusive - General

Ban hành: Năm 1982

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2016

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12961:2020 (ISO 18191:2015) về Chất lượng nước xác định pH t nước biển - Phương pháp sử dụng chỉ thị màu M-Crezol tím

mol trên kilogam nước biển. Phương pháp phù hợp để thử nghiệm các mức nước biển có pHt từ 7,4 đến 8,2 đối với nước biển trong khoảng độ muối thực tế từ 20 đến 40. 2  Thuật ngữ và định nghĩa Tiêu chuẩn này sử dụng các thuật ngữ và định nghĩa sau. 2.1 Nồng độ ion hydro tổng [H+]t (total hydrogen ion concentration [H

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2022

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228