Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 82/H��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 26869 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 82/UBND-ĐTMT năm 2012 về thời gian hoàn thành việc nộp tiền sử dụng đất đối với trường hợp đã ký hợp đồng mua bán nhà ở tại Khu A - Khu đô thị mới Phú Mỹ Hưng do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

82/UBND-DTMT,Công văn 82,Thành phố Hồ Chí Minh,Chậm nộp tiền sử dụng đất ,Gia hạn nộp tiền sử dụng đất,Nộp tiền sử dụng đất,Xử phạt chậm nộp tiền sử dụng đất,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/09/2014

2

Công văn 1497/SGDĐT-GDTrH năm 2022 về tổ chức Kỳ thi nghề phổ thông năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1497/SGDDT-GDTrH,Công văn 1497 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức Kỳ thi nghề phổ thông,Kỳ thi nghề phổ thông 2021 2022,Tổ chức Kỳ thi nghề phổ thông Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

3

Công văn 1489/SGDĐT-GDTrH năm 2022 về rà soát, báo cáo thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1489/SGDDT-GDTrH,Công văn 1489 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Rà soát thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng,Thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng Hồ Chí Minh,Thiết bị dạy học môn Giáo dục quốc phòng và an ninh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG

Ban hành: 13/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

4

Công văn 1410/SGDĐT-GDTrH năm 2022 thông báo cấu trúc đề thi Kỳ thi nghề phổ thông năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

1410/SGDDT-GDTrH,Công văn 1410 2022,Thành phố Hồ Chí Minh,Cấu trúc đề thi Kỳ thi nghề phổ thông,Kỳ thi nghề phổ thông Hồ Chí Minh,Cấu trúc đề thi nghề Hồ Chí Minh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 09/05/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2022

5

Công văn 1496/BGDĐT-GDTrH năm 2022 thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1496/BGDDT-GDTrH,Công văn 1496 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình giáo dục trung học năm học 2022 2023,Thực hiện chương trình giáo dục trung học 2022 2023,Thực hiện chương trình giáo dục năm học 2022 2023,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 19/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2022

6

Công văn 886/SGDĐT-GDTr.H năm 2022 hướng dẫn tổ chức các hoạt động dạy học, kiểm tra định kỳ, tổng kết năm học, chuẩn bị thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hà Nội ban hành

886/SGDDT-GDTr.H,Công văn 886 2022,Thành phố Hà Nội,Chương trình giáo dục phổ thông 2018,Tổ chức dạy học kiểm tra định kỳ,Tổ chức dạy học Giáo dục phổ thông 2018,Giáo dục UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2022

7

Công văn 771/BGDĐT-GDTrH năm 2022 về ban hành văn bản quy định việc dạy khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

771/BGDDT-GDTrH,Công văn 771 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quy định dạy kiến thức văn hóa cơ sở giáo dục nghề nghiệp,Khối lượng kiến thức văn hóa trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp,Việc dạy học trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 07/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2022

8

Công văn 686/BGDĐT-GDTrH năm 2022 về tổ chức lựa chọn sách giáo khoa chuẩn bị triển khai năm học 2022-2023 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

686/BGDDT-GDTrH,Công văn 686 2022,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Lựa chọn sách giáo khoa năm học 2022 2023,Tổ chức chọn sách giáo khoa năm học 2022 2023,Chọn sách giáo khoa chuẩn bị năm học 2022 2023,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2022

9

Công văn 82/BCĐKTTT năm 2021 tổ chức tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về về kinh tế tập thể, hợp tác xã do Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể ban hành

82/BCDKTTT,Công văn 82 2021,Tổ chức tổng kết Nghị quyết về kinh tế tập thể,Tổ chức tổng kết Nghị quyết về kinh tế hợp tác xã,Tổng kết Nghị quyết Trung ương 5 về kinh tế tập thể hợp tác xã,Doanh nghiệp,Thương mại BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG TỔNG KẾT 20 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 5 KHÓA IX VỀ TIẾP TỤC ĐỔI MỚI,

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2021

10

Công văn 3481/SGDĐT-GDTrH năm 2021 về hướng dẫn tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021-2022 do Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh ban hành

3481/SGDDT-GDTrH,Công văn 3481 2021,Thành phố Hồ Chí Minh,Tổ chức kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I Hồ Chí Minh,Hướng dẫn đánh giá cuối kì Học kì I Hồ Chí Minh,Kiểm tra đánh giá cuối kì Học kì I năm học 2021 2022,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------

Ban hành: 06/12/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2021

11

Công văn 4808/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện các biện pháp củng cố, tăng cường chất lượng dạy và học khi học sinh trở lại trường học tập do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4808/BGDDT-GDTrH,Công văn 4808 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Biện pháp củng cố chất lượng dạy và học khi trở lại trường,Biện pháp tăng cường chất lượng dạy và học khi trở lại trường,Tăng cường chất lượng dạy và học khi trở lại trường học tập,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2021

12

Công văn 4556/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về tiếp nhận và tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4556/BGDDT-GDTrH,Công văn 4556 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tiếp nhận học sinh di chuyển về cư trú tại địa phương,Tạo điều kiện học tập cho học sinh về cư trú tại địa phương,Tạo điều kiện học tập cho học sinh di chuyển về cư trú,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2021

13

Công văn 1362/H41-H44 năm 2016 hướng dẫn công tác sản xuất, cấp phát và sử dụng trang phục do Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật Bộ Công an ban hành

1362/H41-H44,Công văn 1362,Bộ Công An,Sử dụng trang phục,Quản lý cấp phát trang phục,Chế độ cấp phát trang phục,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN TỔNG CỤC HẬU CẦN-KỸ THUẬT ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 18/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2016

14

Công văn 4084/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về triển khai tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4084/BGDDT-GDTrH,Công văn 4084 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học,Tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học,Tập huấn tổ chức dạy học trực tuyến cho giáo viên trung học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 17/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2021

15

Công văn 4040/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông ứng phó với dịch Covid-19 năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4040/BGDDT-GDTrH,Công văn 4040 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thực hiện giáo dục phổ thông cấp trung học cơ sở,Hướng dẫn Chương trình giáo dục ứng phó Covid19,Chương trình giáo dục phổ thông ứng phó Covid19,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

16

Công văn 3699/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Nơi nhận: - Như trên; - Bộ trưởng (để báo cáo); - Các Thứ trưởng (để phối hợp chỉ đạo); - UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Các đại học, trường đại học có trường trung học; - Các đơn vị thuộc Bộ GDĐT; - Cổng Thông tin điện tử Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ GDTrH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG

Ban hành: 27/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2021

17

Công văn 3508/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3508/BGDĐT-GDTrH V/v tiếp nhận, tạo điều kiện cho học sinh học tập tại nơi cư trú do dịch Covid-19 Hà Nội, ngày 17 tháng 8 năm 2021 Kính gửi: Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc

Ban hành: 17/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/08/2021

18

Công văn 3174/BGDĐT-GDTrH năm 2021 về chỉnh sửa, hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 6 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3174/BGDDT-GDTrH,Công văn 3174 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tài liệu giáo dục địa phương lớp 6,Chỉnh sửa tài liệu giáo dục địa phương lớp 6,Hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương lớp 6,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2021

19

Công văn 2613/BGDĐT-GDTrH năm 2021 thực hiện chương trình giáo dục trung học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2613/BGDDT-GDTrH,Công văn 2613 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình giáo dục trung học năm học 2021 2022,Thực hiện chương trình giáo dục trung học 2021 2022,Thực hiện chương trình giáo dục trung học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 23/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

20

Công văn 2445/BGDĐT-GDTrH năm 2021 hướng dẫn báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021 đối với giáo dục trung học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2445/BGDDT-GDTrH,Công văn 2445 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 2021,Hướng dẫn báo cáo kết quả nhiệm vụ năm học 2020 2021,Báo cáo kết quả nhiệm vụ năm học giáo dục trung học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228