Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 82/H��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 220106 văn bản

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Kế hoạch 82/KH-UBND về tổ chức bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022

82/KH-UBND,Tỉnh Ninh Bình,Bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch,Tổ chức bồi dưỡng nhân lực du lịch,Bồi dưỡng nhân lực du lịch tỉnh Ninh Bình,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

2

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2022 thực hiện Quyết định 150/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

82/KH-UBND,Tỉnh Lạng Sơn,Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững,Kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn Lạng Sơn,Chú trọng phát triển kinh tế nông thôn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2022

3

Kế hoạch 82/KH-UBND về công tác văn thư, lưu trữ trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2022

82/KH-UBND,Tỉnh Yên Bái,Công tác văn thư lưu trữ,Thực hiện công tác văn thư Yên Bái,Thực hiện công tác lưu trữ Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/04/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2022

4

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2022 về khắc phục hậu quả chất độc hóa học/dioxin sau chiến tranh, giai đoạn 2022-2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

82/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Khắc phục hậu quả chất độc dioxin,Khắc phục hậu quả chất độc hóa học,Khắc phục hậu quả chất độc hóa học Hà Tĩnh,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

5

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững giai đoạn 2022-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

82/KH-UBND,Tỉnh Thanh Hóa,Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững,Kế hoạch phát triển nông nghiệp và nông thôn Thanh Hóa,Công tác phát triển nông nghiệp nông thôn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2022

6

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2022 thực hiện Kế hoạch 57-KH/TU thực hiện Chỉ thị 06-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng gia đình trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Hà Nội

82/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Thực hiện Kế hoạch 57-KH/TU xây dựng gia đình Hà Nội,Tăng cường lãnh đạo của Đảng công tác xây dựng gia đình,Tăng cường lãnh đạo của Đảng xây dựng gia đình Hà Nội,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2022

7

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2022 về bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2022-2026

82/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ làm công tác tín ngưỡng,Bồi dưỡng nghiệp vụ đối với công chức làm công tác tôn giáo,Thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ tôn giáo cho cán bộ,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 04/03/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2022

8

Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang năm 2021

82/QD-UBND,Quyết định 82 2022,Tỉnh Hà Giang,Văn bản hết hiệu lực Hội đồng nhân dân Hà Giang,Công bố văn bản hết hiệu lực Ủy ban tỉnh Hà Giang,Văn bản hết hiệu lực Ủy ban tỉnh Hà Giang 2021,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 18/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2022

9

Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2022 về Kế hoạch xúc tiến Thương mại tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2021-2025

82/QD-UBND,Quyết định 82 2022,Tỉnh Lâm Đồng,Kế hoạch xúc tiến thương mại ,Kế hoạch xúc tiến Thương mại Lâm Đồng,Xúc tiến Thương mại Lâm Đồng 2021 2025,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2022

10

Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2022 công bố Danh mục tên các thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

82/QD-UBND,Quyết định 82 2022,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Công bố thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng,Thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết,Thủ tục hành chính thuộc Sở Xây dựng Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 12/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2022

11

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2022 thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin chuyên ngành dân số đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hải Dương

82/KH-UBND,Tỉnh Hải Dương,Phát triển Hệ thống thông tin chuyên ngành dân số,Hệ thống thông tin chuyên ngành dân số Hải Dương,Củng cố hệ thống thông tin chuyên ngành dân số,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 11/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

12

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2021 triển khai Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Bình Định

82/KH-UBND,Tỉnh Bình Định,Đề án phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tỉnh Bình Định,Phát triển văn hóa đọc tỉnh Bình Định giai đoạn 2021 2025,Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng tỉnh Bình Định,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 16/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2021

13

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn thành phố Cần Thơ, giai đoạn 2021-2030

82/KH-UBND,Thành phố Cần Thơ,Đề án triển khai hệ thống truy xuất nguồn gốc Cần Thơ,Áp dụng hệ thống truy xuất nguồn gốc Cần Thơ,Quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc Cần Thơ,Thương mại,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 12/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

14

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2021 về tổ chức thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025

82/KH-UBND,Tỉnh Sơn La,Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tỉnh Sơn La,Cơ cấu lại ngành nông nghiệp Sơn La 2021 2025,Tổ chức thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/04/2021

15

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2021 về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2021-2026

82/KH-UBND,Tỉnh Hà Tĩnh,Phòng chống Covid trong bầu cử đại biểu Quốc hội,Phòng chống Covid trong bầu cử đại biểu Hà Tĩnh,Phòng Covid khi bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

16

Kế hoạch 82/KH-UBND về bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực Công Thương năm 2021 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

82/KH-UBND,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bảo đảm an toàn thực phẩm lĩnh vực Công Thương,An toàn thực phẩm lĩnh vực Công Thương Huế,Bảo đảm an toàn thực phẩm Thừa Thiên Huế,Thương mại,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 10/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2021

17

Kế hoạch 82/KH-UBND năm 2021 thực hiện Đề án “cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Lào Cai, giai đoạn 2021-2025” của khối các cơ quan hành chính nhà nước

82/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Thực hiện Đề án cải cách hành chính tỉnh Lào Cai 2021,Đề án cải cách hành chính khối cơ quan hành chính Lào Cai,Cải cách hành chính khối cơ quan hành chính Lào Cai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

18

Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2021 công bố Danh mục thủ tục hành chính đã sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum

82/QD-UBND,Quyết định 82 2021,Tỉnh Kon Tum,Công bố thủ tục hành chính Sở Tài nguyên,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum,Thủ tục hành chính Sở Tài nguyên Kon Tum,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NH�N D�N TỈNH KON TUM ------- CỘNG H�A X� HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 02/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

19

Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2021 công bố 03 quy trình liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Tuyên Quang

82/QD-UBND,Quyết định 82 2021,Tỉnh Tuyên Quang,Thủ tục hành chính An toàn lao động,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Lao động,Giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Tuyên Quang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2021

20

Quyết định 82/QĐ-UBND năm 2021 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình

82/QD-UBND,Quyết định 82 2021,Tỉnh Ninh Bình,Thủ tục hành chính quản lý công sản,Công bố thủ tục hành chính Sở Tài chính,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Ninh Bình,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.65.228