Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 816/2007/KDTM-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 101-120 trong 55601 văn bản

101

Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND phê chuẩn kết quả phân loại đơn vị hành chính tỉnh Bắc Kạn

28/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2007,Tỉnh Bắc Kạn,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2007/NĐ-HĐND Bắc Kạn, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

102

Quyết định 43/2007/QĐ-UBND về Quy chế tự kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang

43/2007/QD-UBND,Quyết định 43 2007,Tỉnh Tuyên Quang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2007/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

103

Quyết định 44/2007/QĐ-UBND Ban hành Quy chế cộng tác viên kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

44/2007/QD-UBND,Quyết định 44 2007,Tỉnh Tuyên Quang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/2007/QĐ-UBND Tuyên Quang, ngày 31 tháng

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2014

104

Quyết định 3619/2007/QĐ-UBND về mức chi hỗ trợ đối với khoản chi có tính chất đặc thù trong việc xây dựng, kiểm tra, xử lý văn bản quy phạm pháp luật do tỉnh Phú Thọ ban hành

3619/2007/QD-UBND,Quyết định 3619 2007,Tỉnh Phú Thọ,Chi có tính chất đặc thù ,Khoản chi có tính chất đặc thù ,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

105

Quyết định 33/2007/QĐ-UBND phê duyệt Chương trình đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2008-2010

33/2007/QD-UBND,Quyết định 33 2007,Tỉnh Quảng Bình,Đưa người lao động ,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2007/QĐ-UBND Đồng Hới,

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2014

106

Quyết định 21/2007/QĐ-UBND Bổ sung định mức chi hoạt động thường xuyên cho khu điều trị phong K10 Nậm Zin và điều chỉnh mức hỗ trợ tiền ăn cho bệnh nhân phong

21/2007/QD-UBND,Quyết định 21 2007,Tỉnh Điện Biên,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/2007/QĐ-UBND Điện Biên, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2015

107

Quyết định 3622/2007/QĐ-UBND quy định tỷ lệ (%) phân chia nguồn thu giữa các cấp ngân sách trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thời kỳ năm 2007 - 2010

3622/2007/QD-UBND,Quyết định 3622 2007,Tỉnh Phú Thọ,Phân chia nguồn thu,Phân chia nguồn thu các cấp ngân sách ,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/10/2014

108

Quyết định 40/2007/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế hợp đồng bảo vệ rừng trong các tháng cao điểm mùa khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi kèm theo Quyết định 44/2003/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

40/2007/QD-UBND,Quyết định 40 2007,Tỉnh Quảng Ngãi,Sửa đổi,Sửa đổi quy chế,Hợp đồng bảo vệ rừng,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 40/2007/QĐ-UBND Quảng

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2010

109

Quyết định 84/2007/QĐ-UBND ban hành Quy định về nguyên tắc xác định giá trị tài sản tính lệ phí trước bạ và căn cứ bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với xe mô tô, ô tô, súng săn, súng thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

84/2007/QD-UBND,Quyết định 84 2007,Tỉnh Bình Thuận,Bảng giá tính lệ phí trước bạ,Nguyên tắc xác định giá trị tài sản ,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2010

110

Quyết định 35/2007/QĐ-UBND quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí bảo vệ môi trường đối với nước thải trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng do Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng ban hành

35/2007/QD-UBND,Quyết định 35 2007,Tỉnh Sóc Trăng,Chế độ thu nộp quản lý sử dụng,Phí bảo vệ môi trường,Phí bảo vệ môi trường nước thải,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2010

111

Quyết định 56/2007/QĐ-UBND ban hành đơn giá xây dựng mới nhà cửa, công trình do Ủy ban nhân dân tỉnh Long An ban hành

56/2007/QD-UBND,Quyết định 56 2007,Tỉnh Long An,Đơn giá xây dựng nhà ở,Đơn giá xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 56/2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2010

112

Quyết định 2540/2007/QĐ-UBND về mức phụ cấp cho cán bộ không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

2540/2007/QD-UBND,Quyết định 2540 2007,Tỉnh Phú Yên,Mức phụ cấp,Cán bộ không chuyên trách,Cán bộ không chuyên trách cấp xã,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2010

113

Quyết định 2553/2007/QĐ-UBND ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

2553/2007/QD-UBND,Quyết định 2553 2007,Tỉnh Phú Yên,Bảng giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 2553/2007/QĐ-UBND Tuy Hòa, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2009

114

Quyết định 109/2007/QĐ-BNN về Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Núi Một tỉnh Bình Định do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

109/2007/QD-BNN,Quyết định 109 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quy trình vận hành điều tiết,Hồ chứa nước Núi Một,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2008

115

Quyết định 151/2007/QĐ-UBND ban hành giá xây dựng mới nhà ở, nhà tạm, vật kiến trúc trên địa bàn thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

151/2007/QD-UBND,Quyết định 151 2007,Thành phố Hà Nội,Giá xây dựng mới,Giá xây dựng nhà tạm,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số 151/2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2008

116

Thông tư 161/2007/TT-BTC hướng dẫn thực hiện mười sáu (16) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định 149/2001/QĐ-BTC, Quyết định 165/2002/QĐ-BTC và Quyết định 234/2003/QĐ-BTC do Bộ Tài chính ban hành

161/2007/TT-BTC,Thông tư 161 2007,Bộ Tài chính,16 chuẩn mực kế toán,Chuẩn mực kế toán,Hướng dẫn,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 161/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2008

117

Quyết định 2479/2007/QĐ-UBND quy định mức thu phí qua cầu Cống Đá xã An Thạnh, huyện Thạnh Phú do Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre ban hành

2479/2007/QD-UBND,Quyết định 2479 2007,Tỉnh Bến Tre,Cầu Cống Đá,Mức thu phí,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 2479/2007/QĐ-UBND Bến Tre,

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2008

118

Quyết định 48/2007/QĐ-BYT về "Quy chế quản lý mỹ phẩm" do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

48/2007/QD-BYT,Quyết định 48 2007,Bộ Y tế,Quản lý mỹ phẩm,Thương mại,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 48/2007/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2008

119

Thông tư 164/2007/TT-BTC hướng dẫn việc trích lập, quản lý và sử dụng quỹ trồng và chế biến nguyên liệu thuốc lá do Bộ Tài chính ban hành

164/2007/TT-BTC,Thông tư 164 2007,Bộ Tài chính,Quản lý quỹ,Sử dụng quỹ,Doanh nghiệp BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 164/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2008

120

Quyết định 25/2007/QĐ-BTNMT Quy định về thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên than do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

25/2007/QD-BTNMT,Quyết định 25 2007,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Tài nguyên than,Quy định thăm dò,Phân cấp trữ lượng,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 25/2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171