Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 816/2007/KDTM-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 55625 văn bản

41

Quy định 72/STS-VP năm 2007 về trình tự thủ tục tổ chức hội thảo liên quan đến lĩnh vực thủy sản do Sở Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành

72/STS-VP,Quy định 72 2007,Tỉnh Bạc Liêu UBND TỈNH BẠC LIÊU SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 72/STS-VP Bạc Liêu, ngày 27 tháng 04 năm 2007 QUY

Ban hành: 27/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

42

Quy định 14/QĐ-STS năm 2007 về điều kiện đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh giống thủy sản do Sở Thủy Sản tỉnh Sóc Trăng ban hành

14/QD-STS,Quy định 14 2007,Tỉnh Sóc Trăng,Hoạt động sản xuất kinh doanh,Kinh doanh giống thủy sản,Doanh nghiệp,Thương mại UBND TỈNH SÓC TRĂNG SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/QĐ-STS

Ban hành: 09/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2011

43

Quyết định 816/QĐ-UBND-HC năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, bãi bỏ, sửa đổi, được giữ nguyên thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường do tỉnh Đồng Tháp ban hành

816/QD-UBND-HC,Quyết định 816 2013,Tỉnh Đồng Tháp,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND-HC Đồng Tháp, ngày 21

Ban hành: 21/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

44

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2010 về công bố sửa đổi, thủ tục hành chính trong Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và quản lý trực tiếp của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Thanh Hoá do Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành

816/QD-UBND,Quyết định 816 2010,Tỉnh Thanh Hóa,Sửa đổi thủ tục hành chính,Sở Giao thông vận tải,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2011

45

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại cấp xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Kon Tum do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành

816/QD-UBND,Quyết định 816 2009,Tỉnh Kon Tum,Công bố bộ thủ tục hành chính,Xã phường thị trấn,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 816

Ban hành: 22/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2010

46

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2008 phê duyệt “Quy hoạch phát triển mạng lưới vận tải khách công cộng bằng xe buýt giai đoạn 2008 - 2015 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi"

816/QD-UBND,Quyết định 816 2008,Tỉnh Quảng Ngãi,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 5 năm 2008

Ban hành: 19/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2015

47

Báo cáo số 816/BC-BYT về việc Tổng hợp các hoạt động y tế khắc phục hậu quả thảm hoạ tại Cần Thơ do Bộ y tế ban hành.

816/BC-BYT,Bộ Y tế,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ *** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số 816/BC-BYT Hà Nội, ngày 04 tháng 10 năm 2007 BÁO CÁO Tổng hợp các hoạt động y tế khắc phục hậu quả thảm hoạ tại Cần Thơ Căn cứ vào điện khẩn số 07/VP

Ban hành: 04/10/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2007

48

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ, trung tâm thương mại, siêu thị trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2010, định hướng đến năm 2020

816/QD-UBND,Quyết định 816 2007,Tỉnh Khánh Hòa,Quy hoạch phát triển mạng lưới chợ,Chợ và trung tâm thương mại,Trung tâm thương mại,Quy hoạch phát triển trung tâm thương mại,Siêu thị,Quy hoạch Chợ Siêu thị,Thương mại,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 07/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

49

Hướng dẫn 380/HD-STS về công tác đăng kiểm tàu cá có tổng công suất máy chính đến dưới 45CV do Sở Thủy sản tỉnh Quảng Ninh ban hành

380/HD-STS,Hướng dẫn 380 2003,Tỉnh Quảng Ninh,Giao thông - Vận tải UBND TỈNH QUẢNG NINH SỞ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 380/HD-STS Quảng Ninh, ngày 01 tháng 07 năm 2003

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2011

50

Quyết định 816/QĐ-CT năm 2003 ủy quyền cấp giấy phép hoạt động điện lực do tỉnh Gia Lai ban hành

816/QD-CT,Quyết định 816 2003,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-CT Pleiku, ngày 15 tháng 07 năm 2003

Ban hành: 15/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2014

51

Quyết định 816/2003/QĐ-NHNN về việc hủy bỏ Mã Ngân hàng quy định tại Điều 2 Quyết định 531/2002/QĐ/NHNN và bổ sung Mã Ngân hàng vào Hệ thống Mã Ngân hàng, Tổ chức tín dụng và Kho bạc Nhà nước theo Quyết định 59/2000/QĐ-NHNN2 do Thống đốc Ngân hàng Nhà nước ban hành

816/2003/QD-NHNN,Quyết định 816 2003,Ngân hàng Nhà nước,Hủy bỏ mã ngân hàng,Hủy bỏ,Hệ thống mã ngân hàng,Mã ngân hàng,Tiền tệ - Ngân hàng NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 816/2003/QĐ-NHNN Hà Nội, ngày 25 tháng 07 năm 2003

Ban hành: 25/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2007

52

Kế hoạch 132/KH-UBND năm 2019 thực hiện Nghị quyết 816/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên Quang

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 816/NQ-UBTVQH14 NGÀY 21/11/2019 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI VỀ VIỆC SẮP XẾP CÁC ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN, CẤP XÃ THUỘC TỈNH TUYÊN QUANG Thực hiện Nghị quyết số 816/NQ-UBTVQH14 ngày 21/11/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Tuyên

Ban hành: 21/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2019

53

Quyết định 816/2000/QĐ-TWĐTN về Quy chế tổ chức và hoạt động của Đội tri thức trẻ tinh nguyện tham gia phát triển nông thôn miền núi do Ban Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh ban hành

816/2000/QD-TWDTN,Quyết định 816 2000,Đội trí thức trẻ tình nguyện,Phát triển nông thôn miền núi,Tổ chức hoạt động,Văn hóa - Xã hội TRUNG ƯƠNG ĐOÀN THANH NIÊN CỘNG SẢN HỒ CHÍ MINH ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 816/2000/QĐ-TWĐTN Hà Nội, ngày 14 tháng

Ban hành: 14/06/2000

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2009

54

Quyết định 612/QĐ-UBND năm 2016 sửa đổi Quyết định 816/QĐ-UBND quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai

2016 QUYẾT ĐỊNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 816/QĐ-UBND NGÀY 09/12/2015 CỦA UBND TỈNH GIA LAI VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY ĐỊNH TRÌNH TỰ, THỦ TỤC THỰC HIỆN VIỆC XÁC ĐỊNH GIÁ ĐẤT CỤ THỂ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Luật Đất đai

Ban hành: 15/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

55

Quyết định 2007/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư, quản lý do Thủ tướng Chính phủ ban hành

2007/QD-TTg,Quyết định 2007 2020,Thủ tướng Chính phủ,Khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không,Kết cấu hạ tầng hàng không do Nhà nước đầu tư,Sử dụng tài sản hàng không do Nhà nước đầu tư,Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2020

56

Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2020 về Kế hoạch hành động bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

2007/QD-UBND,Quyết định 2007 2020,Tỉnh Trà Vinh,Bảo vệ chất lượng nước trong công trình thủy lợi,Bảo vệ chất lượng nước công trình thủy lợi Trà Vinh,Kế hoạch bảo vệ chất lượng nước công trình thủy lợi,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2021

57

Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt danh mục đề tài, dự án khoa học và công nghệ triển khai năm 2020 do tỉnh Bắc Kạn ban hành

2007/QD-UBND,Quyết định 2007 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2007/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 24 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 24/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

58

Quyết định 816-QĐ/HĐNN7 năm 1987 về việc cử đồng chí Hồ Ngọc Nhường giữ chức Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng do Hội đồng Nhà nước ban hành

816-QD/HDNN7,Quyết định 816-QD 1987,Hội đồng Nhà nước,Dồng chí Hồ Ngọc Nhường,Chủ nhiệm Văn phòng Hội đồng Bộ trưởng,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÀ NƯỚC ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ****** Số: 816-QĐ/HĐNN7 Hà

Ban hành: 28/04/1987

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2007

59

Quyết định 2007/QĐ-BGDĐT về Kế hoạch thực hiện Đề án “Đo lường sự hài lòng của người dân đối với dịch vụ giáo dục công giai đoạn 2016-2020” năm 2019 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2007/QD-BGDDT,Quyết định 2007 2019,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Cơ sở giáo dục công lập,Giáo dục công lập chất lượng cao,Đo lường sự hài lòng,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/07/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

60

Quyết định 2007/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Quản lý công sản áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

2007/QD-UBND,Quyết định 2007 2018,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2007/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 07 tháng 12 năm

Ban hành: 07/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.179.228