Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 816/2007/KDTM-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 55601 văn bản

21

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực trợ giúp pháp lý thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh Thừa Thiên Huế

816/QD-UBND,Quyết định 816 2016,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 25

Ban hành: 25/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/05/2016

22

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí dự án Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh An Giang

816/QD-UBND,Quyết định 816 2016,Tỉnh An Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND An Giang, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2016

23

Quyết định 816/QĐ-UBND danh mục dự án kêu gọi, thu hút đầu tư của tỉnh Quảng Ninh năm 2016, định hướng giai đoạn 2016-2020

816/QD-UBND,Quyết định 816 2016,Tỉnh Quảng Ninh,Đầu tư ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 23 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 23/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2017

24

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2016 bổ sung 19 điểm đầu tư kinh doanh xăng dầu và phát triển hệ thống cửa hàng xăng dầu trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020

816/QD-UBND,Quyết định 816,Tỉnh Đồng Nai,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 18 tháng 3 năm 2016

Ban hành: 18/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/11/2018

25

Thông báo 816/TB-TCHQ năm 2016 về kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu là chế phẩm màu xanh RGL 220 HF dùng để pha xăng do Tổng cục Hải quan ban hành

816/TB-TCHQ,Thông báo 816 2016,Tổng cục Hải quan,Kết quả phân loại hàng hóa,Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ,Chất màu hữu cơ tổng hợp,Giám sát và kiểm soát hải quan ,Chế phẩm màu xanh,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 28/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/07/2016

26

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2015 Quy định trình tự, thủ tục thực hiện việc xác định giá đất cụ thể trên địa bàn tỉnh Gia Lai

816/QD-UBND,Quyết định 816 2015,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 09 tháng 12 năm 2015

Ban hành: 09/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/12/2015

27

Quyết định 816/QĐ-BNN-KH năm 2018 về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 120/NQ-CP phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

816/QD-BNN-KH,Quyết định 816 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đồng bằng sông Cửu Long,Vùng đồng bằng sông Cửu Long ,Dự án Đồng bằng sông Cửu Long ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 07/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2018

28

Quyết định 816/QĐ-BTC năm 2015 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Khoa học và Công nghệ ngành Tài chính do Bộ Tài chính ban hành

816/QD-BTC,Quyết định 816 2015,Bộ Tài chính,Quy chế tổ chức,Quy chế tổ chức Hội đồng,Hội đồng khoa học,Hội đồng Khoa học Công nghệ,Hội đồng ngành Tài chính BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

29

Thông báo 816/TB-BGTVT kết luận của Bộ trưởng Đinh La Thăng tại Hội nghị đối thoại doanh nghiệp vận tải biển, cảng biển năm 2014 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

816/TB-BGTVT,Thông báo 816 2014,Bộ Giao thông vận tải,Hội nghị đối thoại ,Hội nghị đối thoại DN ,Vận tải biển,Hội nghị đối thoại doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/11/2014

30

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2014 về Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định dự án, nhiệm vụ chuyên môn về bảo vệ môi trường cấp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

816/QD-UBND,Quyết định 816 2014,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Quy chế tổ chức và hoạt động,Hội đồng thẩm định Dự án,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

31

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2013 phân bổ kinh phí hỗ trợ giống khôi phục sản xuất do hạn hán gây ra đối với vụ Đông Xuân năm 2012-2013 do tỉnh Kon Tum ban hành

816/QD-UBND,Quyết định 816 2013,Tỉnh Kon Tum,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 21 tháng 10 năm 2013

Ban hành: 21/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/11/2013

32

Kế hoạch 816/KH-UBND năm 2013 thực hiện Phong trào Vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2013 - 2015

816/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/ KH-UBND Quảng Bình, ngày 30 tháng 7 năm 2013

Ban hành: 30/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2013

33

Quyết định 816/QĐ-BNV năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Kế hoạch - Tài chính do Bộ trưởng Bộ Nội vụ ban hành

816/QD-BNV,Quyết định 816 2013,Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ NỘI VỤ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2013

Ban hành: 10/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/08/2013

34

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2012 công bố thủ tục hành chính sửa đổi thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Yên ban hành

816/QD-UBND,Quyết định 816 2012,Tỉnh Phú Yên,816/QĐ-UBND năm 2012 ,Sở Lao động thương binh và xã hội,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi ,Tỉnh Phú Yên,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2012

35

Hướng dẫn 431/HD-STS về quản lý giống và nuôi tôm chân trắng (p.Vannamei) ở Cà Mau do Sở Thủy sản ban hành

431/HD-STS,Hướng dẫn 431 2008,Tỉnh Cà Mau,Giống tôm chân trắng,Nuôi tôm chân trắng,Tài nguyên - Môi trường UBND TỈNH CÀ MAU SỞ THỦY SẢN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 431/HD-STS

Ban hành: 08/09/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2010

36

Quyết định 816/QĐ-UBND năm 2011 ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu

816/QD-UBND,Quyết định 816 2011,Tỉnh Lai Châu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 12 tháng 7 năm 2011

Ban hành: 12/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

37

Quyết định 91/QĐ-STS năm 2008 về Quy định tạm thời Quy trình kiểm dịch tôm giống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

91/QD-STS,Quyết định 91 2008,Tỉnh Bình Thuận,Kiểm dịch tôm giống,Tỉnh Bình Thuận,Quy định tạm thời,Thể thao - Y tế UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 91/QĐ-STS

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

38

Quyết định 816/QĐ-BNN-TCCB năm 2014 điều chỉnh Chiến lược Phát triển Trường Cao đẳng nghề Công nghệ, Kinh tế và Chế biến lâm sản giai đoạn 2009-2020 do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

816/QD-BNN-TCCB,Quyết định 816 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Chiến lược phát triển,Giáo dục BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 816/QĐ-BNN-TCCB Hà Nội,

Ban hành: 23/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2014

39

Quyết định 816/QĐ-TCTL-VP năm 2013 về Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đối với cán bộ, công, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Thủy lợi

816/QD-TCTL-VP,Quyết định 816 2013,Tổng cục Thủy lợi,Nâng bậc lương trước thời hạn,Lao động - Tiền lương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN TỔNG CỤC THỦY LỢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2013

40

Quy định 72/STS-VP năm 2007 về trình tự thủ tục tổ chức hội thảo liên quan đến lĩnh vực thủy sản do Sở Thủy sản tỉnh Bạc Liêu ban hành

72/STS-VP,Quy định 72 2007,Tỉnh Bạc Liêu UBND TỈNH BẠC LIÊU SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 72/STS-VP Bạc Liêu, ngày 27 tháng 04 năm 2007 QUY

Ban hành: 27/04/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171