Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 816/2007/KDTM-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 201-220 trong 55601 văn bản

201

Quyết định 34/2007/QĐ-UBND về bảng giá các loại đất trong phạm vi tỉnh Trà Vinh năm 2008

34/2007/QD-UBND,Quyết định 34 2007,Tỉnh Trà Vinh,Thương mại,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 34/2007/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 29 tháng 12 năm

Ban hành: 29/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

202

Nghị quyết 79/2007/NQ-HĐND về Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2008 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

79/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 79 2007,Tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/2007/NQ-HĐND Thanh Hoá, ngày 29 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 29/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

203

Nghị quyết 78/2007/NQ-HĐND về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách cấp tỉnh năm 2008 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

78/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 78 2007,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/2007/NQ-HĐND Thanh Hoá,

Ban hành: 29/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

204

Nghị quyết 80/2007/NQ-HĐND về cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

80/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 80 2007,Tỉnh Thanh Hóa,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/2007/NQ-HĐND Thanh Hoá, ngày 29 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 29/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

205

Nghị quyết 86/2007/NQ-HĐND về Chương trình xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2008

86/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 86 2007,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 86/2007/NQ-HĐND Thanh Hoá, ngày 29 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 29/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2013

206

Nghị quyết 81/2007/NQ-HĐND điều chỉnh tỷ lệ phân chia nguồn thu phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ do tỉnh Thanh Hóa ban hành

81/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 81 2007,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2007/NQ-HĐND Thanh Hoá, ngày 29 tháng 12

Ban hành: 29/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/12/2013

207

Nghị quyết 83B/2007/NQ-HĐND phê chuẩn tổng biên chế hành chính, sự nghiệp tỉnh Thanh Hóa năm 2008

83B/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 83B 2007,Tỉnh Thanh Hóa,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 83B/2007/NQ-HĐND Thanh Hoá,

Ban hành: 29/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2013

208

Nghị quyết 77/2007/NQ-HĐND về nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng an ninh năm 2008 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

77/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 77 2007,Tỉnh Thanh Hóa,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 77/2007/NQ-HĐND Thanh Hoá, ngày 29 tháng 12 năm

Ban hành: 29/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

209

Nghị quyết 87/2007/NQ-HĐND về Chương trình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa năm 2008

87/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 87 2007,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 87/2007/NQ-HĐND Thanh Hoá, ngày 29 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 29/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2014

210

Nghị quyết 84/2007/NQ-HĐND về phân cấp quản lý tài sản Nhà nước đối với tài sản Nhà nước tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, tài sản được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

84/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 84,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/2007/NQ-HĐND Thanh Hóa, ngày 29

Ban hành: 29/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

211

Quyết định 52/2007/QĐ-UBND Quy định tạm thời về dạy thêm học thêm do Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh ban hành

52/2007/QD-UBND,Quyết định 52 2007,Tỉnh Tây Ninh,Dạy thêm học thêm,Quy định tạm thời,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 52/2007/QĐ-UBND Tây Ninh,

Ban hành: 29/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2011

212

Nghị quyết 28/2007/NQ-HĐND định mức chi cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

28/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 28 2007,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2007/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 28

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2013

213

Quyết định 3043/2007/QĐ-UBND về cơ chế quản lý nguồn vốn dự trữ lưu thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên

3043/2007/QD-UBND,Quyết định 3043,Tỉnh Thái Nguyên,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3043/2007/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 28 tháng

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2014

214

Quyết định 50/2007/QĐ-UBND về quy định thực hiện Chính sách khuyến khích, hỗ trợ nguồn nhân lực của thành phố Cần Thơ giai đoạn 2007 - 2011

50/2007/QD-UBND,Quyết định 50 2007,Thành phố Cần Thơ,Thành phố Cần Thơ,Chính sách hỗ trợ nguồn nhân lực ,Chính sách khuyến khích nguồn nhân lực ,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

215

Quyết định 48/2007/QĐ-UBND Quy chế về hoạt động quản lý khai thác, vận chuyển thủy sản trên địa bàn thành phố Cần Thơ do Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ ban hành

48/2007/QD-UBND,Quyết định 48 2007,Thành phố Cần Thơ,Quy chế hoạt động,Khai thác vận chuyển thủy sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 48/2007/QĐ-UBND Cần

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2010

216

Nghị quyết 26/2007/NQ-HĐND điều chỉnh chính sách ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Trà Vinh do Hội đồng nhân dân tỉnh Trà Vinh khóa VII, kỳ họp thứ 16 ban hành

26/2007/NQ-HDND,Nghị quyết 26 2007,Tỉnh Trà Vinh,Điều chỉnh,Chính sách ưu đãi đầu tư,Đầu tư HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 26/2007/NQ-HĐND Trà Vinh, ngày 28

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/10/2010

217

Quyết định 103/2007/QĐ-UBND về chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài, tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu ban hành

103/2007/QD-UBND,Quyết định 103 2007,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Chế độ chi tiêu,Đón tiếp khách nước ngoài,Tổ chức Hội nghị,Chi tiêu hội thảo quốc tế,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2010

218

Quyết định 37/2007/QĐ-UBND quy định về giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

37/2007/QD-UBND,Quyết định 37 2007,Tỉnh Quảng Ngãi,Giá đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------------- Số: 37/2007/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2009

219

Quyết định 2979/2007/QĐ-UBND về quy chế xét chọn “dịch vụ du lịch đạt chuẩn” trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế do Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

2979/2007/QD-UBND,Quyết định 2979 2007,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Dịch vụ Du lịch đạt chuẩn,Quy chế xét chọn,Doanh nghiệp,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2008

220

Quyết định 148/2007/QĐ-UBND về chương trình hành động của thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và của Hội đồng nhân dân thành phố về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

148/2007/QD-UBND,Quyết định 148 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Chương trình hành động,Thực hiện Nghị quyết,Phát triển kinh tế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số:

Ban hành: 28/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.184.215