Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 816/2007/KDTM-ST "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 55601 văn bản

181

Quyết định 130/2007/QĐ-UBND phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng Khu tiểu thủ công nghiệp Diên Phú, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

130/2007/QD-UBND,Quyết định 130 2007,Tỉnh Gia Lai,Khu tiểu thủ công nghiệp Diên Phú,Quy hoạch chi tiết,Thành phố Pleiku,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị CéNG HßA X· HéI CHñ NGHÜA VIÖT NAM UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

182

Quyết định 2872/2007/QĐ-UBND Quy định bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Cao Bằng do Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng ban hành

2872/2007/QD-UBND,Quyết định 2872 2007,Tỉnh Cao Bằng,Bồi thường tái định cư,Hỗ trợ tái định cư,Tái định cư,Bất động sản,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

183

Chỉ thị 32/2007/CT-UBND về tập trung các giải pháp chủ yếu để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách thành phố năm 2008 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

32/2007/CT-UBND,Chỉ thị 32 2007,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 32/2007/CT-UBND TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2008

184

Quyết định 16/2007/QĐ-BCT về quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Bộ Công thương do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

16/2007/QD-BCT,Quyết định 16 2007,Bộ Công thương,Quy chế phát ngôn,Cung cấp thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG THƯƠNG ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 16/2007/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

185

Quyết định 113/2007/QĐ-UBND Quy định số lượng chức danh và mức phụ cấp hàng tháng cho Bảo vệ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

113/2007/QD-UBND,Quyết định 113 2007,Tỉnh Gia Lai,Bảo vệ dân phố,Mức phụ cấp hàng tháng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 113/2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

186

Quyết định 15/2007/QĐ-BCT ban hành khung giá bán buôn điện cho Khu công nghiệp do Bộ trưởng Bộ Công thương ban hành

15/2007/QD-BCT,Quyết định 15 2007,Bộ Công thương,Khung giá bán điện,Khu công nghiệp,Thương mại BỘ CÔNG THƯƠNG ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 15/2007/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2008

187

Thông tư 162/2007/TT-BTC hướng dẫn chế độ tài chính và thủ tục hải quan áp dụng đối với khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang do Bộ Tài chính ban hành

162/2007/TT-BTC,Thông tư 162 2007,Bộ Tài chính,Chế độ tài chính,Thủ tục hải quan,Khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số: 162/2007/TT-BTC Hà Nội, ngày 31

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

188

Quyết định 109/2007/QĐ-UBND về việc chia tách thôn thuộc xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

109/2007/QD-UBND,Quyết định 109 2007,Tỉnh Gia Lai,Chia tách thôn,Huyện KBang,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******* Số: 109 /2007/QĐ-UBND Pleiku, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2008

189

Quyết định 67/2007/QĐ-UBND quy định giá đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc - năm 2008 do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

67/2007/QD-UBND,Quyết định 67 2007,Tỉnh Vĩnh Phúc,Giá đất,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC ----- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 67/2007/QĐ-UBND Vĩnh Yên, ngày 31

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2008

190

Quyết định 41/2007/QĐ-UBND quy định về định mức đất và chế độ quản lý việc xây phần mộ, tượng đài, bia tưởng niệm trong nghĩa trang, nghĩa địa trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn do Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

41/2007/QD-UBND,Quyết định 41 2007,Tỉnh Lạng Sơn,Định mức đất nghĩa trang,Định mức đất nghĩa địa,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------- Số: 41/2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2008

191

Quyết định 112/2007/QĐ-UBND Quy định mức phụ cấp hàng tháng đối với Chi hội trưởng Cựu chiến binh thôn, làng, tổ dân phố do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành

112/2007/QD-UBND,Quyết định 112 2007,Tỉnh Gia Lai,Mức phụ cấp hàng tháng,Chi hội trưởng Cựu chiến binh,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******* Số:

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2008

192

Quyết định 32/2007/QĐ-BKHCN quy định về việc kiểm tra thiết bị X quang chẩn đoán y tế do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

32/2007/QD-BKHCN,Quyết định 32 2007,Bộ Khoa học và Công nghệ,Kiểm tra thiết bị X quang,Chẩn đoán y tế,Thể thao - Y tế BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 32/2007/QĐ-BKHCN Hà Nội, ngày

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2008

193

Thông tư 163/2007/TT-BTC hướng dẫn về khen thưởng thi đua trên công trường xây dựng nhà máy thuỷ điện Sơn La do Bộ Tài chính ban hành

163/2007/TT-BTC,Thông tư 163 2007,Bộ Tài chính,Khen thưởng thi đua,Công trường xây dựng,Nhà máy thủy điện Sơn La,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ TÀI CHÍNH ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc ******* Số: 163/2007/TT-BTC Hà

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

194

Quyết định 108/2007/QĐ-BNN Quy định về quản lý và sử dụng dê đực giống do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

108/2007/QD-BNN,Quyết định 108 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Dê đực giống,Quản lý sử dụng BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 108/2007/QĐ-BNN Hà

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2008

195

Quyết định 107/2007/QĐ-BNN sửa đổi quy chế quản lý và đóng búa bài cây, búa kiểm lâm kèm theo Quyết định 44/2006/QĐ-BNN do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

107/2007/QD-BNN,Quyết định 107 2007,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Búa bài cây,Búa bài cây kiểm lâm,Búa kiểm lâm,Đóng búa kiểm lâm,Sửa đổi,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2008

196

Quyết định 22/2007/QĐ-UBND miễn thực hiện và bãi bỏ một số khoản thu phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên ban hành

22/2007/QD-UBND,Quyết định 22 2007,Tỉnh Điện Biên,Miễn thu phí,Miễn thu lệ phí,Thuế - Phí - Lệ Phí UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 22/2007/QĐ-UBND Điện Biên

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/08/2010

197

Quyết định 32/2007/QĐ-UBND Quy định phân cấp quản lý nhà nước đối với tài sản nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành

32/2007/QD-UBND,Quyết định 32 2007,Tỉnh Quảng Trị,Phân cấp quản lý tài sản nhà nước,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 32/2007

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/02/2011

198

Quyết định 42/2007/QĐ-UBND về quy chế quản lý đầu tư thực hiện các dự án, chính sách thuộc chương trình 135 giai đoạn II (2006 - 2010) của tỉnh Quảng Ngãi do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi ban hành

42/2007/QD-UBND,Quyết định 42 2007,Tỉnh Quảng Ngãi,Quản lý Đầu tư,Chương trình 135,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 42/2007/QĐ-UBND Quảng Ngãi,

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2009

199

Quyết định 198/2007/QĐ-TTg sửa đổi Quyết định 134/2004/QĐ-TTg về một số chính sách hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

198/2007/QD-TTg,Quyết định 198 2007,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ đất sản xuất,Chính sách hỗ trợ đất sản xuất,Đồng bào dân tộc thiểu số,Sửa đổi quyết định,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ***** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *******

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2008

200

Quyết định 152/2007/QĐ-UBND quy định về quản lý và sử dụng tiền thu phạt từ xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa trên địa bàn thành phố Hà Nội do UBND thành phố Hà Nội ban hành

152/2007/QD-UBND,Quyết định 152 2007,Thành phố Hà Nội,Tiền thu phạt hành chính,Sử dụng tiền thu phạt hành chính,Giao thông,Vi phạm hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ***** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ******

Ban hành: 31/12/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2008

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171