Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 8127/TCHQ-TXNK "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 5755 văn bản

1

Kế hoạch 8127/KH-UBND năm 2017 triển khai nội dung, đề án thực hiện Nghị quyết 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh

8127/KH-UBND,Thành phố Hồ Chí Minh,Thí điểm cơ chế chính sách,Chính sách đặc thù,Chiến lược phát triển,Thương mại,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2018

2

Quyết định 88/QĐ-TXNK năm 2018 về Quy chế xử lý hồ sơ trên Hệ thống Dịch vụ công trực tuyến của Cục Thuế xuất nhập khẩu

88/QD-TXNK,Quyết định 88 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Quy trình xử lý hồ sơ,Dịch vụ công trực tuyến,Thuế xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Công nghệ thông tin TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/12/2018

3

Quyết định 70/QĐ-TXNK năm 2018 về Quy chế kiểm soát nội bộ và chế độ trách nhiệm của cán bộ, công chức Cục Thuế xuất nhập khẩu trong thực thi công vụ

70/QD-TXNK,Quyết định 70 2018,Cục thuế xuất nhập khẩu,Kiểm soát nội bộ,Quy chế kiểm soát nội bộ,Cán bộ công chức,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bộ máy hành chính TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/10/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

4

Thông báo 4923/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Closure tape Y4384 do Tổng cục Hải quan ban hành

4923/TB-TCHQ,Thông báo 4923 2021,Tổng cục Hải quan,Kết quả xác định trước mã số,Kết quả xác định trước mã số với Màng nhựa bằng Polypropylen,Màng nhựa bằng Polypropylen tự dính,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 18/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/11/2021

5

Quyết định 2656/QĐ-TCHQ năm 2021 về quy trình xây dựng tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan

2656/QD-TCHQ,Quyết định 2656 2021,Tổng cục Hải quan,Tiêu chuẩn định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị,Quy trình xây dựng tiêu chuẩn sử dụng tài sản công,Xây dựng định mức sử dụng tài sản công tại các đơn vị,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 14/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2021

6

Thông báo 4800/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Module điều khiển tín hiệu chiếu sáng của đèn LED do Tổng cục Hải quan ban hành

4800/TB-TCHQ,Thông báo 4800 2021,Tổng cục Hải quan,Module điều khiển tín hiệu chiếu sáng của đèn LED,Thông báo kết quả xác định trước mã số,Kết quả xác định trước mã số với Module điều khiển tín hiệu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 11/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2021

7

Quyết định 2556/QĐ-TCHQ năm 2021 về Sổ tay hướng dẫn công tác nghiên cứu khoa học ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

2556/QD-TCHQ,Quyết định 2556 2021,Tổng cục Hải quan,Công tác nghiên cứu khoa học ngành Hải quan,Hướng dẫn nghiên cứu khoa học ngành Hải quan,Sổ tay nghiên cứu khoa học ngành Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2021

8

Thông báo 4709/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Đầu nối tròn do Tổng cục Hải quan ban hành

4709/TB-TCHQ,Thông báo 4709 2021,Tổng cục Hải quan,Kết quả xác định trước mã số,Kết quả xác định trước mã số đối với Đầu nối tròn,Thông báo kết quả xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/10/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2021

9

Thông báo 4561/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Phụ gia bê tông PCA900 do Tổng cục Hải quan ban hành

4561/TB-TCHQ,Thông báo 4561 2021,Tổng cục Hải quan,Kết quả xác định trước mã số,Phụ gia bê tông PCA900,Kết quả xác định trước mã số Phụ gia bê tông PCA900,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2021

10

Quyết định 2425/QĐ-TCHQ năm 2021 về Kiến thức tổng thể hướng tới Hải quan số do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2425/QD-TCHQ,Quyết định 2425 2021,Tổng cục Hải quan,Hải quan số,Kiến thức tổng thể hướng tới Hải quan số,Ban hành Kiến thức tổng thể hướng tới Hải quan số,Xuất nhập khẩu,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 21/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/09/2021

11

Thông báo 4433/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với mặt hàng Tủ ấm lạnh do Tổng cục Hải quan ban hành

4433/TB-TCHQ,Thông báo 4433 2021,Tổng cục Hải quan,Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số,Kết quả xác định trước mã số,Xác định trước mã số đối với Tủ ấm lạnh,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2021

12

Thông báo 4386/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số do Tổng cục Hải quan ban hành

4386/TB-TCHQ,Thông báo 4386 2021,Tổng cục Hải quan,Kết quả xác định trước mã số,Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số,Hàng hóa được xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 13/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/09/2021

13

Thông báo 4124/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với mặt hàng MEG-3 TM DHA rf Powder do Tổng cục Hải quan ban hành

4124/TB-TCHQ,Thông báo 4124 2021,Tổng cục Hải quan,Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,Kết quả xác định trước mã số,Thông báo kết quả xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 20/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2021

14

Thông báo 3994/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với L-TYROSINE do Tổng cục Hải quan ban hành

3994/TB-TCHQ,Thông báo 3994 2021,Tổng cục Hải quan,Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,Kết quả xác định trước mã số,Thông báo kết quả xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2021

15

Thông báo 3940/TB-TCHQ năm 2021 về kết quả xác định trước mã số đối với Thực phẩm bảo vệ sức khỏe PIKABIOTIC do Tổng cục Hải quan ban hành

3940/TB-TCHQ,Thông báo 3940 2021,Tổng cục Hải quan,Hồ sơ đề nghị xác định trước mã số,Kết quả xác định trước mã số,Hàng hóa được xác định trước mã số,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

16

Quyết định 2166/QĐ-TCHQ năm 2021 về Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ban hành

2166/QD-TCHQ,Quyết định 2166 2021,Tổng cục Hải quan,Quy trình Phân tích để phân loại hàng hóa,Phân tích để phân loại hàng hóa xuất khẩu,Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/08/2021

17

Quyết định 1788/QĐ-TCHQ năm 2021 về quy chế phối hợp tiếp nhận, phân loại, giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

1788/QD-TCHQ,Quyết định 1788 2021,Tổng cục Hải quan,Quy chế phối hợp tiếp nhận khiếu nại tại cơ quan Hải quan,Quy chế phối hợp phân loại khiếu nại tại cơ quan Hải quan,Quy chế phối hợp giải quyết khiếu nại tại cơ quan Hải quan,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 21/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2021

18

Quyết định 1357/QĐ-TCHQ năm 2021 về Bảng mã loại hình xuất khẩu, nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng do Tổng cục Hải quan ban hành

1357/QD-TCHQ,Quyết định 1357 2021,Tổng cục Hải quan,Bảng mã loại hình xuất khẩu nhập khẩu,Bảng mã loại hình xuất khẩu và hướng dẫn sử dụng,Bảng mã loại hình nhập khẩu và hướng dẫn sử dụng,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 18/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

19

Quyết định 1349/QĐ-TCHQ năm 2021 sửa đổi Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục Hải quan tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Văn phòng Tổng cục Hải quan kèm theo Quyết định 2386/QĐ-TCHQ

1349/QD-TCHQ,Quyết định 1349 2021,Tổng cục Hải quan,Sửa đổi chức năng Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục,Sửa đổi nhiệm vụ Đại diện Văn phòng Tổng cục,Cơ cấu tổ chức các Phòng và Đại diện Văn phòng Tổng cục,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 17/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/05/2021

20

Quyết định 1062/QĐ-TCHQ năm 2021 về Quy chế quản lý, sử dụng trang phục trong ngành Hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

1062/QD-TCHQ,Quyết định 1062 2021,Tổng cục Hải quan,Quy chế quản lý trang phục trong ngành Hải quan,Quy chế sử dụng trang phục trong ngành Hải quan,Quy chế quản lý sử dụng trang phục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Bộ máy hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 09/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.172.77