Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 81/2006/QH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 10015 văn bản

1

Luật Cư trú 2006

81/2006/QH11 Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2006 QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Khóa XI, kỳ họp thứ 10 (Từ ngày 17 tháng 10 đến ngày 29 tháng 11 năm 2006) LUẬT CƯ TRÚ Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

2

Nghị quyết 81/2019/QH14 về thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em" do Quốc hội ban hành

81/2019/QH14,Nghị quyết 81 2019,Quốc hội,Đoàn giám sát,Thành lập Đoàn giám sát ,Xâm hại trẻ em,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Nghị quyết số: 81/2019/QH

Ban hành: 14/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

3

Luật Kiểm toán nhà nước 2015

Luật 81 2015,Quốc hội,Luật kiểm toán Nhà nước,Luật kiểm toán nhà nước 2015,Kiểm toán Nhà nước,81/2015/QH13,Kế toán - Kiểm toán QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Luật số: 81/2015/QH13 Hà Nội,

Ban hành: 24/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2015

4

Luật Công chứng 2006

Luật 82 2006,Quốc hội,Luật công chứng,Công chứng viên,Văn bản công chứng,Người làm chứng,Người yêu cầu công chứng,Hành nghề công chứng,Tổ chức hành nghề công chứng,Văn phòng công chứng,82/2006/QH11,Dịch vụ pháp lý QUỐC HỘI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

5

Luật Đê điều 2006

Luật 79 2006,Quốc hội,Luật đê điều,Bảo vệ đê điều,Tuyến sông có đê,Quy hoạch đê điều,Kiên cố hóa đê điều,Sử dụng đê điều,79/2006/QH11,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

6

Luật Dạy nghề 2006

Luật 76 2006,Quốc hội,Luật dạy nghề,Cơ sở dạy nghề,Chương trình dạy nghề,Trung tâm Dạy nghề,Tiêu chuẩn kỹ năng nghề,76/2006/QH11,Lao động - Tiền lương,Giáo dục QUỐC HỘI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Luật số:

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

7

Luật Bình đẳng giới 2006

Luật 73 2006,Quốc hội,Luật Bình đẳng giới,Bình đẳng giới,Phân biệt đối xử,Giới tính,73/2006/QH11,Quyền dân sự,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 73/2006/QH 11 Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

8

Luật Chuyển giao công nghệ 2006

Luật 80 2006,Quốc hội,Luật chuyển giao công nghệ,Chuyển giao công nghệ,Ươm tạo công nghệ,Bí quyết kỹ thuật,Hoạt động chuyển giao công nghệ,80/2006/QH11,Thương mại,Công nghệ thông tin,Sở hữu trí tuệ QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

9

Bộ Luật lao động sửa đổi 2006

Luật 74 2006,Quốc hội,Bộ Luật Lao động sửa đổi,Luật Lao động sửa đổi,Bộ Luật Lao động,Luật Lao động,Tranh chấp lao động,Hợp đồng lao động,Chấm dứt hợp đồng lao động,Sửa đổi,Bổ sung,74/2006/QH11,Lao động - Tiền lương QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

10

Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2006

Luật 72 2006,Quốc hội,Luật người lao động Việt Nam,Lao động đi làm việc ở nước ngoài,Lao động làm việc ở nước ngoai,Người lao động làm việc ở nước ngoài,72/2006/QH11,Lao động - Tiền lương QUỐC HỘI ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

11

Luật Thể dục, Thể thao 2006

Luật 77 2006,Quốc hội,Luật Thể dục Thể thao,Thanh tra Thể thao,Thể dục Thể thao,Giáo dục thể chất,Thể thao chuyên nghiệp,Vận động viên chuyên nghiệp,77/2006/QH11,Thể thao - Y tế QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

12

Luật quản lý thuế 2006

Luật 78 2006,Quốc hội,Luật quản lý thuế,Quản lý thuế,Người nộp thuế,Mã số thuế,Đăng ký thuế,Tờ khai thuế,Khai quyết toán thuế,Kỳ tính thuế,Cơ quan quản lý thuế,78/2006/QH11,Thuế - Phí - Lệ Phí QUỐC HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

13

Luật hiến, lấy, ghép mô, bộ phận cơ thể người và hiến lấy xác 2006

Luật 75 2006,Quốc hội,Bộ phận cơ thể người,Luật hiến cơ thể người,Hiến lấy ghép mô,Đăng ký hiến xác,Đăng ký hiến mô,75/2006/QH11,Thể thao - Y tế,Quyền dân sự QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************ Luật số: 75/2006/QH

Ban hành: 29/11/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2006

14

Luật kinh doanh bất động sản 2006

Luật 63 2006,Quốc hội,Luật kinh doanh bất động sản,Kinh doanh bất động sản,Bất động sản,Giao dịch bất động sản,Thị trường Bất động sản,Chuyển nhượng bất động sản,63/2006/QH11,Thương mại QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

15

Luật Điện ảnh 2006

Luật 62 2006,Quốc hội,Luật điện ảnh,Hoạt động điện ảnh,Tác phẩm điện ảnh,Kịch bản phân cảnh,Cơ sở điện ảnh,Cơ sở sản xuất phim,Sản xuất phim,62/2006/QH11,Thương mại,Văn hóa - Xã hội QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

16

Luật Luật sư 2006

Luật 65 2006,Quốc hội,Luật Luật sư,Đoàn Luật sư,Tổ chức luật sư nước ngoài,Hành nghề luật sư,Tập sự hành nghề luật sư,Chứng chỉ hành nghề luật sư,Luật sư nước ngoài,Công ty luật nước ngoài,Công ty luật,65/2006/QH11,Doanh nghiệp,Dịch vụ pháp lý QUỐC HỘI CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

17

Luật trợ giúp pháp lý 2006

Luật 69 2006,Quốc hội,Luật trợ giúp pháp lý,Trợ giúp pháp lý,Quỹ trợ giúp pháp lý,Người được trợ giúp pháp lý,Tổ chức trợ giúp pháp lý,Thành lập tổ chức trợ giúp pháp lý,Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước,69/2006/QH11,Dịch vụ pháp lý,Quyền dân sự QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

18

Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật 2006

Luật 68 2006,Quốc hội,Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật,Luật Tiêu chuẩn,Luật quy chuẩn kỹ thuật,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Quy chuẩn kỹ thuật,Chứng nhận hợp chuẩn,Chứng nhận hợp quy,Công bố hợp quy,Công bố hợp chuẩn,68/2006/QH11 QUỐC HỘI -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

19

Luật Công nghệ thông tin 2006

Luật 67 2006,Quốc hội,Luật công nghệ thông tin,Công nghệ thông tin,Ứng dụng công nghệ thông tin,Phát triển công nghệ thông tin,Thông tin số,Môi trường mạng,67/2006/QH11 QUỐC HỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

20

Luật Bảo hiểm xã hội 2006

Luật 71 2006,Quốc hội,Luật bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm y tế,Bảo hiểm thất nghiệp,Bảo hiểm xã hội tự nguyện,Người sử dụng lao động,Người lao động,71/2006/QH11,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương QUỐC HỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ************

Ban hành: 29/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.8.102