Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 81/KH-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 121-140 trong 112134 văn bản

121

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND về thành lập Trung tâm Tin học tỉnh Lào Cai

81/2006/QD-UBND,Quyết định 81 2006,Tỉnh Lào Cai,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2006/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 25 tháng 9

Ban hành: 25/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2015

122

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND sửa đổi và hủy bỏ Quy định về quản lý vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng kèm theo Quyết định 09/2005/QĐ-UB do Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng ban hành

81/2006/QD-UBND,Quyết định 81 2006,Thành phố Đà Nẵng,Sửa đổi,Hủy bỏ,Quản lý vật liệu nổ công nghiệp,Thành phố Đà Nẵng,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 13/09/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2010

123

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ban hành bộ đơn giá công tác đo đạc bản đồ địa chính năm 2006 khu vực Thành phố do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành.

81/2006/QD-UBND,Quyết định 81 2006,Thành phố Hồ Chí Minh,Công tác đo đạc bản đồ địa chính,Bộ đơn giá đo đạc bản đồ,Thành phố Hồ Chí Minh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------

Ban hành: 05/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2007

124

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND ban hành Quy chế hỗ trợ phát triển sản phẩm công nghiệp chủ lực Thành phố Hà Nội do Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

81/2006/QD-UBND,Quyết định 81 2006,Thành phố Hà Nội,Thành phố Hà Nội,Hỗ trợ phát triển sản phẩm,Sản phẩm công nghiệp chủ lực,Doanh nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 81/2006/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 26

Ban hành: 26/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2006

125

Quyết định 81/2006/QĐ-UBND về mức tiền thưởng kèm theo hình thức khen được áp dụng trong phạm vi tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

81/2006/QD-UBND,Quyết định 81 2006,Tỉnh Bình Dương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 81/2006/QĐ-UBND Thủ Dầu Một, ngày 30 tháng 03 năm

Ban hành: 30/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2011

126

Kế hoạch 73/KH-UBND về tài chính ngân sách nhà nước năm 2020 và 03 năm (2021-2023) từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường do tỉnh Tuyên Quang ban hành

73/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường,Sự nghiệp bảo vệ môi trường Tuyên Quang,Nguồn ngân sách kinh phí chi bảo vệ môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

127

Kế hoạch 176/KH-UBND năm 2020 về tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển thanh niên tỉnh Lào Cai giai đoạn 2021-2030

176/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Chiến lược phát triển thanh niên Lào Cai 2011 2020,Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam 2011 2030,Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên 2020,Lao động - Tiền lương,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

128

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP về thi hành Luật Thi hành án hình sự về tái hòa nhập cộng đồng do tỉnh Cà Mau ban hành

66/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Luật thi hành án hình sự về tái hoà nhập cộng đồng,Cà Mau thực hiện Nghị định 49/2020/NĐ-CP,Tạo điều kiện tái hoà nhập cộng đồng Cà Mau,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

129

Kế hoạch 65/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Kế hoạch triển khai Thỏa thuận toàn cầu về di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc trên địa bàn tỉnh Cà Mau

65/KH-UBND,Tỉnh Cà Mau,Thỏa thuận di cư hợp pháp an toàn trật tự toàn cầu,Cà Mau triển khai Thỏa thuận di cư hợp pháp toàn cầu,Thỏa thuận di cư hợp pháp Liên hợp quốc,Quyền dân sự ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

130

Kế hoạch 64/KH-UBND năm 2020 về thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

64/KH-UBND,Tỉnh Tuyên Quang,Thực hiện Quyết định 414/QĐ-TTg hỗ trợ đồng bào,Ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào thiểu số,Tăng cường hỗ trợ đồng bào thiểu số Tuyên Quang,Thương mại,Công nghệ thông tin,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 18/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

131

Kế hoạch 127/KH-UBND năm 2020 sơ kết thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg về “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” giai đoạn 2015-2020 do thành phố Hà Nội ban hành

127/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Hà Nội thực hiện Quyết định 521/QĐ-TTg bảo vệ an ninh,Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc Hà Nội,Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2020

132

Kế hoạch 128/KH-UBND năm 2020 thực hiện Quyết định 1863/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em và Chỉ thị 23/CT-TTg về tăng cường giải pháp bảo đảm thực hiện quyền trẻ em và bảo vệ trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội

128/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Bảo đảm quyền trẻ em bảo vệ trẻ em Hà Nội,Tăng cường bảo đảm quyền trẻ em Hà Nội,Thực hiện Quyết định 1863/QĐ-TTg bảo vệ trẻ em,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2020

133

Kế hoạch 123/KH-UBND về tiếp tục duy trì, nâng cao Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội

123/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội,Chỉ số cải cách hành chính 2020,Chỉ số cải cách hành chính Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

134

Kế hoạch 124/KH-UBND về cải thiện, nâng cao Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính của thành phố Hà Nội năm 2020 và các năm tiếp theo

124/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Chỉ số Hài lòng về sự phục vụ hành chính,Cải thiện Chỉ số Hài lòng phục vụ hành chính,Nâng cao Chỉ số Hài lòng phục vụ hành chính Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

135

Kế hoạch 125/KH-UBND triển khai mô hình Điểm tư vấn, chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng trên địa bàn các quận Hai Bà Trưng, Cầu Giấy, Thanh Xuân và huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội năm 2020

125/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện ma túy,Hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại cộng đồng Hà Nội,Hỗ trợ điều trị nghiện ma tuý trong cộng đồng,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2020

136

Kế hoạch 121/KH-UBND năm 2020 về thực hiện đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019 do thành phố Hà Nội ban hành

121/KH-UBND,Thành phố Hà Nội,Đánh giá phòng chống tham nhũng Hà Nội,Công tác phòng chống tham nhũng Hà Nội 2019,Đánh giá công tác phòng chống tham nhũng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

137

Kế hoạch 304/KH-UBND năm 2020 về thực hiện hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chính sách được quy định tại Quyết định 33/2015/QĐ-TTg và lồng ghép từ các nguồn kinh phí của các tổ chức, đơn vị tài trợ cho tỉnh Đắk Nông; Ngân sách tỉnh theo Nghị quyết 12/2019/NQ-HĐND

304/KH-UBND,Tỉnh Đắk Nông,Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chính sách Đắk Nông,Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo chính sách 2020,Thực hiện Quyết định 33/2015/QĐ-TTg hỗ trợ hộ nghèo,Bất động sản,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2020

138

Kế hoạch 66/KH-UBND năm 2020 thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP về Chương trình hành động và Kế hoạch 118-KH/TU thực hiện Nghị quyết 50-NQ/TW về định hướng hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm 2030 do tỉnh Bạc Liêu ban hành

66/KH-UBND,Tỉnh Bạc Liêu,Thực hiện Nghị quyết 58/NQ-CP Chương trình hành động,Thực hiện Kế hoạch 118-KH/TU hợp tác đầu tư 2020,Thực hiện hợp tác đầu tư nước ngoài 2020,Đầu tư,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/07/2020

139

Kế hoạch 165/KH-UBND về duy trì, cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) của tỉnh Lào Cai năm 2020

165/KH-UBND,Tỉnh Lào Cai,Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh,Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh Lào Cai,Cải thiện nâng cao Chỉ số cải cách hành chính,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2020

140

Quyết định 81/2005/QĐ-UBND Quy định về quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, tiền lương, cán bộ, công chức, viên chức cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và cán bộ quản lý công ty nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành

81/2005/QD-UBND,Quyết định 81 2005,Tỉnh Quảng Nam,Quản lý tổ chức bộ máy,Quản lý biên chế,Quản lý tiền lương,Đơn vị sự nghiệp,Công ty nhà nước,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 02/12/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.74.77