Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 81/KH-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 61-80 trong 112086 văn bản

61

Quyết định 81/2014/QĐ-UBND về Bảng đơn giá nhà, công trình xây dựng, vật kiến trúc trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

81/2014/QD-UBND,Quyết định 81 2014,Tỉnh Tây Ninh,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2014/QĐ-UBND Tây Ninh, ngày 31 tháng 12

Ban hành: 31/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

62

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2012 về thành lập Đài Phát thanh - Truyền hình Tỉnh Phú Yên

81/QD-UBND,Quyết định 81,Tỉnh Phú Yên,Đài phát thanh truyền hình,Cơ cấu Đài Phát thanh Truyền hình ,Chức năng Đài Phát thanh Truyền hình ,Đài Phát thanh Truyền hình Phú Yên,thành lập Đài Truyền hình Phú Yên,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 16/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2013

63

Quyết định 81/2014/QĐ-UBND về thu Phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Lào Cai

81/2014/QD-UBND,Quyết định 81 2014,Tỉnh Lào Cai,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2014/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 03 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 03/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2015

64

Quyết định 81/2014/QĐ-UBND Quy trình vận hành điều tiết hồ chứa nước Tàu Voi, tỉnh Hà Tĩnh

81/2014/QD-UBND,Quyết định 81 2014,Tỉnh Hà Tĩnh,Điều tiết hồ chứa nước,Quy trình vận hành hồ chứa nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2014

65

Quyết định 81/2014/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 04/2012/QĐ-UBND về Quy trình soạn thảo, thẩm định, ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân Thành phố và dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân Thành phố do Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội trình

81/2014/QD-UBND,Quyết định 81 2014,Thành phố Hà Nội,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2014/QĐ-UBND Hà Nội, ngày 19 tháng 11 năm 2014

Ban hành: 19/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/11/2014

66

Quyết định 81/2014/QĐ-UBND về Quy định trình tự, thủ tục rà soát, kê khai hiện trạng sử dụng đất; đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho các tổ chức trong nước đang sử dụng đất nhưng chưa được cấp Giấy chứng nhận trên địa bàn tỉnh Nghệ An

81/2014/QD-UBND,Quyết định 81 2014,Tỉnh Nghệ An,Rà soát hiện trạng sử dụng đất,Lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất ,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

67

Quyết định 81/2014/QĐ-UBND Quy định nội dung về quản lý đầu tư xây dựng khu đô thị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

81/2014/QD-UBND,Quyết định 81,Tỉnh Ninh Thuận,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2014/QĐ-UBND Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 27 tháng 10 năm

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/03/2015

68

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2011 áp dụng thực hiện cơ chế một cửa tại Sở Tư pháp tỉnh Bắc Ninh

81/QD-UBND,Quyết định 81,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 21 tháng 01 năm 2011

Ban hành: 21/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2014

69

Quyết định 81/2013/QĐ-UBND Quy định tổ chức và hoạt động của Sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai

81/2013/QD-UBND,Quyết định 81 2013,Tỉnh Đồng Nai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2013/QĐ-UBND Đồng Nai, ngày 31 tháng 12 năm

Ban hành: 31/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2014

70

Quyết định 81/2013/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) xã Liêm Chung, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam

81/2013/QD-UBND,Quyết định 81,Tỉnh Hà Nam,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2013/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 09 tháng 12 năm 2013 QUYẾT

Ban hành: 09/12/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/01/2015

71

Quyết định 81/2013/QĐ-UBND về Quy chế thực hiện dân chủ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng, tái định cư, định canh trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

81/2013/QD-UBND,Quyết định 81,Tỉnh Ninh Thuận,Bất động sản,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/2013/QĐ-UBND Phan Rang - Tháp Chàm, ngày 28

Ban hành: 28/11/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2014

72

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2010 phê duyệt Đề án thực hiện tuyển chọn trưởng phòng, phó trưởng phòng và tương đương; cấp trưởng, phó đơn vị sự nghiệp nhà nước trực thuộc cấp sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện; cấp trưởng, phó đơn vị sự nghiệp trực thuộc phòng chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện của tỉnh Bắc Giang

81/QD-UBND,Quyết định 81 2010,Tỉnh Bắc Giang,Đơn vị sự nghiệp nhà nước,Tuyển chọn trưởng phòng, phó trưởng phòng ,Cấp trưởng phó ,Tỉnh Bắc Giang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 30/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2012

73

Quyết định 81/2012/QĐ-UBND ban hành đơn giá quản lý thông tin dữ liệu đo đạc và bản đồ; đơn giá tư liệu môi trường trên địa bàn tỉnh Đồng Nai

81/2012/QD-UBND,Quyết định 81,Tỉnh Đồng Nai,Đo đạc bản đồ,đơn giá tư liệu môi trường ,Quản lý thông tin,đơn giá quản lý dữ liệu ,dữ liệu đo đạc ,Lao động - Tiền lương,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 28/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2013

74

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2009 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành

81/QD-UBND,Quyết định 81 2009,Tỉnh Bắc Giang,Công bố bộ thủ tục hành chính,Sở Thông tin và Truyền thông,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 17/08/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2011

75

Quyết định 81/2012/QĐ-UBND về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường Nghệ An

81/2012/QD-UBND,Quyết định 81 2012,Tỉnh Nghệ An,Điều lệ tổ chức,Điều lệ tổ chức hoạt động ,Quỹ bảo vệ môi trường,Nguyên tắc tổ chức,Nguyên tắc hoạt động,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 19/11/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2012

76

Quyết định 81/2012/QĐ-UBND sửa đổi Quy chế tạo lập, quản lý và sử dụng nguồn vốn từ ngân sách tỉnh uỷ thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội kèm theo Quyết định 107/2011/QĐ-UBND do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh ban hành

81/2012/QD-UBND,Quyết định 81 2012,Tỉnh Bắc Ninh,Huy động vốn,Ủy thác,Tạo lập vốn ,Nguồn vốn uỷ thác,Ngân hàng Chính sách Xã hội,Nguồn vốn ngân sách địa phương,Tiền tệ - Ngân hàng,Tài chính nhà nước UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 31/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/11/2012

77

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2009 phê duyệt đề cương chi tiết và dự toán kinh phí thực hiện quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2010 - 2015 và định hướng đến năm 2020

81/QD-UBND,Quyết định 81,Tỉnh Phú Thọ,Thương mại,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/QĐ-UBND Việt Trì, ngày 13 tháng 01 năm 2009  

Ban hành: 13/01/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/05/2014

78

Quyết định 81/2011/QĐ-UBND về mức thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

81/2011/QD-UBND,Quyết định 81 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Thành phố Hồ Chí Minh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 81/2011/QĐ-UBND

Ban hành: 18/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2011

79

Quyết định 81/2010/QĐ-UBND ban hành Quy chế hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ tại thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

81/2010/QD-UBND,Quyết định 81 2010,Thành phố Hồ Chí Minh,Quy chế hoạt động,Tìm kiếm cứu nạn cứu hộ ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 81/2010/QĐ-UBND TP. Hồ

Ban hành: 08/12/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2010

80

Quyết định 81/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Quỹ phòng, chống bão, lụt trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

81/QD-UBND,Quyết định 81,Tỉnh Lâm Đồng,Mức thu nộp,Quỹ phòng chống bão lụt,Quỹ phòng chống bão lụt Lâm Đồng,Tỷ lệ điều tiết,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/07/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.236.108.61