Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 801/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 141046 văn bản

1

Quyết định 801/QĐ-TTg về giao kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2016 (đợt 2) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 801/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC GIAO KẾ HOẠCH VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2016 (ĐỢT 2) THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 2014; Căn cứ

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2016

2

Quyết định 801/QĐ-TTg năm 2012 phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 801/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2012 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH TỔNG THỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính

Ban hành: 27/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2012

3

Quyết định 801/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư dự án thủy điện Sơn La do Thủ tướng Chính phủ ban hành

801/QD-TTg,Quyết định 801 2010,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch tổng thể,Dự án di dân tái định cư,Dự án thủy điện Sơn La,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 801/QĐ-TTg

Ban hành: 04/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2010

4

Quyết định 801/QĐ-TTg năm 2009 phê chuẩn kết quả miễn nhiệm thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La nhiệm kỳ 2004-2011 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

-------------- Số: 801/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2009 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA NHIỆM KỲ 2004-2011 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Điều 20 Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Nghị quyết

Ban hành: 10/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2009

5

Quyết định 801/QĐ-TTg năm 2008 về việc phong tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

801/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2008 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHONG TẶNG DANH HIỆU CHIẾN SĨ THI ĐUA TOÀN QUỐC THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11 năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi

Ban hành: 24/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2008

6

Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum

801/QD-UBND,Quyết định 801 2019,Tỉnh Kon Tum,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 30 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 30/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2019

7

Quyết định 801/QĐ-BTC năm 2019 về Kế hoạch thực hiện Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

Quyết định số 801/QĐ-BTC ngày 14/5/2019 của Bộ Tài chính) I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU - Đảm bảo triển khai kịp thời, thống nhất, khoa học và hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ và Quyết định số 451/QĐ-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính trong

Ban hành: 14/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/11/2019

8

Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung; thay thế trong các lĩnh vực: Hoạt động khoa học và công nghệ; Tiêu chuẩn đo lường chất lượng thuộc phạm vi quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Yên Bái

801/QD-UBND,Quyết định 801 2019,Tỉnh Yên Bái,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 13 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 13/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2019

9

Quyết định 801/QĐ-CTN năm 2018 về cho trở lại quốc tịch Việt Nam đối với Ông Dương Ngọc Sang do Chủ tịch nước ban hành

801/QD-CTN,Quyết định 801 2018,Chủ tịch nước,Cho trở lại quốc tịch,Cho trở lại quốc tịch Việt Nam ,Trở lại quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

10

Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Cà Mau

801/QD-UBND,Quyết định 801 2018,Tỉnh Cà Mau,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 17 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 17/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

11

Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2017 giải quyết chế độ Bảo hiểm y tế theo Quyết định 62/2011/QĐ-TTg do tỉnh Ninh Bình ban hành

Tống Quang Thìn DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM Y TẾ THEO QUY ĐỊNH TẠI QUYẾT ĐỊNH SỐ 62/2011/QĐ-TTg NGÀY 09/11/2011 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ (Kèm theo Quyết định số 801/QĐ-UBND ngày 14/6/2017 của UBND tỉnh Ninh Bình) TT Họ và tên Năm sinh

Ban hành: 14/06/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/07/2017

12

Quyết định 801/QĐ-BHXH năm 2016 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế Bảo hiểm xã hội Việt Nam

801/QD-BHXH,Quyết định 801 2016,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm xã hội,Vụ Pháp chế,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Cơ cấu tổ chức,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

13

Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt đề cương, nhiệm vụ quy hoạch và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Hưng Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030

801/QD-UBND,Quyết định 801,Tỉnh Hưng Yên,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 22 tháng 04 năm 2016

Ban hành: 22/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

14

Quyết định 801/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định

801/QD-UBND,Quyết định 801 2016,Tỉnh Nam Định,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/QĐ-UBND Nam Định, ngày 19 tháng 4

Ban hành: 19/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2016

15

Quyết định 801/QĐ-CTN năm 2015 về việc cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

801/QD-CTN,Quyết định 801 2015,Chủ tịch nước,Nhập quốc tịch,nhập quốc tịch Việt Nam,cho nhập quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2015

16

Quyết định 801/2006/QĐ-TTg Về việc điều động bổ nhiệm ông Nguyễn Xuân Phúc, giữ chức Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

801/2006/QD-TTg,Quyết định 801 2006,Thủ tướng Chính phủ,Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ,Ông Nguyễn Xuân Phúc,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 801/2006/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 01/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2006

17

Quyết định 801/2016/QĐ-UBND sửa đổi Quyết định 02/2016/-UBND về ủy quyền phê duyệt giá đất cụ thể đối với một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

801/2016/QD-UBND,Quyết định 801 2016,Tỉnh Bắc Giang,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/2016/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 30

Ban hành: 30/12/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/01/2017

18

Quyết định 801/QĐ-UBND phân bổ chi tiết kinh phí thực hiện công nghệ thông tin năm 2014 do tỉnh Phú Thọ ban hành

801/QD-UBND,Quyết định 801 2014,Tỉnh Phú Thọ,Công nghệ thông tin,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/QĐ-UBND Phú Thọ, ngày 14 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 14/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/04/2014

19

Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre

801/QD-UBND,Quyết định 801,Tỉnh Bến Tre,công bố thủ tục hành chính 2013,Công bố thủ tục hành chính mới,Công bố thủ tục hành chính bổ sung,Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ ,Công bố thủ tục hành chính sửa đổi ,Thủ tục hành chính Bến Tre,công bố thủ tục hành chính mới Bến Tre,Thủ tục hành chính Bến Tre mới ,Thủ tục hành chính Bến Tre sửa đổi,thủ

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2013

20

Quyết định 801/QĐ-UBND năm 2013 về điều chỉnh mức thu lệ phí trước bạ đối với xe ô tô chở người dưới 10 chỗ ngồi (kể cả lái xe) trên địa bàn thành phố Hải Phòng

801/QD-UBND,Quyết định 801 2013,Thành phố Hải Phòng,Thuế - Phí - Lệ Phí ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 801/QĐ-UBND Hải Phòng, ngày 08 tháng 5

Ban hành: 08/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/12/2019

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.232.51.247