Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 80/NQ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 47266 công văn

1

Công văn 3498/LĐTBXH-GN năm 2013 tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 và triển khai Nghị quyết 80/NQ-CP định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3498/LĐTBXH-GN V/v tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ CTMTQGGNBV giai đoạn 2012-2015 và triển khai NQ 80/NQ-CP về định hướng

Ban hành: 16/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

2

Công văn 80/BGTVT-CQLXD năm 2019 về mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/BGTVT-CQLXD V/v ban hành mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đối với Dự

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

3

Công văn 80/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/TCHQ-TXNK V/v phân loại hàng hóa Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2019 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

4

Công văn 80/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 Kính gửi:

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

5

Công văn 80/TCT-KTNB năm 2017 về tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại Chi cục Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/TCT-KTNB V/v tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại các Chi cục Thuế. Hà Nội, ngày 09 tháng

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

6

Công văn 80/TCHQ-TXNK năm 2017 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/TCHQ-TXNK V/v miễn thuế nhập khẩu Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Hải

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

7

Công văn 80/TANDTC-PC năm 2016 về xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/TANDTC-PC V/v xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

8

Công văn 80/BXD-HĐXD năm 2015 giải đáp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/BXD-HĐXD V/v giải đáp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng. Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

9

Công văn 80/TCHQ-GSQL năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 80/TCHQ-GSQL V/v hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015 Kính gửi: Cục Thuế TP Hồ

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

10

Công văn 80/BXD-QLN năm 2014 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80 /BXD-QLN V/v: trả lời công văn số 9639/SXD- QLN&CS ngày 30/10/2014 của Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm

Ban hành: 09/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

11

Công văn 195/TTg-KGVX điều chỉnh sự phân công nhiệm vụ trong Quyết định 1200/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành

phê duyệt Khung kế hoạch triển khai Nghị quyết số 80/NQ-CP về Định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ từ năm 2011 đến năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau: - Giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoàn thiện dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với hộ cận nghèo (điểm 1, số thứ tự 14 Khung kế hoạch triển

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2013

12

Công văn 80/BNN-VP năm 2014 giao nhiệm vụ xử lý kiến nghị của địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/BNN-VP V/v: Giao nhiệm vụ xử lý kiến nghị của các địa phương Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

13

Công văn 80/TCT-CS năm 2014 tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/TCT-CS V/v: tiền thuê đất Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014 Kính gửi: Công ty Xăng dầu Tây Nam

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

14

Công văn 80/ĐT về đào tạo Đăng kiểm viên hạng III và đào tạo nhân viên nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 80/ĐT V/v:Đào tạo ĐKV hạng III và đào tạo nhân viên nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới Hà Nội, ngày 28 tháng 2 năm 2011

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

15

Công văn 80/GSQL-GQ2 năm 2016 hướng dẫn thủ tục hải quan mua hàng hóa từ nội địa của doanh nghiệp chế xuất do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/GSQL-GQ2 V/v hướng dẫn thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2016 Kính gửi:

Ban hành: 18/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/01/2016

16

Công văn 80/GSQL-TH vướng mắc C/O mẫu E do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 80/GSQL-TH V/v vướng mắc C/O mẫu E. Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2013 Kính gửi: Cục

Ban hành: 30/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2013

17

Công văn 80/BNN-TCCB báo cáo bổ sung thực hiện Nghị quyết 35/2009/QH12 và 50/2010/QH12 về nội dung liên quan đến giáo dục đại học do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

hiện Dự án. Chủ đầu tư chịu trách nhiệm quản lý, sử dụng vốn đầu tư theo các quy định của pháp luật, có hiệu quả, đúng mục đích. Trong những năm qua, kế hoạch đầu tư tại các cơ sở giáo dục đại học trực thuộc Bộ được thực hiện đạt kết quả tốt, giá trị giải ngân đạt 100% kế hoạch được giao hàng năm. Năm 2011, thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP

Ban hành: 08/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2013

18

Công văn 80/TCHQ-GSQL nộp bổ sung vận đơn cho lô hàng có C/O mẫu AK do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/TCHQ-GSQL V/v nộp bổ sung vận đơn cho lô hàng có C/O mẫu AK Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2013

Ban hành: 05/01/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/01/2013

19

Công văn 80/BXD-QLN trả lời Sở Xây dựng Quảng Ngãi thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/BXD-QLN V/v trả lời Sở Xây dựng Quảng Ngãi về thực hiện chính sách hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167/2008/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 26 tháng

Ban hành: 26/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2012

20

Công văn 80/TCT-CS về thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ xuất khẩu do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/TCT-CS V/v thuế GTGT đối với dịch vụ xuất khẩu Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2012 Kính gửi:

Ban hành: 09/01/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 3.90.207.89