Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 80/2013/N��-CP) "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 68402 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 80/TCT-KK năm 2022 về hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án ODA không hoàn lại do Tổng cục Thuế ban hành

Căn cứ điểm d khoản 2 Điều 6 Thông tư số 181/2013/TT-BTC ngày 03/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về chính sách thuế đối với nhà thầu chính, nhà thầu phụ thực hiện dự án ODA viện trợ không hoàn lại; Căn cứ điểm a khoản 1 và khoản 2 Điều 27; khoản 1 và điểm c.2.3 khoản 2 Điều 28 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính

Ban hành: 10/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2022

2

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

3

Công văn 80/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn điều chỉnh và thanh toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

80/BXD-KTXD,Công văn 80 2019,Bộ Xây dựng,Điều chỉnh hợp đồng xây dựng,Thanh toán hợp đồng xây dựng,Điều chỉnh thiết kế hợp đồng xây dựng,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

4

Công văn 80/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2019 trả lời kiến nghị về kinh doanh hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

80/BTNMT-TCQLDD,Công văn 80 2019,Bộ Tài nguyên và Môi trường,Thu hồi đất,Cụm công nghiệp,Xây dựng hạ tầng kỹ thuật,Đầu tư,Bất động sản BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2019

5

Công văn 80/BGTVT-CQLXD năm 2019 về mẫu hồ sơ nghiệm thu, quy trình thủ tục nghiệm thu thanh toán và nghiệm thu hoàn thành công trình áp dụng đối với Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ Giao thông vận tải ban hành

80/BGTVT-CQLXD,Công văn 80 2019,Bộ Giao thông vận tải,Nghiệm thu dự án,Đánh giá nghiệm thu dự án ,Đầu tư đường bộ cao tốc ,Xây dựng - Đô thị,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

6

Công văn 80/TCHQ-TXNK năm 2019 về phân loại hàng hóa nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

80/TCHQ-TXNK,Công văn 80 2019,Tổng cục Hải quan,Phân loại hàng hóa,Phân loại hàng hóa nhập khẩu,Bảng phân loại hàng hóa,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2019

7

Công văn 80/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

80/TCT-CS V/v chính sách thuế GTGT Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018 Kính gửi: - Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu; - Công ty CP Đầu tư xây dựng Hoàng Phát. (KĐTM Hoàng Phát, Nguyễn Văn Linh, P.1, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu) Tổng cục Thuế nhận được văn bản số

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

8

Công văn 2021/BNN-TCTS năm 2013 góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 80/2012/NĐ-CP về quản lý cảng cá, khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

2021/BNN-TCTS,Công văn 2021 2013,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Quản lý cảng cá,Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá,góp ý Dự thảo Thông tư ,Dự thảo Thông tư hướng dẫn Nghị định 80/2012/NĐ-CP ,Giao thông - Vận tải BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2013

9

Công văn 80/TCT-KTNB năm 2017 về tăng cường chấn chỉnh công tác bán, cấp hóa đơn lẻ tại Chi cục Thuế do Tổng cục Thuế ban hành

80/TCT-KTNB,Công văn 80 2017,Tổng cục Thuế,Thủ tục cấp hóa đơn lẻ ,Cấp hóa đơn lẻ,Chấn chỉnh công tác,Bán hóa đơn lẻ ,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2017

10

Công văn 80/TCHQ-TXNK năm 2017 về miễn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

80/TCHQ-TXNK,Công văn 80,Tổng cục Hải quan,Miễn thuế nhập khẩu,Thủ tục miễn thuế nhập khẩu,Hồ sơ miễn thuế nhập khẩu ,Tài sản cố định,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2017

11

Công văn 80/TANDTC-PC năm 2016 về xử lý hành vi đánh bạc trái phép dưới 5.000.000 đồng do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

80/TANDTC-PC,Công văn 80 2016,Tòa án nhân dân tối cao,Xử lý đánh bạc trái phép ,Đánh bạc trái phép dưới 5000000 đồng,Miễn trách nhiệm hình sự,Tuyên bị cáo không có tội,Trách nhiệm hình sự TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2016

12

Công văn 3498/LĐTBXH-GN năm 2013 tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012-2015 và triển khai Nghị quyết 80/NQ-CP định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3498/LĐTBXH-GN V/v tổ chức thực hiện đánh giá giữa kỳ CTMTQGGNBV giai đoạn 2012-2015 và triển khai NQ 80/NQ-CP về định hướng giảm nghèo bền vững thời kỳ 2011-2020 Hà Nội, ngày 16 tháng 9 năm 2013 Kính gửi:

Ban hành: 16/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/12/2013

13

Công văn 1807/BYT-DP năm 2013 triển khai phòng, chống cúm A (H7N9) do Bộ Y tế ban hành

1807/BYT-DP,Công văn 1807 2013,Bộ Y tế,Dịch cúm A H7N9,Phòng chống dịch cúm A H7N9,Thể thao - Y tế,Văn hóa - Xã hội BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1807/BYT-DP V/v triển khai phòng, chống cúm A

Ban hành: 03/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2014

14

Công văn 80/BXD-HĐXD năm 2015 giải đáp vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

80/BXD-HDXD,Công văn 80 2015,Bộ Xây dựng,Quản lý ngành xây dựng, Giải đáp vướng mắc ,Giải đáp vướng mắc trong xây dựng ,Nhiệm vụ quản lý ngành xây dựng ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2015

15

Công văn 80/TCHQ-GSQL năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng của doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa qua biên giới đất liền do Tổng cục Hải quan ban hành

80/TCHQ-GSQL,Công văn 80 2015,Tổng cục Hải quan,Hoàn thuế,Hoàn thuế giá trị gia tăng,Doanh nghiệp xuất khẩu,Xuất khẩu hàng hóa,Khu vực biên giới đất liền,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

16

Công văn 80/BXD-QLN năm 2014 về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

số nội dung về bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng trả lời như sau: 1. Trường hợp giải quyết bán phần diện tích sử dụng chung (bao gồm diện tích nhà ở, đất ở sử dụng chung) và diện tích đất liền kề theo quy định tại Điều 35 của Nghị định số 34/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở

Ban hành: 09/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/12/2014

17

Công văn 8644/VPCP-KGVX năm 2020 về Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP về Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021 - 2025 do Văn phòng Chính phủ ban hành

8644/VPCP-KGVX,Công văn 8644 2020,Văn phòng Chính phủ,Báo cáo tổng kết thực hiện Nghị quyết 80/NQ-CP,Chương trình mục tiêu an sinh xã hội bền vững,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững,Văn hóa - Xã hội VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 15/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2020

18

Công văn 80/ĐT về đào tạo Đăng kiểm viên hạng III và đào tạo nhân viên nghiệp vụ kiểm định xe cơ giới do Cục Đăng kiểm Việt Nam ban hành

80/DT,Công văn 80 2011,Cục Đăng kiểm Việt Nam,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI CỤC ĐĂNG KIỂM VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 80/ĐT V/v:Đào tạo ĐKV hạng III và đào tạo nhân viên nghiệp vụ

Ban hành: 28/02/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2011

19

Công văn 80/BNN-VP năm 2014 giao nhiệm vụ xử lý kiến nghị của địa phương do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

80/BNN-VP,Công văn 80 2014,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,giao nhiệm vụ xử lý kiến nghị,Xử lý kiến nghị,Bộ máy hành chính BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80

Ban hành: 10/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2014

20

Công văn 80/TCT-CS năm 2014 tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

số 3661/TCT-CS ngày 01/11/2013 trả lời. Tuy nhiên, để Công ty được rõ hơn, Tổng cục Thuế xin giải thích như sau: - Tại điểm 1.1, điểm 1.2 mục I phần I Thông tư số 70 TC/TCT ngày 7/10/1997 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất theo Nghị định số 85/CP ngày 17/12/1996 của Chính phủ quy định: "Doanh nghiệp Nhà nước, doanh

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43