Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 8/2012- "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 197478 văn bản

1

Thông báo 4561/TB-BNN-XD kết luận của Thứ trưởng Hoàng Văn Thắng tại cuộc họp ngày 25/8/2012 kiểm điểm tình hình thực hiện dự án Thủy lợi Phước Hòa, khoản vay bổ sung giai đoạn 2 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

---------------- Số: 4561/TB-BNN-XD Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2012 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG HOÀNG VĂN THẮNG TẠI CUỘC HỌP NGÀY 25/8/2012 KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN THỦY LỢI PHƯỚC HÒA, KHOẢN VAY BỔ SUNG GIAI ĐOẠN 2 Ngày 25/8/2012, tại Cơ sở 2 trường Đại học thủy

Ban hành: 19/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/09/2012

2

Thông báo 3729/TB-BNN-VP ý kiến kết luận của Bộ trưởng Cao Đức Phát tại cuộc họp giao ban công tác tháng 7 và triển khai công tác tháng 8/2012 của Bộ do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số: 3729/TB-BNN-VP Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2012 THÔNG BÁO Ý KIẾN KẾT LUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG CAO ĐỨC PHÁT TẠI CUỘC HỌP GIAO BAN CÔNG TÁC THÁNG 7 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC THÁNG 8/2012 CỦA BỘ Ngày 01 tháng 8 năm 2012, Bộ trưởng Cao Đức Phát đã chủ trì họp giao ban công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ

Ban hành: 03/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

3

Nghị quyết 32/2012/NQ-HĐND8 về tổng quyết toán ngân sách năm 2011 do tỉnh Bình Dương ban hành

32/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 32 2012,Tỉnh Bình Dương,Tổng quyết toán ngân sách ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 32/2012/NQ-HĐND8 Thủ Dầu Một,

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

4

Nghị quyết 37/2012/NQ-HĐND8 phê chuẩn kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2013 do tỉnh Bình Dương ban hành

37/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 37 2012,Tỉnh Bình Dương,Kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản,Đầu tư xây dựng cơ bản,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

5

Nghị quyết 33/2012/NQ-HĐND8 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2013 do tỉnh Bình Dương ban hành

33/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 33 2012,Tỉnh Bình Dương,Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 33/2012/NQ-HĐND8 Thủ Dầu

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

6

Nghị quyết 36/2012/NQ-HĐND8 về dự toán ngân sách và phân bổ dự toán ngân sách năm 2013 do tỉnh Bình Dương ban hành

36/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 36 2012,Tỉnh Bình Dương,Dự toán ngân sách 2013 ,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2012/NQ-HĐND8 Thủ Dầu

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

7

Nghị quyết 39/2012/NQ-HĐND8 về mức thu phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản và phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Dương

39/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 39 2012,Tỉnh Bình Dương,Mức thu phí đấu giá tài sản,Phí tham gia đấu giá tài sản ,Phí đấu giá quyền sử dụng đất,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

8

Nghị quyết 42/2012/NQ-HĐND8 quy định chế độ chi tiêu tài chính đối với các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh Bình Dương

42/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 42 2012,Tỉnh Bình Dương,Chế độ chi tiêu tài chính ,Chi tiêu tài chính thi đấu thể thao ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

9

Nghị quyết 41/2012/NQ-HĐND8 về chế độ hỗ trợ tiền công cho vận động viên thể thao của tỉnh trong thời gian tập trung đội tuyển quốc gia; tiền công tập luyện hàng ngày cho vận động viên thể thao của tỉnh Bình Dương

41/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 41 2012,Tỉnh Bình Dương,Hỗ trợ tiền công vận động viên,Tập trung đội tuyển quốc gia,Tiền công tập luyện hàng ngày ,Vận động viên thể thao ,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/01/2013

10

Nghị quyết 38/2012/NQ-HĐND8 về bảng giá đất năm 2013 trên địa bàn tỉnh Bình Dương

38/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 38,Tỉnh Bình Dương,Bảng giá đất năm 2013 ,Bảng giá đất Bình Dương 2013,Giá đất Bình Dương 2013,Giá đất Bình Dương ,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2013

11

Nghị quyết 40/2012/NQ-HĐND8 về mức trần phí vệ sinh trên địa bàn tỉnh Bình Dương

40/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 40 2012,Tỉnh Bình Dương,Mức trần phí vệ sinh ,Mức trần phí vệ sinh Bình Dương,Mức thu phí vệ sinh,Phí vệ sinh,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 10/12/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/02/2013

12

Nghị quyết 23/2012/NQ-HĐND8 về phê chuẩn quy định giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Dương

23/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 23 2012,Tỉnh Bình Dương,Đơn giá dịch vụ khám chữa bệnh,Giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh ,Giá dịch vụ khám chữa bệnh ,Mức giá khám chữa bệnh ,Giá khám chữa bệnh ,Mức giá khám chữa bệnh 2013,Cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước ,Thể thao - Y tế HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/03/2013

13

Nghị quyết 19/2012/NQ-HĐND8 về chính sách hỗ trợ giữ và phát triển vườn cây ăn quả đặc sản tỉnh Bình Dương giai đoạn 2013 - 2016

19/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 19 2012,Tỉnh Bình Dương,Hỗ trợ giữ vườn cây ăn quả ,Giai đoạn 2013 - 2016 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 19/2012/NQ-HĐND8

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

14

Nghị quyết 21/2012/NQ-HĐND8 quy định nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Dương

21/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 21 2012,Tỉnh Bình Dương,Nhiệm vụ chi bảo vệ môi trường,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2012

15

Nghị quyết 18/2012/NQ-HĐND8 về chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng nông nghiệp đô thị - nông nghiệp kỹ thuật cao - nông nghiệp sinh thái gắn với công nghiệp chế biến trên địa bàn tỉnh Bình Dương giai đoạn 2012 – 2015

18/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 18 2012,Tỉnh Bình Dương,Khuyến khích phát triển nông nghiệp ,Nông nghiệp đô thị ,Nông nghiệp sinh thái ,Nông nghiệp kỹ thuật cao ,Công nghiệp chế biến HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/10/2012

16

Nghị quyết 22/2012/NQ-HĐND8 điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân tỉnh Bình Dương đến năm 2015, định hướng đến năm 2020

22/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 22 2012,Tỉnh Bình Dương,Sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân ,Nâng cao sức khoẻ nhân dân ,Văn hóa - Xã hội HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN  TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 03/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2012

17

Nghị quyết 05/2012/NQ-HĐND8 về chính sách thu hút người có học hàm, học vị về công tác tại Trường Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương

05/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 05 2012,Tỉnh Bình Dương,Chính sách thu hút,Trường Đại học,Bộ máy hành chính,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 05/2012/NQ-HĐND8

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/07/2014

18

Nghị quyết 07/2012/NQ-HĐND8 sửa đổi, bổ sung định mức biên chế giáo viên dạy Anh văn cấp tiểu học ngoài quy định Trung ương trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ năm học 2012-2013

07/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 07 2012,Tỉnh Bình Dương,Lao động - Tiền lương,Giáo dục HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 07/2012/NQ-HĐND8 Thủ Dầu Một, ngày

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2014

19

Nghị quyết 10/2012/NQ-HĐND8 quy định mức chi và định mức phân bổ kinh phí đảm bảo cho công tác xây dựng và hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bình Dương

10/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 10 2012,Tỉnh Bình Dương,Kinh phí xây dựng văn bản,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 10/2012/NQ-HĐND8

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2013

20

Nghị quyết 12/2012/NQ-HĐND8 về phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Dương

12/2012/NQ-HDND8,Nghị quyết 12 2012,Tỉnh Bình Dương,Phí bảo vệ môi trường,Khai thác khoáng sản,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.177.24
server251