Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 799/Q��-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 29057 công văn

1

Công văn 799/TTg-KTN về chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vòng quanh đảo (đoạn An Thới - Cửa Lấp) và cầu Nguyễn Trung Trực, huyện đảo Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

799/TTg-KTN,Công văn 799,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 799/TTg-KTN V/v chuyển đổi hình thức đầu tư dự án xây dựng tuyến đường vòng quanh đảo

Ban hành: 20/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2011

2

Công văn 799/TCT-CS năm 2019 về chính sách thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

799/TCT-CS,Công văn 799 2019,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế giá trị gia tăng,Xử lý thuế giá trị gia tăng ,Thuế giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2019

3

Công văn 799/BTP-VP năm 2014 đôn đốc xây dựng, ban hành Chương trình, Kế hoạch công tác tư pháp năm 2014 của địa phương của Bộ Tư pháp

799/BTP-VP,Công văn 799 2014,Bộ Tư pháp, Kế hoạch công tác tư pháp,công tác tư pháp 2014 ,Bộ máy hành chính BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 799/BTP-VP V/v đôn đốc xây dựng, ban hành Chương

Ban hành: 19/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2014

4

Công văn 799/TCT-CS năm 2014 về chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

799/TCT-CS,Công văn 799 2014,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 799/TCT-CS V/v: Chính sách thuế. Hà Nội, ngày

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2014

5

Công văn 799/GSQL-GQ1 năm 2016 về Danh mục hàng hóa nhập khẩu phải kiểm tra chất lượng do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

799/GSQL-GQ1,Công văn 799 2016,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Danh mục hàng hóa nhập khẩu,Kiểm tra chất lượng,Kiểm tra chất lượng hàng hóa,Mã số HS,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2016

6

Công văn 799/CT-TTHT về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

799/CT-TTHT,Công văn 799 2012,Cục thuế TP Hồ Chí Minh,Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ CỤC THUẾ TP. HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 799

Ban hành: 13/02/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2012

7

Công văn 799/GSQL-GQ1 năm 2014 về xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

799/GSQL-GQ1,Công văn 799 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,Xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu phụ,Xuất khẩu hàng hóa,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 19/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2014

8

Công văn 799/BNN-TY về thực hiện nghiêm chế độ báo cáo dịch lở mồm long móng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ban hành

799/BNN-TY,Công văn 799 2011,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Thể thao - Y tế BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 799/BNN-TY V/v: Thực hiện nghiêm chế độ báo cáo dịch lở

Ban hành: 28/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/04/2011

9

Công văn 799/TCT-TNCN về thời điểm truy thu thuế thu nhập cá nhân do Tổng cục Thuế ban hành

799/TCT-TNCN,Công văn 799 2010,Tổng cục Thuế,Thuế thu nhập cá nhân,Thời điểm truy thu thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Vi phạm hành chính BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 799

Ban hành: 17/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2010

10

Công văn số 799/QLLĐNN-QLLĐ về việc tham gia đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg do Cục Quản lý lao động ngoài nước ban hành

799/QLLĐNN-QLLĐ V/v tham gia đưa lao động các huyện nghèo đi làm việc ở nước ngoài theo Quyết định số 71/2009/QĐ-TTg. Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2009 Kính gửi: Các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Ban hành: 01/06/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

11

Công văn số 799/TCHQ-GSQL về việc kiểm tra chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm hàng nhập vào khu kinh tế cửa khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

799/TCHQ-GSQL,Công văn 799 2008,Tổng cục Hải quan,Thương mại,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------ Số: 799/TCHQ-GSQL v/v: kiểm tra chất lượng, VSATTP hàng nhập vào khu

Ban hành: 26/02/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2008

12

Công văn số 799/TCT-DNK của Tổng Cục Thuế về việc hoàn thuế GTGT

799/TCT-DNK,Công văn 799 2006,Tổng cục Thuế,Thuế - Phí - Lệ Phí TỔNG CỤC THUẾ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 799/TCT-DNK V/v: Hoàn thuế GTGT Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2006 Kính gửi: Cục thuế Tp. Hồ Chí Minh Trả lời công văn

Ban hành: 07/03/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

13

Công văn số 799TCT/DNNN về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án xây dựng nhà để bán do Tổng cục Thuế ban hành

799TCT/DNNN,Công văn 799TCT 2005,Tổng cục Thuế,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------- Số: 799TCT/DNNN V/v: ưu đãi thuế TNDN Hà Nội, ngày 21

Ban hành: 21/03/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2008

14

Công văn 7740/VPCP-KTN năm 2016 về chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong Khu đô thị Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số: 7740/VPCP-KTN V/v chủ trương đầu tư Dự án Ngôi Sao An Bình 2 tại các lô đất VP1, VP2, TM1, TM2, CX1, KS và NT trong KĐT Thành phố Giao lưu, P. Cổ Nhuế 1, Q. Bắc Từ Liêm, P. Mai Dịch, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. Hà Nội, ngày 16 tháng 09 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Xây

Ban hành: 16/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2016

15

Công văn 4090/GSQL-GQ4 năm 2018 về vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E18GDDGHU801Q207 do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

4090/GSQL-GQ4 V/v vướng mắc C/O mẫu E Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2018 Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hải Phòng. Trả lời công văn số 16303/HQHP-GSQL ngày 10/12/2018 của Cục Hải quan TP. Hải Phòng vướng mắc C/O mẫu E có số tham chiếu E18GDDGHU801Q207, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

Ban hành: 19/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2018

16

Công văn 586/BXD-KHCN năm 2014 về khoảng lùi khối tháp dự án Việt Capital Center, Q1, TP. Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Center, Q1, TP.HCM Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2014 Kính gửi: Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phương Nam 3A-2 Bộ Xây dựng đã nhận được công văn số 11/2014/CV/PN3A2 ngày 03/12/2014 của Công ty cổ phần kinh doanh địa ốc Phương Nam 3A-2 về việc đề xuất khoảng lùi của khối tháp dự án Việt Capital Center

Ban hành: 27/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/01/2015

17

Công văn 143/BXD-KHCN về dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấu Trống đồng - Q1, TP.Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Trống đồng - Q1, TP.Hồ Chí Minh Hà Nội, ngày 09 tháng 4 năm 2010 Kính gửi: Công ty TNHH Tập đoàn Đông dương Bộ Xây dựng đã nhận được văn bản số 08/ĐD-PN ngày 29/3/2010 của Công ty TNHH Tập đoàn Đông dương về dự án bãi đỗ xe ngầm và dịch vụ sân khấu Trống đồng – Q1, TP. Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu

Ban hành: 09/04/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2010

18

Công văn 2670/BXD-KHTC xin thuê đất dài hạn 50 năm tại 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Q1,TP.HCM do Bộ Xây dựng ban hành

2670/BXD-KHTC,Công văn 2670 2009,Bộ Xây dựng,Bất động sản BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2670/BXD-KHTC V/v: Xin thuê đất dài hạn 50 năm tại 29 Bis Nguyễn Đình Chiểu, Q1,TP.HCM Hà

Ban hành: 09/12/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2010

19

Công văn 2154/BXD-QLN về việc hướng dẫn thực hiện dự án nhà ở tại 106 Lương Khánh Thiện – Q. Ngô Quyền – Tp Hải Phòng do Bộ Xây dựng ban hành

hiện dự án nhà ở tại 106 Lương Khánh Thiện – Q. Ngô Quyền – Tp Hải Phòng Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2009 Kính gửi: Công ty cổ phần xây dựng số 9 – Tp Hải Phòng Bộ Xây dựng nhận được công văn số 64/CV-CT ngày 27/8/2009 của Công ty cổ phần xây dựng số 9 về việc hướng dẫn thực hiện dự án xây dựng khu

Ban hành: 05/10/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2009

20

Công văn 5089/TCHQ-PC trả lời Công văn 799/HQQB-NV về việc xử lý vi phạm hành chính do Tổng cục Hải quan ban hành

số 799/HQQB-NV Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2012 Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bình Dương. Trả lời công văn số 799/HQQB-NV ngày 14/9/2012 của Cục Hải quan tỉnh Quảng Bình về vướng mắc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi chậm nộp hồ sơ thanh khoản, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: Cục

Ban hành: 24/09/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2012

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.204.180.1