Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 799/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 160015 văn bản

81

Quyết định 899/QĐ-TTg năm 2021 về điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án “Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa huyện Lạc Thủy, Hòa Bình” sử dụng vốn vay ODA của Hàn Quốc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

899/QD-TTg,Quyết định 899 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án Cung cấp thiết bị y tế cho Bệnh viện huyện Lạc Thủy,Điều chỉnh chủ trương đầu tư Bệnh viện huyện Lạc Thủy,Đầu tư Dự án Bệnh viện sử dụng vốn vay của Hàn Quốc,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 10/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

82

Quyết định 895/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

895/QD-TTg,Quyết định 895 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung,Khu công nghệ thông tin tập trung thành phố Cần Thơ,Thành lập Khu công nghệ thông tin tập trung Cần Thơ,Công nghệ thông tin THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 09/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

83

Quyết định 893/QĐ-TTg năm 2021 bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 (đợt 3) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

893/QD-TTg,Quyết định 893 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV,Bổ sung kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân,Kinh phí bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

84

Quyết định 892/QĐ-TTg năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 1296/QĐ-TTg về thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

892/QD-TTg,Quyết định 892 2021,Thủ tướng Chính phủ,Sửa đổi Quyết định 1296/QĐ-TTg,Thành lập Ban Quản lý Khu công nghệ cao Đà Nẵng,Thành lập Ban Quản lý khu công nghiệp Đà Nẵng,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

85

Quyết định 890/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí cho công tác bảo vệ và phát triển rừng năm 2021 (phần nhiệm vụ chi thường xuyên bố trí trong Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

890/QD-TTg,Quyết định 890 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí bảo vệ phát triển rừng,Kinh phí bảo vệ phát triển rừng 2016 2020,Bổ sung kinh phí phát triển rừng 2016 2020,Tài chính nhà nước,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

86

Quyết định 887/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Ban Chỉ đạo Trung ương tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tâp thể do Thủ tướng Chính phủ ban hành

887/QD-TTg,Quyết định 887 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Ban Chỉ đạo tiếp tục đổi mới kinh tế tâp thể,Thành lập Ban Chỉ đạo phát triển kinh tế tâp thể,Thành lập Ban Chỉ đạo nâng cao hiệu quả kinh tế tâp thể,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

87

Quyết định 889/QĐ-TTg năm 2021 về Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi, bổ sung, ban hành mới do Thủ tướng Chính phủ ban hành

889/QD-TTg,Quyết định 889 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần sửa đổi,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần bổ sung,Danh mục văn bản quy phạm pháp luật cần ban hành mới,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

88

Quyết định 856/QĐ-TTg về Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

856/QD-TTg,Quyết định 856 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch vay trả nợ công năm 2021,Chương trình quản lý nợ công 3 năm,Chương trình quản lý nợ công 2021 2023,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2021

89

Quyết định 861/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

861/QD-TTg,Quyết định 861 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh sách xã III vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi,Danh sách xã II vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi,Danh sách xã I vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

90

Quyết định 848/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp, tỉnh Bắc Ninh do Thủ tướng Chính phủ ban hành

848/QD-TTg,Quyết định 848 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp,Bảo tồn di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp tỉnh Bắc Ninh,Phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Bút Tháp,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 04/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2021

91

Quyết định 846/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để trang bị phòng xét nghiệm lưu động do Thủ tướng Chính phủ ban hành

846/QD-TTg,Quyết định 846 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế trang bị phòng xét nghiệm,Bổ sung kinh phí để trang bị phòng xét nghiệm lưu động,Trang bị phòng xét nghiệm container lưu động,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 03/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2021

92

Quyết định 830/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021-2025" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

830/QD-TTg,Quyết định 830 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng,Hỗ trợ trẻ em tương tác sáng tạo trên môi trường mạng,Bảo vệ trẻ em tương tác lành mạnh trên môi trường mạng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 01/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2021

93

Quyết định 820/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

820/QD-TTg,Quyết định 820 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện mục tiêu Y tế,Bổ sung kinh phí sự nghiệp thực hiện mục tiêu Dân số,Chương trình mục tiêu Y tế Dân số năm 2021,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 28/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

94

Quyết định 782/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

782/QD-TTg,Quyết định 782 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phòng ngừa giảm thiểu trẻ em lao động trái pháp luật,Chương trình phòng ngừa trẻ em lao động trái pháp luật,Chương trình giảm thiểu trẻ em lao động trái pháp luật,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 27/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

95

Quyết định 779/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Quỹ vắc-xin phòng Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

779/QD-TTg,Quyết định 779 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Quỹ vắc xin phòng Covid19,Quy định thành lập Quỹ vắc xin Covid19,Quy định Quỹ vắc xin phòng Covid19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2021

96

Quyết định 778/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương tiếp nhận khoản hỗ trợ ngân sách chung sử dụng vốn vay IDA hủy của WB để thực hiện “Chương trình hỗ trợ chính sách phát triển (DPO) về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam” do Thủ tướng Chính phủ ban hành

778/QD-TTg,Quyết định 778 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tiếp nhận khoản hỗ trợ sử dụng vốn vay IDA hủy của WB,Phát triển về phục hồi bền vững và bao trùm tại Việt Nam,Chính sách phát triển về phục hồi bền vững tại Việt Nam,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 26/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2021

97

Quyết định 770/QĐ-TTg năm 2021 bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

770/QD-TTg,Quyết định 770 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước,Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng Giáo sư 2018 2023,Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước 2018 2023,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2021

98

Quyết định 775/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chùa Vĩnh Nghiêm, tỉnh Bắc Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

775/QD-TTg,Quyết định 775 2021,Thủ tướng Chính phủ,Bảo tồn di tích quốc gia Chùa Vĩnh Nghiêm tỉnh Bắc Giang,Phát huy giá trị di tích Chùa Vĩnh Nghiêm Bắc Giang,Bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

99

Quyết định 774/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng (tỉnh Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (tỉnh Cao Bằng) theo phương thức PPP (hợp đồng BOT) do Thủ tướng Chính phủ ban hành

774/QD-TTg,Quyết định 774 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án Đồng Đăng Trà Lĩnh,Dự án Đồng Đăng Trà Lĩnh theo phương thức PPP,Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Đồng Đăng Trà Lĩnh,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2021

100

Quyết định 771/QĐ-TTg năm 2021 quy định về lồng ghép các yếu tố dân số vào chiến lược, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, từng vùng, từng ngành, từng địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

771/QD-TTg,Quyết định 771 2021,Thủ tướng Chính phủ,Lồng ghép yếu tố dân số vào dự án phát triển kinh tế xã hội,Lồng ghép yếu tố dân số vào phát triển kinh tế của cả nước,Lồng ghép yếu tố dân số vào phát triển kinh tế của từng vùng,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 25/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 34.226.244.254