Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 799/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 159978 văn bản

41

Quyết định 1260/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2022-2027" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1260/QD-TTg,Quyết định 1260 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường giáo dục pháp luật trong giáo dục nghề nghiệp,Tăng cường phổ biến pháp luật trong giáo dục nghề nghiệp,Công tác phổ biến pháp luật trong giáo dục nghề nghiệp,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

42

Quyết định 1242/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ về rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư tại các bộ, ngành và địa phương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1242/QD-TTg,Quyết định 1242 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Tổ công tác đặc biệt rà soát dự án đầu tư,Thành lập Tổ công tác rà soát dự án đầu tư tại các bộ ngành,Thành lập Tổ công tác thúc đẩy thực hiện dự án tại các bộ,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 16/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2021

43

Quyết định 1232/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam đối với các trình độ giáo dục nghề nghiệp, giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1232/QD-TTg,Quyết định 1232 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch triển khai Khung trình độ quốc gia Việt Nam,Khung trình độ quốc gia đối với giáo dục nghề nghiệp,Khung trình độ đối với giáo dục nghề nghiệp 2021 2025,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

44

Quyết định 1231/QĐ-TTg năm 2021 về phân công Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1231/QD-TTg,Quyết định 1231 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phân công Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam,Phân công Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban sông Mê Công,Phân công Phó Chủ tịch Ủy ban sông Mê Công Việt Nam,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2021

45

Quyết định 1229/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1229/QD-TTg,Quyết định 1229 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành lập Ban Quản lý các Khu kinh tế tỉnh Quảng Nam,Thành lập Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam,Thành lập Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp,Đầu tư,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2021

46

Quyết định 1230/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1230/QD-TTg,Quyết định 1230 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình Bảo tồn giá trị di sản văn hóa Việt Nam,Phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam,Bảo tồn bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 15/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

47

Quyết định 1227/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt danh sách các dân tộc còn gặp nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1227/QD-TTg,Quyết định 1227 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh sách dân tộc còn gặp nhiều khó khăn 2021 2025,Phê duyệt danh sách dân tộc còn gặp nhiều khó khăn,Phê duyệt danh sách dân tộc có khó khăn đặc thù,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 14/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2021

48

Quyết định 1159/QĐ-TTg năm 2021 về tiếp tục thực hiện một số nội dung hỗ trợ dịch vụ viễn thông công ích thuộc "Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2020" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1159/QD-TTg,Quyết định 1159 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công ích,Cung cấp dịch vụ viễn thông công ích năm 2020,Hỗ trợ Chương trình dịch vụ viễn thông công ích,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

49

Quyết định 1158/QĐ-TTg năm 2021 về Chương trình phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1158/QD-TTg,Quyết định 1158 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phát triển thị trường khoa học và công nghệ quốc gia,Chương trình phát triển khoa học và công nghệ quốc gia,Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia đến 2030 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

50

Quyết định 1160/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình hành động về tuyên truyền, quảng bá ASEAN do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1160/QD-TTg,Quyết định 1160 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình hành động về tuyên truyền quảng bá ASEAN,Phê duyệt Chương trình hành động về tuyên truyền ASEAN,Phê duyệt Chương trình hành động về quảng bá ASEAN,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

51

Quyết định 1165/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt chủ trương thực hiện Dự án Hỗ trợ kỹ thuật "Tăng cường năng lực cho Bệnh viện Trung ương Huế trong ứng phó với dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp (COVID-19)" do Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) viện trợ không hoàn lại của Thủ tướng Chính phủ ban hành

1165/QD-TTg,Quyết định 1165 2021,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường năng lực cho Bệnh viện Trung ương Huế,Dự án Tăng cường năng lực cho Bệnh viện ứng phó COVID,Hỗ trợ kỹ thuật cho Bệnh viện ứng phó COVID 19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

52

Quyết định 1162/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển thương mại miền núi, vùng sâu, vùng xa và hải đảo giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1162/QD-TTg,Quyết định 1162 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình phát triển thương mại miền núi 2021 2025,Chương trình phát triển thương mại vùng sâu vùng xa,Chương trình phát triển thương mại hải đảo 2021 2025,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

53

Quyết định 1163/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược "Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1163/QD-TTg,Quyết định 1163 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chiến lược Phát triển thương mại trong nước đến 2030,Phê duyệt Chiến lược Phát triển thương mại trong nước,Phát triển thương mại trong nước tầm nhìn đến 2045,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 13/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2021

54

Quyết định 1157/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1157/QD-TTg,Quyết định 1157 2021,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình phát triển bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,Chương trình bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng 2021 2025,Phát triển hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 12/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/07/2021

55

Quyết định 1054/QĐ-TTg năm 2021 về thành viên của Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1054/QD-TTg,Quyết định 1054 2021,Thủ tướng Chính phủ,Thành viên của Hội đồng điều phối vùng sông Cửu Long,Thành viên Hội đồng điều phối đồng bằng sông Cửu Long,Hội đồng điều phối vùng đồng bằng sông Cửu Long,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 02/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2021

56

Quyết định 1022/QĐ-TTg năm 2021 về bổ sung kinh phí cho Bộ Y tế để mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1022/QD-TTg,Quyết định 1022 2021,Thủ tướng Chính phủ,Mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin phòng Covid19,Kinh phí mua và sử dụng 61 triệu liều vắc xin Covid19,Bổ sung kinh phí mua 61 triệu liều vắc xin phòng Covid19,Tài chính nhà nước,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

57

Quyết định 1017/QĐ-TTg năm 2021 về gia hạn Thỏa thuận viện trợ về khoản viện trợ không hoàn lại cho Dự án “Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp và quản lý lũ hiệu quả bằng hệ thống thông tin quản lý thiên tai toàn diện” sử dụng vốn ODA không hoàn lại của Nhật Bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1017/QD-TTg,Quyết định 1017 2021,Thủ tướng Chính phủ,Gia hạn viện trợ không hoàn lại cho Vận hành hồ chứa,Vận hành hồ chứa trong tình huống khẩn cấp,Vận hành hồ chứa trong quản lý lũ hiệu quả,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 30/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2021

58

Quyết định 1013/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho đối tượng 1 năm 2022 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1013/QD-TTg,Quyết định 1013 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kế hoạch bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 1,Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng cho đối tượng 1 năm 2022,Bồi dưỡng kiến thức an ninh cho đối tượng 1 năm 2022,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

59

Quyết định 1014/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa và thể thao thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1014/QD-TTg,Quyết định 1014 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa thể thao,Quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa 2021 2030,Quy hoạch cơ sở văn hóa thể thao 2021 2030,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/06/2021

60

Quyết định 1012/QĐ-TTg năm 2021 kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công do Thủ tướng Chính phủ ban hành

1012/QD-TTg,Quyết định 1012 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kiện toàn Ban Chỉ đạo về cải cách chính sách tiền lương,Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về bảo hiểm xã hội,Kiện toàn Ban Chỉ đạo Trung ương về ưu đãi người có công,Bảo hiểm,Lao động - Tiền lương THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ

Ban hành: 28/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.124.56