Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 799/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 159989 văn bản

181

Quyết định 411/QĐ-TTg năm 2021 chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng phía Đông Bắc nút giao Vực Vòng - giai đoạn I, tỉnh Hà Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

411/QD-TTg,Quyết định 411 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I,Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I,Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Đồng Văn I mở rộng,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

182

Quyết định 410/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình do Thủ tướng Chính phủ ban hành

410/QD-TTg,Quyết định 410 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án phát triển kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình,Đầu tư dự án phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình,Chủ trương phát triển hạ tầng khu công nghiệp Đông Bình,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

183

Quyết định 409/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

409/QD-TTg,Quyết định 409 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc,Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc,Chủ trương xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Gia Lộc,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

184

Quyết định 415/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né, tỉnh Bình Thuận đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

415/QD-TTg,Quyết định 415 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung Khu du lịch quốc gia Mũi Né Bình Thuận,Xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né tỉnh Bình Thuận,Xây dựng Khu du lịch quốc gia Mũi Né đến 2040,Xây dựng - Đô thị,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/04/2021

185

Quyết định 406/QĐ-TTg phê duyệt Danh mục dịch vụ công trực tuyến tích hợp, cung cấp trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

406/QD-TTg,Quyết định 406 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục dịch vụ công trực tuyến trên Cổng dịch vụ công,Dịch vụ công trực tuyến tích hợp trên Cổng dịch vụ công,Dịch vụ công tích hợp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

186

Quyết định 417/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

417/QD-TTg,Quyết định 417 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án phát triển ngành chế biến rau quả 2021 2030,Phê duyệt Đề án phát triển ngành chế biến rau quả,Phát triển ngành chế biến rau quả giai đoạn 2021 2030,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/03/2021

187

Quyết định 414/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y các cấp, giai đoạn 2021-2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

414/QD-TTg,Quyết định 414 2021,Thủ tướng Chính phủ,Hệ thống cơ quan quản lý chuyên ngành thú y,Tăng cường cơ quan quản lý chuyên ngành thú y,Tăng cường năng lực cơ quan quản lý thú y,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/03/2021

188

Quyết định 398/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương do Thủ tướng Chính phủ ban hành

398/QD-TTg,Quyết định 398 2021,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng,Kinh doanh cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền mở rộng,Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Phúc Điền tỉnh Hải Dương,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

189

Quyết định 397/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh - An An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam do Thủ tướng Chính phủ ban hành

397/QD-TTg,Quyết định 397 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh Quảng Nam,Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tam Anh,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

190

Quyết định 396/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá do Thủ tướng Chính phủ ban hành

396/QD-TTg,Quyết định 396 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá,Xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá,Đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Tây Bắc Hồ Xá,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

191

Quyết định 387/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô I, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc do Thủ tướng Chính phủ ban hành

387/QD-TTg,Quyết định 387 2021,Thủ tướng Chính phủ,Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô I,Kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu công nghiệp Sông Lô I,Kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp Sông Lô I Vĩnh Phúc,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

192

Quyết định 388/QĐ-TTg năm 2021 về thành lập Hội đồng thẩm định liên ngành tổ chức thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú (tỉnh Đồng Nai) - Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) theo phương thức đối tác công tư do Thủ tướng Chính phủ ban hành

388/QD-TTg,Quyết định 388 2021,Thủ tướng Chính phủ,Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Tân Phú Bảo Lộc,Thành lập Hội đồng thẩm định Dự án cao tốc Tân Phú,Hội đồng thẩm định Dự án đường bộ cao tốc Tân Phú,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2021

193

Quyết định 379/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

379/QD-TTg,Quyết định 379 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai,Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai đến 2030,Chiến lược quốc gia phòng chống thiên tai tầm nhìn đến 2050,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

194

Quyết định 386/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Đề án Phát triển thị trường trong nước gắn với Cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" giai đoạn 2021-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

386/QD-TTg,Quyết định 386 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đề án Phát triển thị trường trong nước,Phát triển thị trường trong nước ưu tiên dùng hàng Việt Nam,Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam 2021 2025,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

195

Quyết định 378/QĐ-TTg về bổ sung kinh phí hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2021 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

378/QD-TTg,Quyết định 378 2021,Thủ tướng Chính phủ,Kinh phí hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp,Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ vừa,Doanh nghiệp,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

196

Quyết định 376/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược, dược liệu sản xuất trong nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

376/QD-TTg,Quyết định 376 2021,Thủ tướng Chính phủ,Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp dược,Phát triển công nghiệp dược dược liệu sản xuất trong nước,Phát triển công nghiệp dược dược liệu trong nước đến 2030,Thể thao - Y tế THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 17/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/03/2021

197

Quyết định 368/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến năm 2040 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

368/QD-TTg,Quyết định 368 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái,Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Móng Cái đến 2040,Quy hoạch chung Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái đến 2040,Thương mại,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2021

198

Quyết định 371/QĐ-TTg năm 2021 về danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự do Thủ tướng Chính phủ ban hành

371/QD-TTg,Quyết định 371 2021,Thủ tướng Chính phủ,Danh mục trang bị phòng thủ dân sự,Danh mục thiết bị phòng thủ dân sự,Danh mục trang thiết bị phòng thủ dân sự,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 16/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

199

Quyết định 358/QĐ-TTg năm 2021 về chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành do Thủ tướng Chính phủ ban hành

358/QD-TTg,Quyết định 358 2021,Thủ tướng Chính phủ,Đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành,Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành,Kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Kim Thành,Đầu tư,Thương mại THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/03/2021

200

Quyết định 359/QĐ-TTg năm 2021 phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

359/QD-TTg,Quyết định 359 2021,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng đến 2030,Quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng tầm nhìn 2045,Điều chỉnh quy hoạch chung Thành phố Đà Nẵng,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11