Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 798/1999/QĐ-UB "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 178661 văn bản

1

Quyết định 798/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động bảo đảm an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2020

798/QD-UBND,Quyết định 798 2020,Tỉnh Nghệ An,An toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp,Bảo đảm an toàn thực phẩm tỉnh Nghệ An,Bảo đảm an toàn thực phẩm năm 2020,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2020

2

Quyết định 798/QĐ-TTg năm 2019 về công nhận xã an toàn khu tại tỉnh Đắk Nông do Thủ tướng Chính phủ ban hành

798/QD-TTg,Quyết định 798 2019,Thủ tướng Chính phủ,Công nhận Xã An toàn khu,Xã An toàn khu ,Vùng An toàn khu,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ-TTg Hà

Ban hành: 27/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2019

3

Quyết định 798/QĐ-BTTTT năm 2018 về Kế hoạch chuyển đổi mã mạng do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

798/QD-BTTTT,Quyết định 798 2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Mạng viễn thông,Mạng viễn thông di động,Kho số viễn thông ,Công nghệ thông tin BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 25/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

4

Quyết định 798/QĐ-UBND về hệ số điều chỉnh giá đất (K) để tính tiền thuê đất trên địa bàn tỉnh Hưng Yên năm 2018

798/QD-UBND,Quyết định 798 2018,Tỉnh Hưng Yên,Bất động sản,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ-UBND Hưng Yên, ngày 23 tháng 3 năm

Ban hành: 23/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/07/2018

5

Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2017 công bố 05 thủ tục hành chính sửa đổi, 21 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực đất đai, môi trường áp dụng tại Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai

798/QD-UBND,Quyết định 798 2017,Tỉnh Gia Lai,Bất động sản,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ-UBND Gia Lai, ngày

Ban hành: 31/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/11/2018

6

Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2017 về quy chế phối hợp quản lý hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh Kiên Giang

798/QD-UBND,Quyết định 798 2017,Tỉnh Kiên Giang,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 03 tháng 4 năm

Ban hành: 03/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/06/2017

7

Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2016 danh mục tài sản mua sắm tập trung cấp tỉnh và phân công đơn vị thực hiện trên địa bàn tỉnh Gia Lai

798/QD-UBND,Quyết định 798,Tỉnh Gia Lai,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 24 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 24/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/11/2016

8

Quyết định 798/QĐ-SYT năm 2016 Quy định ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý văn bản điện tử và điều hành công việc của Sở Y tế tỉnh Hà Giang

798/QD-SYT,Quyết định 798 2016,Tỉnh Hà Giang,Công nghệ thông tin,Thể thao - Y tế UBND TỈNH HÀ GIANG SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ-SYT Hà Giang, ngày 20 tháng 9 năm 2016

Ban hành: 20/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2016

9

Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2016 về Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 16/2015/NĐ-CP quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

798/QD-UBND,Quyết định 798,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 12 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2016

10

Quyết định 798/QĐ-TTg năm 2016 về Kế hoạch thực hiện Chiến lược khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên và bảo vệ môi trường biển đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

798/QD-TTg,Quyết định 798 2016,Thủ tướng Chính phủ,Khai thác sử dụng,Bảo vệ môi trường biển,Khai thác sử dụng tài nguyên,Thực hiện chiến lược ,Quản lý bền vững tài nguyên rừng,Tài nguyên - Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 11/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2016

11

Quyết định 798/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Bảo Lâm, tỉnh Lâm Đồng

798/QD-UBND,Quyết định 798 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 12 tháng 04

Ban hành: 12/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

12

Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2015 công bố đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn Thành phố Hà Nội - Phần Xây dựng và Lắp đặt

798/QD-UBND,Quyết định 798 2015,Thành phố Hà Nội,Bộ đơn giá xây dựng công trình,Lập đơn giá xây dựng công trình ,Đơn giá xây dựng công trình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 12/02/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2015

13

Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH năm 2014 thành lập Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

798/QD-LDTBXH,Quyết định 798 2014,Bộ Lao động - Thương binh và X,Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh ,thành lập Trường Cao đẳng nghề Tây Ninh ,Thành lập Trường Cao đẳng nghề,Trường cao đẳng nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/07/2014

14

Quyết định 798/QĐ-BGDĐT năm 2014 phê duyệt Đề án “Nâng cao năng lực cán bộ làm công tác pháp chế ngành giáo dục giai đoạn 2014 - 2016” do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

798/QD-BGDDT,Quyết định 798 2014,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Cán bộ pháp chế ngành giáo dục,Dịch vụ pháp lý,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ

Ban hành: 10/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/03/2014

15

Quyết định 798/QĐ-LĐTBXH năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ bình đẳng giới do Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành

798/QD-LDTBXH,Quyết định 798 2013,Bộ Lao động - Thương binh và X,Bình đẳng giới,Vụ bình đẳng giới,Bộ máy hành chính BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ

Ban hành: 23/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2013

16

Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới lĩnh vực gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của Uỷ ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Bến Tre

798/QD-UBND,Quyết định 798,Tỉnh Bến Tre,thủ tục hành chính mới lĩnh vực gia đình,Công bố thủ tục hành chính mới,Thủ tục hành chính Bến Tre mới ,công bố thủ tục hành chính 2013,thủ tục hành chính Bến Tre 2013,công bố thủ tục hành chính mới Bến Tre,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Ban hành: 17/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2013

17

Quyết định 798/QĐ-BHXH năm 2012 quy định về kiểm soát thủ tục hành chính và tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị về quy định hành chính của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

798/QD-BHXH,Quyết định 798 2012,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Kiểm soát thủ tục hành chính,Quy định hành chính ,Tiếp nhận xử lý phản ánh kiến nghị ,Bảo hiểm,Bộ máy hành chính BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 06/08/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/08/2012

18

Quyết định 798/QĐ-TTg năm 2012 hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt cho tỉnh Hà Giang do Thủ tướng Chính phủ ban hành

798/QD-TTg,Quyết định 798,Thủ tướng Chính phủ, 798/QĐ-TTg năm 2012 ,Hỗ trợ gạo cứu đói giáp hạt ,Thủ tướng Chính phủ,Tỉnh Hà Giang,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 27/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2012

19

Quyết định 798/QĐ-TTg năm 2011 về phê duyệt Chương trình đầu tư xử lý chất thải rắn giai đoạn 2011 - 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

798/QD-TTg,Quyết định 798,Thủ tướng Chính phủ,Chương trình đầu tư xử lý chất thải,Giai đoạn 2011 - 2020,Đầu tư,Tài nguyên- Môi trường THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ

Ban hành: 25/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2011

20

Quyết định 798/QĐ-UBND năm 2011 phê duyệt Dự án điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển công nghiệp tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2010 - 2015, định hướng đến năm 2020

798/QD-UBND,Quyết định 798,Tỉnh Cao Bằng,Doanh nghiệp,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 798/QĐ-UBND Cao Bằng, ngày 09 tháng 05 năm 2011

Ban hành: 09/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.190.122