Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7975/BGDĐT-GDTH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 2204 công văn

1

Công văn số 7975/BGDĐT-GDTH về hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số: 7975/BGDĐT-GDTH V/v: Hướng dẫn dạy học môn Thủ công, Kĩ thuật Tiểu học. Hà Nội, ngày 10 tháng 9 năm 2009 Kính

Ban hành: 10/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/09/2009

2

Công văn 3877/BGDĐT-GDTH năm 2017 về triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3877/BGDĐT-GDTH V/v triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 theo tài liệu Công nghệ giáo dục Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2017

Ban hành: 22/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2017

3

Công văn 5250/BGDĐT-GDTH năm 2016 triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 22/2016/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5250 /BGDĐT-GDTH V/v triển khai tập huấn đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư số 22/2016/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 21 tháng

Ban hành: 21/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

4

Công văn 4304/BGDĐT-GDTH năm 2016 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2016-2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4304/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2016-2017 Hà Nội, ngày 31 tháng 8 năm 2016

Ban hành: 31/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

5

Công văn 2449/BGDĐT-GDTH năm 2016 về khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2449/BGDĐT-GDTH V/v khắc phục tình trạng chạy trường, chạy lớp Hà Nội, ngày 27 tháng 5 năm 2016 Kính gửi: Giám đốc

Ban hành: 27/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 03/06/2016

6

Công văn 2070/BGDĐT-GDTH năm 2016 triển khai dạy học Mĩ thuật theo phương pháp mới ở tiểu học và trung học cơ sở do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2070/BGDĐT-GDTH V/v triển khai dạy học Mĩ Thuật theo phương pháp mới ở TH và THCS Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

Ban hành: 12/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2017

7

Công văn 4323/BGDĐT-GDTH năm 2015 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2015-2016 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4323/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2015-2016 Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2015

Ban hành: 25/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2015

8

Công văn 2622/BGDĐT-GDTH năm 2015 hướng dẫn tổng kết năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 2622/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn tổng kết năm học 2014-2015 Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 29/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2015

9

Công văn 39/BGDĐT-GDTH năm 2015 về tổng hợp đánh giá và khen thưởng học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT do Bộ giáo dục Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/BGDĐT-GDTH V/v tổng hợp đánh giá và khen thưởng HS tiểu học theo TT 30/2014/TT-BGDĐT Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 06/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/01/2015

10

Công văn 7475/BGDĐT-GDTH năm 2014 chỉ đạo đánh giá định kì theo Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT về đánh giá học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7475/BGDĐT-GDTH V/v chỉ đạo đánh giá định kì theo Thông tư 30/2014/TT/BGDĐT Hà Nội, ngày 25 tháng 12 năm 2014

Ban hành: 25/12/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2014

11

Công văn 6373/BGDĐT-GDTH năm 2014 điều chỉnh nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia hoạt động giao lưu, “sân chơi” trí tuệ do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6373/BGDĐT-GDTH V/v Điều chỉnh một số nội dung hướng dẫn học sinh tiểu học tham gia các hoạt động giao lưu, “sân chơi” trí tuệ

Ban hành: 06/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2014

12

Công văn 6169/BGDĐT-GDTH năm 2014 thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 6169/BGDĐT-GDTH V/v thực hiện đánh giá học sinh tiểu học theo Thông tư 30/2014 Hà Nội, ngày 27 tháng 10 năm 2014

Ban hành: 27/10/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/10/2014

13

Công văn 4834/BGDĐT-GDTH năm 2014 hướng dẫn xét chọn cán bộ quản lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4834/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn xét chọn cán bộ quản lý và giáo viên giỏi trong công tác giáo dục người khuyết tật Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/09/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2014

14

Công văn 4119/BGDĐT-GDTH năm 2014 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2014-2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 4119/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTH năm học 2014-2015 Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2014

Ban hành: 06/08/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/11/2014

15

Công văn 2223/BGDĐT-GDTH hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2223/BGDĐT-GDTH V/v: Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014 Hà Nội, ngày 29 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 29/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/05/2014

16

Công văn 1946/BGDĐT-GDTH hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1946/BGDĐT-GDTH V/v: Hưởng ứng tuần lễ toàn cầu hành động giáo dục cho mọi người năm 2014 Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 16/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

17

Công văn 1939/BGDĐT-GDTH năm 2014 hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2014 - 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1939/BGDĐT-GDTH V/v hướng dẫn xây dựng kế hoạch triển khai Mô hình VNEN năm học 2014 - 2015 Hà Nội, ngày 15 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 15/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2014

18

Công văn 1842/BGDĐT-GDTH năm 2014 sử dụng hồ sơ đánh giá học sinh Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1842/BGDĐT-GDTH V/v sử dụng hồ sơ đánh giá học sinh Mô hình trường học mới Việt Nam (VNEN) Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 10/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2014

19

Công văn 1223/BGDĐT-GDTH năm 2014 số liệu giáo dục tiểu học năm 2014 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1223 /BGDĐT-GDTH V/v số liệu GDTH năm 2014 Hà Nội, ngày 13 tháng 3 năm 2014 Kính gửi: Các sở giáo dục và

Ban hành: 13/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

20

Công văn 92/BGDĐT-GDTH năm 2014 chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 92/BGDĐT-GDTH V/v: chấn chỉnh việc phát hành tài liệu tham khảo và đĩa hình trong trường tiểu học. Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2014

Ban hành: 08/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status