Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 791/Q��-UBND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 128309 văn bản

1

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2020 sửa đổi Điều 4 Quy định tổ chức Khối và Cụm thi đua tỉnh Yên Bái kèm theo Quyết định 1650/QĐ-UBND

791/QD-UBND,Quyết định 791 2020,Tỉnh Yên Bái,Tổ chức Khối và Cụm thi đua Yên Bái,Sửa đổi Điều 4 Quyết định 1650/QĐ-UBND Yên Bái,Tổ chức Khối và Cụm thi đua Yên Bái 2020,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

2

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2020-2021 do thành phố Hà Nội ban hành

791/QD-UBND,Quyết định 791 2020,Thành phố Hà Nội,Phê duyệt kế hoạch,Tuyển sinh,Trung học phổ thông,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND

Ban hành: 18/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

3

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2019 về ban hành Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Trà Vinh

791/QD-UBND,Quyết định 791 2019,Tỉnh Trà Vinh,Doanh nghiệp ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 09 tháng 05 năm 2019

Ban hành: 09/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

4

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính mới và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Cà Mau

791/QD-UBND,Quyết định 791 2018,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 16 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2018

5

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2018 về danh mục loài cây trồng thuộc các loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

791/QD-UBND,Quyết định 791 2018,Tỉnh Bắc Kạn ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 16 tháng 5 năm 2018 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2018

6

Quyết định 791/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang

791/QD-UBND,Quyết định 791 2018,Tỉnh Kiên Giang,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc -------------------- Số: 791/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 05

Ban hành: 05/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2018

7

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2018 về Quy chế phối hợp trong công tác quản lý hoạt động thông tin, báo chí của báo chí nước ngoài, cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

791/QD-UBND,Quyết định 791 2018,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 22

Ban hành: 22/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

8

Kế hoạch 791/KH-UBND năm 2017 về theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018

791/KH-UBND,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/KH-UBND An Giang, ngày 29 tháng 12 năm 2017 KẾ HOẠCH

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/08/2018

9

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực tài nguyên nước mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bạc Liêu

791/QD-UBND,Quyết định 791 2017,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 05 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 05/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/06/2017

10

Kế hoạch 791/KH-UBND thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật năm 2016 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

791/KH-UBND,Tỉnh Quảng Bình,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/KH-UBND Quảng Bình, ngày 25 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 25/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/07/2017

11

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2016 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực hộ tịch áp dụng chung tại Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Cà Mau

791/QD-UBND,Quyết định 791 2016,Tỉnh Cà Mau,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 09 tháng 5 năm 2016

Ban hành: 09/05/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2016

12

Quyết định 791/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng

791/QD-UBND,Quyết định 791 2016,Tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 31 tháng 3

Ban hành: 31/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

13

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2016 về phân công lãnh đạo các cơ quan, đơn vị giúp đỡ các xã xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững tỉnh Lào Cai

791/QD-UBND,Quyết định 791 2016,Tỉnh Lào Cai,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 23 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 23/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2016

14

Kế hoạch 791/KH-UBND năm 2015 tổ chức thực hiện Quyết định 2195/QĐ-TTg phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô tại Việt Nam giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2020 do tỉnh Nghệ An ban hành

791/KH-UBND,Tỉnh Nghệ An,Tiền tệ - Ngân hàng ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/KH-UBND Nghệ An, ngày 10 tháng 12 năm 2015 KẾ HOẠCH

Ban hành: 10/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/03/2016

15

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2014 công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Ngãi

791/QD-UBND,Quyết định 791 2014,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 06 năm

Ban hành: 03/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/10/2015

16

Quyết định 791/QĐ-UBND giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư phát triển năm 2014 do tỉnh Bình Phước ban hành

791/QD-UBND,Quyết định 791 2014,Tỉnh Bình Phước,Vốn đầu tư phát triển,Kế hoạch vốn đầu tư phát triển ,Đầu tư,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2014

17

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2014 phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011 - 2015) của huyện Thới Lai, thành phố Cần Thơ

791/QD-UBND,Quyết định 791 2014,Thành phố Cần Thơ,Quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất 5 năm ,Kế hoạch sử dụng đất,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND

Ban hành: 17/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/07/2014

18

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2013 Kế hoạch thực hiện rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

791/QD-UBND,Quyết định 791 2013,Tỉnh Quảng Ngãi,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 6 năm 2013

Ban hành: 06/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2013

19

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2013 Thành lập Quỹ Bảo trì đường bộ và Quy định cơ cấu tổ chức, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản lý Quỹ Bảo trì đường bộ tỉnh Bình Phước

791/QD-UBND,Quyết định 791 2013,Tỉnh Bình Phước,Quỹ bảo trì đường bộ,Tài chính nhà nước,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 791/QĐ-UBND Bình Phước,

Ban hành: 14/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2014

20

Quyết định 791/QĐ-UBND năm 2013 sửa đổi quy định về thành lập Ban Quản lý các dự án ODA Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kèm theo Quyết định 1830/QĐ-UBND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

791/QD-UBND,Quyết định 791 2013,Tỉnh Hà Tĩnh,Sửa đổi Quyết định 1830/QĐ-UBND ,Ban Quản lý các dự án ODA ,Ngành nông nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 29/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.132.225
server250