Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 79/2014/N��-CP; "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 66986 công văn

LỌC KẾT QUẢ

Lĩnh vực

1

Công văn 79/CP-KGVX đính chính sai sót trong Nghị định 29/2011/NĐ-CP quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường do Chính phủ ban hành

79/CP-KGVX,Công văn 79 2011,Chính phủ,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/CP-KGVX V/v đính chính văn bản Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 13/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2011

2

Công văn 5548/TCT-QLN năm 2019 triển khai thực hiện Nghị định 79/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 45/2014/NĐ-CP quy định về tiền sử dụng đất do Tổng cục Thuế ban hành

45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10/12/2019. Tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định số 79/2019/NĐ-CP nêu trên quy định: “2. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng của địa phương khẩn trương triển khai thực

Ban hành: 27/12/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2022

3

Công văn 79/SYT-NVY năm 2022 thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại cuộc họp về công tác điều trị cho trẻ em nhiễm COVID-19 do Sở Y tế thành phố Hà Nội ban hành

79/SYT-NVY,Công văn 79 2022,Thành phố Hà Nội,Công tác điều trị trẻ em nhiễm Covid19,Công tác điều trị cho trẻ em nhiễm Covid19,Thực hiện công tác điều trị trẻ nhiễm COVID19,Thể thao - Y tế UBND THÀNH PHỐ HÀ NỘI SỞ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 18/02/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2022

4

Công văn số 0476/KT3-N5 về việc ngưng kiểm tra nhà nước về chất lượng đối với các thiết bị điện nhập khẩu đã qua sử dụng do Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3 ban hành

0476/KT3-N5,Công văn 0476 2004,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3 ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc N

Ban hành: 10/05/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2008

5

Công văn 79-CV/TW năm 2020 về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Cô-rô-na gây ra do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

79-CV/TW,Công văn 79-CV 2020,Ban Chấp hành Trung ương,Phòng chống dịch bệnh,Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp,Vi rút Corona ,Thể thao - Y tế BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ------------- ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM --------------- Số: 79-CV/TW V/v phòng, chống dịch bệnh viêm đường

Ban hành: 29/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2020

6

Công văn 79/BYT-BH cung cấp thông tin về hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020 do Bộ Y tế ban hành

79/BYT-BH,Công văn 79 2020,Bộ Y tế,Hợp đồng khám chữa bệnh,Bảo hiểm y tế,Quy chế cung cấp thông tin,Bảo hiểm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/BYT-BH V/v cung cấp thông tin về hợp

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

7

Công văn 79/TCĐBVN-KHCN,MT&HTQT năm 2022 về đôn đốc triển khai thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai do Tổng cục Đường bộ Việt Nam ban hành

79/TCDBVN-KHCN,MT&HTQT,Công văn 79 2022,Tổng cục đường bộ Việt Nam,Thu phí đường bộ điện tử không dừng Đồng Nai,Thu phí đường bộ điện tử không dừng,Triển khai thu phí đường bộ điện tử Đồng Nai,Thuế - Phí - Lệ Phí,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI TỔNG CỤC ĐƯỜNG BỘ VIỆT NAM ------- CỘNG

Ban hành: 06/01/2022

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2022

8

Công văn 79/BXD-KTXD năm 2019 hướng dẫn áp dụng Thông tư 06/2016/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

79/BXD-KTXD,Công văn 79 2019,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn Thông tư 06/2016/TT-BXD,Xác định chi phí đầu tư xây dựng,Xác định chi phí vật liệu trực tiếp,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 21/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2022

9

Công văn 79/TANDTC-PC năm 2019 thông báo kết quả giải đáp trực tuyến 64/TANDTC-PC do Tòa án nhân dân tối cao ban hành

79/TANDTC-PC,Công văn 79 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Giải đáp ,Giải đáp vướng mắc,Giải đáp thắc mắc ,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/TANDTC-PC V/v thông

Ban hành: 12/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/04/2019

10

Công văn 79/TCHQ-TXNK năm 2019 về chính sách thuế đối với hàng hóa nhập khẩu để sản xuất xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

79/TCHQ-TXNK,Công văn 79 2019,Tổng cục Hải quan,Chính sách thuế,Chính sách thuế nhập khẩu ,Vướng mắc chính sách thuế ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

11

Công văn 79/BXD-HĐXD năm 2018 về vướng mắc lập dự án đầu tư xây dựng nhà ở riêng lẻ do Bộ Xây dựng ban hành

79/BXD-HDXD,Công văn 79 2018,Bộ Xây dựng,Lập dự án đầu tư xây dựng,Cấp phép xây dựng nhà ở riêng lẻ,Nhà ở riêng lẻ,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/BXD-HĐXD V/v kiến nghị của

Ban hành: 12/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2018

12

Công văn 79/BXD-QLN năm 2018 hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP và Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

79/BXD-QLN,Công văn 79 2018,Bộ Xây dựng,Hướng dẫn thực hiện,Hỗ trợ nhà ở,Nhà ở người có công,Văn hóa - Xã hội BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/BXD-QLN V/v Hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số

Ban hành: 20/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/05/2018

13

Công văn 79/TCT-CS năm 2018 về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Thuế ban hành

79/TCT-CS,Công văn 79 2018,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt ,Thuế Tiêu thụ đặc biệt,Vướng mắc thuế tiêu thụ đặc biệt ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 05/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/01/2018

14

Công văn 79/BTC-CST năm 2018 về thuế bảo vệ môi trường đối với túi ni lông nhập khẩu do Bộ Tài chính ban hành

79/BTC-CST,Công văn 79 2018,Bộ Tài chính,Thuế bảo vệ môi trường ,Thuế đối với túi ni lông,Thuế túi ni lông,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/01/2018

15

Công văn 79/BHXH-TCKT năm 2017 hướng dẫn về hạch toán, tạm ứng, thanh quyết toán kinh phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với quân nhân, công an và người làm công tác cơ yếu do Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng, Bộ Công an phát hành thẻ bảo hiểm y tế do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Tổng cộng Chi phí KCB BHYT đối tượng theo Nghị định số 105/2014/NĐ-CP Chi phí KCB BHYT đối tượng theo Nghị định số 70/2015/NĐ-CP (bao gồm cả trong phạm vi thanh toán của quỹ BHYT và ngoài phạm vi thanh toán BHYT) Cộng Bệnh nhân nội tỉnh KCB ban đầu

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2017

16

Công văn 79/TCHQ-TXNK năm 2017 về bù trừ tiền thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

79/TCHQ-TXNK,Công văn 79,Tổng cục Hải quan,Bù trừ tiền thuế ,Bù trừ tiền thuế xuất nhập khẩu,Nguyên liệu nhập khẩu,Bù trừ tiền thuế nộp thừa ,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2017

17

Công văn 79/PVTM-P1 năm 2019 về áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm thép mạ (AD02) do Cục Phòng vệ thương mại ban hành

79/PVTM-P1,Công văn 79 2019,Cục Phòng vệ thương mại,Áp thuế chống bán phá giá,Thuế chống bán phá giá,Thu thuế chống bán phá giá,Thương mại,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ CÔNG THƯƠNG CỤC PHÒNG VỆ THƯƠNG MẠI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 25/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/02/2019

18

Công văn 79/VPCP-KGVX năm 2016 về xây dựng bảng lương đối với chức danh giáo sư trong Nghị định 204/2004/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

--------------- Số: 79/VPCP-KGVX V/v xây dựng bảng lương đối với chức danh giáo sư trong Nghị định số 204/2004/NĐ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: - Bộ Giáo dục và Đào tạo; - Bộ Nội vụ. Xét đề nghị của Bộ Giáo dục và

Ban hành: 06/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/01/2016

19

Công văn 79/YDCT-QLHN năm 2015 tăng cường bảo vệ động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm do Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền ban hành

79/YDCT-QLHN,Công văn 79 2015,Cục Quản lý Y Dược cổ truyền,Động thực vật hoang dã,Động thực vật hoang dã nguy cấp,Động vật và thực vật hoang dã ,Kiểm soát buôn bán thực vật hoang dã ,Quản lý động thực vật hoang dã,Thực vật hoang dã, Bảo vệ thực vật hoang dã,Tài nguyên - Môi trường BỘ Y TẾ CỤC QL Y, DƯỢC CỔ TRUYỀN

Ban hành: 31/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/04/2015

20

Công văn 79/TCMT-QTMT năm 2015 hướng dẫn thực hiện hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường do Tổng cục Môi trường ban hành

79/TCMT-QTMT,Công văn 79 2015,Tổng cục Môi trường,Quan trắc môi trường,Chất lượng quan trắc môi trường ,Dịch vụ quan trắc môi trường,hiệu chuẩn thiết bị quan trắc môi trường,kiểm định thiết bị quan trắc môi trường,Tài nguyên - Môi trường BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG TỔNG CỤC MÔI TRƯỜNG -------

Ban hành: 20/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/08/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.96.43