Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 78/2003/NĐ-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 9327 văn bản

1

Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 (phần 4)

78/2003/ND-CP,Nghị định 78,Chính phủ,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế quan,Hàng hóa ưu đãi thuế quan,Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực CEFT,Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT,Hiệp định CEPT,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí Phần XII Giày, dép, mũ và các vật đội

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

2

Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006)

78/2003/ND-CP,Nghị định 78,Chính phủ,Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực CEFT,Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế quan,Danh mục hàng hóa,Thuế suất,CEPT,Xuất nhập khẩu 8440 Máy đóng sách, kể cả máy khâu sách

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

3

Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006)(phần 01)

Số: 78/2003/NĐ - CP Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2007 NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 78/2003/NĐ-CP NGÀY 01 THÁNG 7 NĂM 2003VỀ VIỆC BAN HÀNH DANH MỤC HÀNG HOÁ VÀ THUẾ SUẤT CỦA VIỆT NAM ĐỂ THỰC HIỆN HIỆP ĐỊNH ƯU ĐÃI THUẾ QUAN CÓ HIỆU LỰC CHUNG (CEPT) CỦA CÁC NƯỚC ASEAN CHO CÁC NĂM 2003 - 2006 CHÍNH

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

4

Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006 )

78/2003/ND-CP,Nghị định 78,Chính phủ,Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT,Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực CEFT,Hiệp định ưu đãi thuế quan,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế suất,Danh mục hàng hóa,Hàng áp dụng thuế suất CEPT,Thuế suất,CEPT,Xuất nhập k Chương 34 Xà

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

5

Nghị định 78/2003/NĐ-CP ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006)

78/2003/ND-CP,Nghị định 78,Chính phủ,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế quan,Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung CEPT,Hiệp định ưu đãi thuế quan,Hiệp định ưu đãi thuế quan có hiệu lực CEFT,Hàng hóa được hưởng các ưu đãi thuế quan,Hàng hóa ưu đãi thuế quan,Danh mục hàng hóa ưu đãi thuế suất,Hiệp đị,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí

Ban hành: 01/07/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/12/2009

6

Nghị định 78/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 148/2016/NĐ-CP hướng dẫn Pháp lệnh Quản lý thị trường

78/2019/ND-CP,Nghị định 78 2019,Chính phủ,Sửa đổi Nghị định,Quản lý thị trường,Hướng dẫn pháp lệnh,Thương mại,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/2019/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 14/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/10/2019

7

Nghị định 78/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật

78/2018/ND-CP,Nghị định 78 2018,Chính phủ,Tiêu chuẩn kỹ thuật,Quy chuẩn kỹ thuật,Têu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/2018/NĐ-CP Hà Nội, ngày 16 tháng

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/05/2018

8

Nghị định 78/2017/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 120/2007/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh niên

78/2017/ND-CP,Nghị định 78 2017,Chính phủ,Luật Thanh niên,Sửa đổi Nghị định,Hướng dẫn Luật thanh niên,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 03

Ban hành: 03/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2017

9

Nghị định 78/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

78/2016/ND-CP,Nghị định 78 2016,Chính phủ,Người lái phương tiện thủy nội địa,Chương trình đào tạo thuyền viên,Phương tiện thủy nội địa,Điều kiện kinh doanh,Giao thông - Vận tải CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2016

10

Nghị định 78/2015/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp

78/2015/ND-CP,Nghị định 78 2015,Chính phủ,Đăng ký doanh nghiệp,Thủ tục đăng ký doanh nghiệp,Hướng dẫn đăng ký doanh nghiệp,Đăng ký doanh nghiệp mới,Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp,Đăng ký hộ kinh doanh,Doanh nghiệp CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 14/09/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/09/2015

11

Nghị định 78/2014/NĐ-CP về Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước và các giải thưởng khác về khoa học và công nghệ

78/2014/ND-CP,Nghị định 78 2014,Chính phủ,Giải thưởng Hồ Chí Minh,Giải thưởng khoa học công nghệ,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 78/2014/NĐ-CP

Ban hành: 30/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/08/2014

12

Nghị định 78/2013/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập

78/2013/ND-CP,Nghị định 78 2013,Chính phủ,Minh bạch tài sản,Kê khai tài sản,Kê khai tài sản thu nhập,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 78/2013/NĐ-CP

Ban hành: 17/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2013

13

Nghị định 78/2012/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 30/2007/NĐ-CP về kinh doanh xổ số

78/2012/ND-CP,Nghị định 78 2012,Chính phủ,Kinh doanh xổ số,Sửa đổi Nghị định 30/2007/NĐ-CP ,Thương mại CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 78/2012/NĐ-CP Hà Nội, ngày 05 tháng 10

Ban hành: 05/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/10/2012

14

Nghị định 78/2011/NĐ-CP quy định việc phối hợp giữa Bộ Công an với Bộ Quốc phòng trong tổ chức thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy đối với cơ sở quốc phòng

78/2011/ND-CP,Nghị định 78 2011,Chính phủ,Công tác phòng cháy chữa cháy,Cơ sở quốc phòng,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/2011/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01

Ban hành: 01/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2011

15

Nghị định 78/2010/NĐ-CP cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ

78/2010/ND-CP,Nghị định 78 2010,Chính phủ,Cho vay lại,Nguồn vốn vay nước ngoài ,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 78/2010/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm

Ban hành: 14/07/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/07/2010

16

Nghị định 78/2009/NĐ-CP Hướng dẫn Luật Quốc tịch Việt Nam

78/2009/ND-CP,Nghị định 78 2009,Chính phủ,Luật Quốc tịch việt Nam,Hướng dẫn,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ------------------- Số: 78/2009/NĐ-CP Hà Nội, ngày 22 tháng 09 năm 2009

Ban hành: 22/09/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2009

17

Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2018 về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Điện Biên do Chính phủ ban hành

78/NQ-CP,Nghị quyết 78 2018,Chính phủ,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Quy hoạch sử dụng đất đai,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 2010 ,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

18

Nghị định 78/2008/NĐ-CP về việc quản lý hợp tác với nước ngoài về pháp luật

78/2008/ND-CP,Nghị định 78 2008,Chính phủ,Hợp tác nước ngoài,Hợp tác pháp luật với nước ngoài,Hợp tác với nước ngoài về pháp luật,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc -------------- Số:

Ban hành: 17/07/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2008

19

Nghị định 78/2007/NĐ-CP về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao, hợp đồng xây dựng - chuyển giao - kinh doanh, hợp đồng xây dựng - chuyển giao

78/2007/ND-CP,Nghị định 78 2007,Chính phủ,Hợp đồng xây dựng kinh doanh chuyển giao,Hình thức đầu tư BTO,Hình thức đầu tư BT,Dự án đầu tư xây dựng BOT,Đầu tư CHÍNH PHỦ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc SỐ : 78/2007/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 11/05/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2007

20

Nghị quyết 78/NQ-CP năm 2017 về đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

78/NQ-CP,Nghị quyết 78 2017,Chính phủ,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Quản lý dân cư,Đơn giản hóa,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 78/NQ-CP

Ban hành: 18/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 100.26.176.182