Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 777/QĐ-BHXH "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 190557 văn bản

1

Quyết định 777/QĐ-BHXH năm 2019 công bố thủ tục hành chính thay thế, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội và chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Số: 777/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THAY THẾ, BỊ BÃI BỎ THUỘC LĨNH VỰC GIẢI QUYẾT HƯỞNG CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI VÀ CHI TRẢ CÁC CHẾ ĐỘ BẢO HIỂM XÃ HỘI, BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM TỔNG

Ban hành: 24/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2019

2

Quyết định 777/QĐ-BHXH năm 2010 ban hành Quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội do Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

777/QD-BHXH,Quyết định 777 2010,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Thủ tục quy trình giải quyết hồ sơ,Hưởng chế độ bảo hiểm xã hội,Bảo hiểm BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 777/QĐ-BHXH

Ban hành: 17/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2010

3

Quyết định 777/QĐ-BTTTT năm 2021 về Bộ Tiêu chí chất lượng đối với xuất bản phẩm thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực thông tin và truyền thông do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

777/QD-BTTTT,Quyết định 777 2021,Bộ Thông tin và Truyền thông,Bộ Tiêu chí chất lượng xuất bản phẩm từ nguồn ngân sách,Bộ Tiêu chí chất lượng xuất bản phẩm lĩnh vực thông tin,Bộ Tiêu chí chất lượng xuất bản phẩm,Văn hóa - Xã hội BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

4

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận và giải quyết của Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố Cần Thơ

777/QD-UBND,Quyết định 777 2021,Thành phố Cần Thơ,Quy trình giải quyết thủ tục Sở Xây dựng Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính Sở Xây dựng Cần Thơ,Giải quyết thủ tục hành chính Ủy ban cấp huyện Cần Thơ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 14/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

5

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2021 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định

777/QD-UBND,Quyết định 777 2021,Tỉnh Bình Định,Thủ tục về Nông nghiệp Sở Nông nghiệp Bình Định,Thủ tục về Nông nghiệp Phát triển nông thôn Bình Định,Thủ tục về Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp Bình Định,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 09/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2021

6

Quyết định 777/QĐ-CTN năm 2020 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với ông Đoàn Đức Tài do Chủ tịch nước ban hành

777/QD-CTN,Quyết định 777 2020,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777/QĐ

Ban hành: 28/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2020

7

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2020 công bố thủ tục hành chính mới; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Xuất bản, In, Phát hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Cao Bằng

777/QD-UBND,Quyết định 777 2020,Tỉnh Cao Bằng,Thủ tục hành chính Xuất bản In Sở Thông tin,Công bố thủ tục hành chính Sở Thông tin Cao Bằng,Thủ tục hành chính Xuất bản Sở Thông tin Cao Bằng,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 13/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/07/2020

8

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2020 công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Bình

777/QD-UBND,Quyết định 777 2020,Tỉnh Quảng Bình,Danh mục thủ tục hành chính Thú y Sở Nông nghiệp,Thủ tục hành chính Sở Nông nghiệp Quảng Bình,Công bố thủ tục hành chính chăn nuôi Sở Nông nghiệp,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 18/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2020

9

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2019 về phê duyệt các ngành hàng, sản phẩm quan trọng cần khuyến khích ưu tiên hỗ trợ thực hiện liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và phân cấp phê duyệt hỗ trợ liên kết trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn

777/QD-UBND,Quyết định 777 2019,Tỉnh Bắc Kạn,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 17 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 17/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2019

10

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Sóc Trăng

777/QD-UBND,Quyết định 777 2019,Tỉnh Sóc Trăng,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777 /-UBND Sóc Trăng, ngày 14 tháng 3

Ban hành: 14/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/05/2019

11

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2019 về Kế hoạch huy động trẻ ra lớp và tuyển sinh vào các lớp đầu cấp từ năm học 2019-2020 do thành phố Hồ Chí Minh ban hành

777/QD-UBND,Quyết định 777 2019,Thành phố Hồ Chí Minh,Huy động,Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp,Tuyển sinh,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777/QĐ

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2019

12

Quyết định 777/QĐ-QLD năm 2018 về "Chuẩn kết nối dữ liệu phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở bán lẻ thuốc" Phiên bản 1.0 do Cục trưởng Cục Quản lý Dược ban hành

777/QD-QLD,Quyết định 777 2018,Cục Quản lý dược,Cơ sở bán lẻ thuốc,Công nghệ thông tin,Kết nối liên thông ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777/QĐ-QLD Hà

Ban hành: 27/11/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/12/2018

13

Quyết định 777/QĐ-UBND về Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực năm 2018 thực hiện Chương trình hành động 09-CTr/TU do tỉnh An Giang ban hành

777/QD-UBND,Quyết định 777 2018,Tỉnh An Giang,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777/QĐ-UBND An Giang, ngày 09 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 09/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/04/2018

14

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng sàn giao dịch việc làm trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020

777/QD-UBND,Quyết định 777 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Lao động - Tiền lương ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 21 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 21/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2018

15

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh

777/QD-UBND,Quyết định 777 2017,Tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

16

Quyết định 777/QĐ-BGDĐT năm 2017 đính chính Thông tư 28/2016/TT-BGDĐT sửa đổi Chương trình giáo dục mầm non kèm theo Thông tư 17/2009/TT-BGDĐT do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

777/QD-BGDDT,Quyết định 777 2017,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình giáo dục mầm non,Ngành giáo dục mầm non,Giáo dục mầm non,Đính chính Thông tư,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 14/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

17

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2015 về kế hoạch lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016 - 2020) cấp tỉnh; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 cấp huyện do Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên ban hành

777/QD-UBND,Quyết định 777 2015,Tỉnh Thái Nguyên,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI NGUYÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777/QĐ-UBND Thái Nguyên, ngày 06 tháng 04

Ban hành: 06/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/05/2016

18

Quyết định 777/QĐ-BTTTT năm 2014 công bố thủ tục hành chính mới, sửa đổi thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

777/QD-BTTTT,Quyết định 777 2014,Bộ Thông tin và Truyền thông,Thủ tục hành chính Bộ Thông tin ,Bộ thủ tục hành chính ,Bộ Thông tin Truyền thông,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2014

19

Quyết định 777/QĐ-CTN năm 2014 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

777/QD-CTN,Quyết định 777 2014,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2014

Ban hành: 08/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2014

20

Quyết định 777/QĐ-UBND năm 2014 về công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ trong lĩnh vực tín ngưỡng - tôn giáo áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

777/QD-UBND,Quyết định 777 2014,Tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 777/QĐ-UBND Quảng Bình, ngày 02 tháng 04 năm

Ban hành: 02/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/09/2015

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.170.171