Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 775/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 141144 văn bản

1

Quyết định 775/QĐ-TTg năm 2018 phê duyệt Chương trình mục tiêu giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn giai đoạn 2016-2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

775/QD-TTg,Quyết định 775 2018,Thủ tướng Chính phủ,Vùng dân tộc thiểu số,Vùng dân tộc thiểu số miền núi,Chương trình mục tiêu giáo dục ,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ-TTg

Ban hành: 27/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

2

Quyết định 775/QĐ-TTg năm 2010 phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển, ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

775/QD-TTg,Quyết định 775 2010,Thủ tướng Chính phủ,Quy hoạch chi tiết,Ứng dụng bức xạ trong nông nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 775/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 02 tháng

Ban hành: 02/06/2010

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2010

3

Quyết định 775/QĐ-TTg năm 2007 bổ nhiệm ông Phạm Quý Tiêu, giữ chức Cục trưởng Cục hàng không Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 775/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2007 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC BỔ NHIỆM ÔNG PHẠM QUÝ TIÊU, GIỮ CHỨC  CỤC TRƯỞNG CỤC HÀNG KHÔNG VIỆT NAM, BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải tại

Ban hành: 22/06/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/11/2007

4

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2019 phê duyệt Đề án vị trí việc làm, cơ cấu chức danh nghề nghiệp và số lượng người làm việc của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Sở Tư pháp tỉnh Phú Yên

775/QD-UBND,Quyết định 775 2019,Tỉnh Phú Yên,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ-UBND Phú Yên, ngày 24 tháng 5 năm 2019

Ban hành: 24/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/08/2019

5

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới, sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

775/QD-UBND,Quyết định 775 2019,Tỉnh Bình Thuận,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 27 tháng 3 năm

Ban hành: 27/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2019

6

Quyết định 775/QĐ-UBND về Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2020 do tỉnh Thanh Hóa ban hành

775/QD-UBND,Quyết định 775 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Thương mại ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 05 tháng 3 năm 2019

Ban hành: 05/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

7

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục 04 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện, thị xã, thành phố, tỉnh Gia Lai

775/QD-UBND,Quyết định 775,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 01 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 01/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/08/2018

8

Quyết định 775/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực II do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

775/QD-BTTTT,Quyết định 775 2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Trung tâm tần số vô tuyến điện,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

9

Quyết định 775/QĐ-UBND về ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của tỉnh Vĩnh Long năm 2018

775/QD-UBND,Quyết định 775 2018,Tỉnh Vĩnh Long,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 23 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 23/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/09/2018

10

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

775/QD-UBND,Quyết định 775 2017,Tỉnh Bắc Ninh,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 29 tháng 12

Ban hành: 29/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/03/2018

11

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu dân cư Cống Tu, xã Ninh Vân, huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình

775/QD-UBND,Quyết định 775,Tỉnh Ninh Bình,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ-UBND Ninh Bình, ngày 14 tháng 06 năm 2016

Ban hành: 14/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

12

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2016 phê duyệt Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 Cụm công nghiệp Thống Nhất, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình

775/QD-UBND,Quyết định 775,Tỉnh Thái Bình,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ-UBND Thái Bình, ngày 04 tháng 4 năm 2016

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2016

13

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2015 phê duyệt Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng và giảm nghèo bền vững đối với 36 thôn, bản đặc biệt khó khăn nhất tỉnh Bắc Giang, giai đoạn 2016 - 2020

775/QD-UBND,Quyết định 775 2015,Tỉnh Bắc Giang,Tài chính nhà nước,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ-UBND Bắc Giang, ngày 25 tháng 12

Ban hành: 25/12/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/01/2016

14

Quyết định 775/QĐ-BNN-KTHT về phê duyệt kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018 do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

775/QD-BNN-KTHT,Quyết định 775 2018,Bộ Nông nghiệp và Phát triển n,Đào tạo nghề,Đào tạo nghề cho lao động nông thôn,Đào tạo nghề nông nghiệp,Lao động - Tiền lương BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 05/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/03/2018

15

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2015 về Đề án “Quản lý thuế tài nguyên, phí bảo vệ môi trường và thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”

775/QD-UBND,Quyết định 775 2015,Tỉnh Lâm Đồng,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 30

Ban hành: 30/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2015

16

Công điện 775/CĐ-TTg năm 2012 về tăng cường thực hiện nhiệm vụ, giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông do Thủ tướng Chính phủ điện

775/CD-TTg,Công điện 775 2012,Thủ tướng Chính phủ,Bảo đảm trật tự an toàn giao thông,Tăng cường thực hiện nhiệm vụ,Giao thông - Vận tải THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/CĐ-TTg

Ban hành: 07/06/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/06/2012

17

Quyết định 775/QĐ-BXD năm 2014 công nhận đô thị Đông Triều mở rộng, huyện Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

775/QD-BXD,Quyết định 775 2014,Bộ Xây dựng,Công nhận đô thị ,Công nhận đô thị loại IV ,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ-BXD Hà Nội, ngày

Ban hành: 07/07/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2014

18

Quyết định 775/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2013 của Dự án hoàn thiện và hiện đại hóa hệ thống quản lý đất đai Việt Nam (VLAP) và Chương trình viện trợ New Zealand (NZAP) hỗ trợ triển khai Dự án VLAP, tỉnh Vĩnh Long

775/QD-UBND,Quyết định 775 2013,Tỉnh Vĩnh Long,VLAP Vĩnh Long,NZAP Vĩnh Long 2013,Bất động sản,Bộ máy hành chính UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 775/QĐ

Ban hành: 09/05/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/11/2013

19

Quyết định 775/QĐ-CTN năm 2013 về cho nhập quốc tịch Việt Nam do Chủ tịch nước ban hành

775/QD-CTN,Quyết định 775 2013,Chủ tịch nước,Cho nhập quốc tịch Việt Nam,nhập quốc tịch Việt Nam,cho phép nhập quốc tịch Việt Nam,Giải quyết việc nhập quốc tịch Việt Nam ,Nhập quốc tịch Việt Nam ,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 23/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2013

20

Quyết định 775/QĐ-UBND năm 2013 công bố thủ tục hành chính mới, bị bãi bỏ thuộc lĩnh vực Tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

775/QD-UBND,Quyết định 775,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Thủ tục hành chính lĩnh vực tôn giáo,Công bố thủ tục hành chính mới,Công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ , công bố thủ tục hành chính Bà Rịa-Vũng Tàu,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU -------- CỘNG HÒA XÃ

Ban hành: 05/04/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.250