Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 773/QĐ-TTG "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 141740 văn bản

1

Quyết định 773/QĐ-TTg năm 2018 về Kế hoạch tổ chức thực hiện Chỉ thị 14-CT/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác người có công với cách mạng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

773/QD-TTg,Quyết định 773 2018,Thủ tướng Chính phủ,Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng ,Công tác người có công,Người có công,Văn hóa - Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 773/QĐ-TTg

Ban hành: 26/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/06/2018

2

Quyết định 773/QĐ-TTg năm 1999 phê duyệt Dự án Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề do Thủ tướng Chính phủ ban hành

773/QD-TTg, Quyết định 773, Thủ tướng Chính phủ, Giáo dục kỹ thuật và dạy nghề, Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 773/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 09 tháng 08 năm 1999 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT DỰ ÁN GIÁO DỤC KỸ

Ban hành: 09/08/1999

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/04/2007

3

Quyết định 773/QĐ-TCCB về Kế hoạch thi và chỉ tiêu nâng ngạch Thẩm tra viên chính, Thư ký viên chính năm 2019 do Chánh án Tòa án nhân dân tối cao ban hành

773/QD-TCCB,Quyết định 773 2019,Tòa án nhân dân tối cao,Kế hoạch thi nâng ngạch công chức,Điều chỉnh chỉ tiêu nâng ngạch ,Chỉ tiêu nâng ngạch ,Bộ máy hành chính TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 17/06/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2019

4

Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới; được thay thế và bị bãi bỏ lĩnh vực Đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Đắk Nông

773/QD-UBND,Quyết định 773 2019,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 773/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 27

Ban hành: 27/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/08/2019

5

Quyết định 773/QĐ-BCT năm 2019 về chỉ định cơ quan kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công thương

773/QD-BCT,Quyết định 773 2019,Bộ Công thương,An toàn thực phẩm,Nhập khẩu,Thực phẩm,Xuất nhập khẩu,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 773/QĐ-BCT Hà Nội, ngày

Ban hành: 29/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/11/2019

6

Quyết định 773/QĐ-BTTTT năm 2018 quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Tần số vô tuyến điện khu vực IV do Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành

773/QD-BTTTT,Quyết định 773 2018,Bộ Thông tin và Truyền thông,Chức năng nhiệm vụ,Chức năng nhiệm vụ quyền hạn,Trung tâm tần số vô tuyến điện,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

7

Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2017 về điều chỉnh, bổ sung Quyết định 291/-UBND do tỉnh Đắk Nông ban hành

773/QD-UBND,Quyết định 773 2017,Tỉnh Đắk Nông,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 773/QĐ-UBND Đắk Nông, ngày 10 tháng 05 năm 2017

Ban hành: 10/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/11/2018

8

Quyết định 773/QĐ-BYT năm 2017 về Kế hoạch phối hợp giữa công tác Phòng, chống HIV/AIDS và Phòng, chống bệnh Lao, giai đoạn 2016-2020 do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

773/QD-BYT,Quyết định 773 2017,Bộ Y tế,Phòng chống HIV AIDS,Hệ thống phòng chống HIV AIDS,Phòng chống bệnh lao phổi,Phối hợp công tác,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 773/QĐ

Ban hành: 08/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/03/2017

9

Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2015 về bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Sóc Trăng

773/QD-UBND,Quyết định 773 2015,Tỉnh Sóc Trăng,Bộ máy hành chính,Giao thông - Vận tải ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 773/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 06

Ban hành: 06/04/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2015

10

Quyết định 773/QĐ-BGDĐT năm 2015 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức và biên chế của Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính thuộc Vụ Pháp chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo

773/QD-BGDDT,Quyết định 773 2015,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phòng kiểm soát thủ tục hành chính,Tổ chức của Phòng Kiểm soát TTHC,Biên chế của Phòng Kiểm soát TTHC,Chức năng của Phòng Kiểm soát TTHC,Bộ máy hành chính BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 17/03/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2015

11

Quyết định 773/2005/QĐ-TTg thành lập Hội đồng Giải thưởng Hồ Chí Minh và Giải thưởng Nhà nước về văn học - nghệ thuật năm 2005 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

773/2005/QD-TTg, Quyết định 773, Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Văn học nghệ thuật, Giải thưởng Nhà nước, Thành lập, 2005, Văn hóa- Xã hội THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 773/QĐ-TTG Hà Nội, ngày 09

Ban hành: 09/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

12

Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2012 về Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo giai đoạn 2011 - 2015 trên địa bàn tỉnh do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

773/QD-UBND,Quyết định 773 2012,Tỉnh Bình Phước,Kế hoạch thực hiện trợ giúp pháp lý ,Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo,Dịch vụ pháp lý,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 23/04/2012

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/06/2012

13

Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2011 về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh Trà Vinh

773/QD-UBND,Quyết định 773 2011,Tỉnh Trà Vinh,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 773/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 23 tháng 5

Ban hành: 23/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/03/2014

14

Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2011 ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

773/QD-UBND,Quyết định 773,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính,Kế hoạch kiểm soát ,Công bố thủ tục hành chính giữ nguyên,Đơn giản hóa thủ tục hành chính,Công khai thủ tục hành chính, Kiểm soát thủ tục hành chính 2011,Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính ,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN

Ban hành: 09/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2013

15

Quyết định 773/QĐ-BXD năm 2009 phê duyệt kế hoạch thực hiện dự án Cung triển lãm quy hoạch quốc gia (hạng mục: Thi công kết cấu phần thân, cung cấp, thi công lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà; Thi công kết cấu thép mái và lợp mái; Quan trắc độ võng dầm và độ lún công trình) do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

773/QD-BXD,Quyết định 773 2009,Bộ Xây dựng,Dự án Cung triển lãm,Thi công kết cấu phần thân,Thi công kết cấu thép mái,Quan trắc độ võng dầm,Đầu tư,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------- Số:

Ban hành: 28/07/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/07/2009

16

Quyết định 773/QĐ-BTC năm 2008 về việc xuất gạo dự trữ quốc gia để hỗ trợ cho tỉnh Thanh Hóa do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

773/QD-BTC,Quyết định 773,Bộ Tài chính,Xuất gạo dự trữ quốc gia,Hỗ trợ Thanh Hóa,Xuất gạo dự trữ hỗ trợ Thanh Hóa BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 773/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 05 tháng

Ban hành: 05/05/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/05/2008

17

Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2008 về khung theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2006 - 2010 tỉnh Đắk Lắk

773/QD-UBND,Quyết định 773 2008,Tỉnh Đắk Lắk,Khung theo dõi,Khung theo dõi đánh giá ,Khung theo dõi và đánh giá,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK LẮK ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 773/QĐ

Ban hành: 25/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/09/2014

18

Quyết định 773/QĐ-UBND năm 2007 phê duyệt đơn giá lập, điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp xã trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

773/QD-UBND,Quyết định 773 2007,Tỉnh Bình Thuận,Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất,Đơn giá lập quy hoạch,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 773/QĐ-UBND Phan Thiết,

Ban hành: 21/03/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/10/2010

19

Quyết định 773-TTg năm 1996 về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho Viện Nghiên cứu khoa học thuỷ lợi Nam bộ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

773-TTg,Quyết định 773-TTg 1996,Thủ tướng Chính phủ,Viện Nghiên cứu khoa học thủy lợi Nam bộ,Đào tạo trên đại học,Nhiệm vụ đào tạo trên đại học,Giáo dục THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 773-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 1996

Ban hành: 21/10/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2009

20

Quyết định 773-TTg năm 1994 về chương trình khai thác, sử dụng đất hoang hoá, bãi bồi ven sông, ven biển và mặt nước ở các vùng đồng bằng do Thủ tướng Chính phủ ban hành

773-TTg,Quyết định 773-TTg 1994,Thủ tướng Chính phủ,Đất hoang hóa,Bãi bồi ven sông,Vùng đồng bằng,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 773-TTg

Ban hành: 21/12/1994

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.224.224