Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7679/BGD��T-GDTH: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 7272 công văn

1

Công văn 7679/BGDĐT-GDTH năm 2013 chấn chỉnh việc dạy, học thêm, dạy học trước chương trình và dạy học nâng cao đối với giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

7679/BGDDT-GDTH,Công văn 7679 2013,Bộ Giáo dục và Đào tạo,chấn chỉnh việc dạy học thêm tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7679/BGDĐT-GDTH V/v: Chấn chỉnh việc dạy

Ban hành: 22/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2013

2

Công văn 896/BGD&ÐT-GDTH hướng dẫn việc dạy và học cho học sinh tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

896/BGD&DT-GDTH,Công văn 896 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Dạy và học,Học sinh tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 896/BGD&ĐT-GDTH V/v Hướng dẫn Điều chỉnh việc dạy và học

Ban hành: 13/02/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2011

3

Công văn 7679/QLD-MP năm 2015 về đình chỉ lưu hành mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ đã công bố do Cục Quản lý dược ban hành

7679/QLD-MP,Công văn 7679 2015,Cục Quản lý dược,Đình chỉ lưu hành mỹ phẩm ,Thu hồi mỹ phẩm,Công thức mỹ phẩm,Công thức không đúng hồ sơ,Hồ sơ công bố công thức mỹ phẩm,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ DƯỢC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 04/05/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/05/2015

4

Công văn 3969/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021-2022 ứng phó với dịch Covid-19 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3969/BGDDT-GDTH,Công văn 3969 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình giáo dục cấp tiểu học ứng phó với Covid19,Giáo dục phổ thông cấp tiểu học ứng phó với Covid19,Giáo dục phổ thông cấp tiểu học năm học 2021 2022,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 10/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/09/2021

5

Công văn 3799/BGDĐT-GDTH năm 2021 thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5 đáp ứng yêu cầu Chương trình giáo dục phổ thông 2018 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3799/BGDDT-GDTH,Công văn 3799 2021,Bộ Giáo dục đào tạo,Thực hiện kế hoạch giáo dục đối với lớp 5,Kế hoạch giáo dục lớp 5 đáp ứng Chương trình giáo dục 2018,Kế hoạch giáo dục đáp ứng Chương trình phổ thông 2018,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 01/09/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2021

6

Công văn 3636/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2021-2022 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

Các đơn vị có liên quan (để p/h t/h); - Website Bộ GDĐT; - Lưu: VT, Vụ GDTH. KT. BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG Nguyễn Hữu Độ 1 Thực hiện đổi mới quản lý, quản trị trường học được quy định tại Nghị định số 24/2021/NĐ-CP ngày

Ban hành: 26/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2021

7

Công văn 3319/BGDĐT-GDTH năm 2021 về kết thúc năm học 2020-2021 đối với giáo dục tiểu học tại thành phố Hà Nội do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3319/BGDDT-GDTH,Công văn 3319 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kết thúc năm học 2020 2021,Kết thúc năm học với giáo dục tiểu học tại Hà Nội,Kết thúc năm học 2020 2021 với tiểu học tại Hà Nội,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 06/08/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2021

8

Công văn 3036/BGDĐT-GDTH năm 2021 về tăng cường chỉ đạo thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3036/BGDDT-GDTH,Công văn 3036 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học,Thực hiện nội dung giáo dục của địa phương cấp Tiểu học,Tăng cường chỉ đạo giáo dục của địa phương cấp Tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 20/07/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2021

9

Công văn 2345/BGDĐT-GDTH năm 2021 hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2345/BGDDT-GDTH,Công văn 2345 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học,Xây dựng kế hoạch giáo dục của trường tiểu học,Hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục cấp tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 07/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/07/2021

10

Công văn 2247/BGDĐT-GDTH năm 2021 về hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương đối với lớp 1 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2247/BGDDT-GDTH,Công văn 2247 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Phê duyệt tài liệu giáo dục địa phương đối với lớp 1,Hoàn thiện tài liệu giáo dục địa phương đối với lớp 1,Tài liệu giáo dục địa phương đối với lớp 1,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 31/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/06/2021

11

Công văn 1949/BGDĐT-GDTH năm 2021 thực hiện hoạt động và giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học vùng dân tộc thiểu số do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1949/BGDDT-GDTH,Công văn 1949 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giải pháp tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học,Tăng cường tiếng Việt cho học sinh vùng dân tộc thiểu số,Tăng cường tiếng Việt cho học sinh tiểu học dân tộc thiểu số,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 13/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/05/2021

12

Công văn 1156/BGDĐT-GDTH năm 2021 triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1156/BGDDT-GDTH,Công văn 1156 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Triển khai giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1,Giải pháp dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình,Triển khai dạy học Tiếng Việt lớp 1 trên truyền hình,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 24/03/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

13

Công văn 405/BGDĐT-GDTH năm 2021 thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

405/BGDDT-GDTH,Công văn 405 2021,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thực hiện kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II,Kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II 2020 2021,Kế hoạch giáo dục lớp 5 học kỳ II,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 28/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/02/2021

14

Công văn 5750/BGDĐT-GDTH năm 2020 về tổ chức hoạt động thư viện trong trường tiểu học từ năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

5750/BGDDT-GDTH,Công văn 5750 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổ chức hoạt động thư viện trong trường tiểu học,Tổ chức thư viện trong trường tiểu học 2020 2021,Hoạt động thư viện trong trường tiểu học 2020 2021,Giáo dục,Văn hóa - Xã hội BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2021

15

Công văn 3977/BGDĐT-GDTH năm 2020 về tăng cường chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3977/BGDDT-GDTH,Công văn 3977 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018,Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp tiểu học,Chỉ đạo thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 05/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2020

16

Công văn 3453/BGDĐT-GDTH năm 2020 về tăng cường quản lý việc trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong cơ sở giáo dục phổ thông do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3453/BGDDT-GDTH,Công văn 3453 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Quản lý trang bị sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục,Tài liệu tham khảo trong cơ sở giáo dục phổ thông,Trang bị sách giáo khoa trong giáo dục phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 08/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/09/2020

17

Công văn 3401/BGDĐT-GDTH năm 2020 về trang bị sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trong trường tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3401/BGDDT-GDTH,Công văn 3401 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trang bị sách giáo khoa trong trường tiểu học,Trang bị tài liệu tham khảo trong trường tiểu học,Sách giáo khoa và tài liệu tham khảo trường tiểu học,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

18

Công văn 3415/BGDĐT-GDTH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020-2021 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3415/BGDDT-GDTH,Công văn 3415 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học 2020 2021,Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục tiểu học,Nhiệm vụ giáo dục tiểu học năm học 2020 2021,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 04/09/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/09/2020

19

Công văn 1315/BGDĐT-GDTH năm 2020 về hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1315/BGDDT-GDTH,Công văn 1315 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Chương trình giáo dục phổ thông cấp Tiểu học,Sinh hoạt chuyên môn giáo dục phổ thông cấp Tiểu học,Sinh hoạt chuyên môn thực hiện giáo dục phổ thông,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do

Ban hành: 16/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/09/2020

20

Công văn 1125/BGDĐT-GDTH năm 2020 về hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học học kì II năm học 2019-2020 do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

1125/BGDDT-GDTH,Công văn 1125 2020,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Hướng dẫn thực hiện,Điều chỉnh nội dung,Nội dung dạy học giáo dục phổ thông ,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 31/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.224.207