Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 7679/BGD��T-GDTH: "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 30829 văn bản

1

Quyết định 358/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 ban hành tạm thời Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ về công tác thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Thanh tra Viện kiểm sát nhân dân

358/QD-VKSTC-T1,Quyết định 358 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Hệ thống biểu mẫu nghiệp vụ công tác thanh tra,Biểu mẫu công tác thanh tra giải quyết khiếu nại,Công tác thanh tra giải quyết khiếu nại tố cáo,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO THANH TRA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI

Ban hành: 18/08/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2020

2

Quyết định 183/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 Quy định về xử lý kỷ luật trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

183/QD-VKSTC-T1,Quyết định 183 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Xử lý kỷ luật,Ngành Kiểm sát nhân dân ,Xử lý kỷ luật cán bộ công chức,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 04/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2017

3

Quyết định 161/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Viện kiểm sát nhân dân do Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

161/QD-VKSTC-T1,Quyết định 161 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Quy chế thực hiện dân chủ,Thực hiện dân chủ,Viện kiểm sát nhân dân,Bộ máy hành chính VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 30/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/03/2020

4

Kế hoạch 175/KH-UBND.TrT năm 2016 về triển khai mở rộng hệ thống chính quyền điện tử HCM Egov Framework 2.0 cho các Sở và huyện trên địa bàn tỉnh Nghệ An

175/KH-UBND.TrT,Tỉnh Nghệ An,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 175/KH-UBND.TrT Nghệ An, ngày 29 tháng 03 năm 2016

Ban hành: 29/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2016

5

Quyết định 59/QĐ-VKSTC-T1 năm 2016 về Quy chế công tác thanh tra trong ngành Kiểm sát nhân dân do Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao ban hành

59/QD-VKSTC-T1,Quyết định 59 2016,Viện kiểm sát nhân dân tối cao,Công tác thanh tra,Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra,Báo cáo tổng kết công tác thanh tra,Thủ tục Tố tụng VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/02/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2019

6

Kế hoạch 790/KH-BYT-BGD&ĐT phối hợp hành động liên ngành y tế - giáo dục về phòng chống bệnh dịch tay chân miệng trong trường học năm học 2011 - 2012 do Bộ Y tế - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

790/KH-BYT-BGD&DT,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Y tế,Phòng chống bệnh tay chân miệng,Giáo dục,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 790/KH-BYT-BGDĐT Hà

Ban hành: 26/09/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/10/2011

7

Thông báo số 20/TB-UBND-TrT về kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo CNTT của Tỉnh của UBND tỉnh Nghệ An

20/TB-UBND-TrT,Thông báo 20 2006,Tỉnh Nghệ An,Bộ máy hành chính,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 20/TB-UBND-TRT Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2006 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA ĐỒNG CHÍ PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH

Ban hành: 20/01/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

9

Chương trình số 9783/BGD&TƯĐTN ngày 6/10/2003 của Bộ Giáo dục và Trung ương Đoàn Thanh niên về việc chương trình phối hợp công tác năm học 2003-2004 giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh

9783/BGD&TUDTN,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc Số 9783/BGD&ĐT-TƯĐTN Hà Nội, ngày 6 tháng 10 năm 2003 CHƯƠNG TRÌNH PHỐI HỢP CÔNG TÁC NĂM HỌC

Ban hành: 06/10/2003

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

10

Quyết định 3382/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 phê duyệt “Dự án ứng dụng công nghệ thông tin trong Giáo Dục Mầm Non giai đoạn 2006-2010 do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

3382/QD-BGD&DT,Quyết định 3382 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Ứng dụng công nghệ thông tin,Giáo dục mầm non,2006 2010,Công nghệ thông tin,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ---------- Số:

Ban hành: 05/07/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/05/2009

11

Quyết định 3168/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về việc thành lập Trường Cao đẳng Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam trên cơ sở Trường Trung học Kinh tế - Kỹ thuật Quảng Nam do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

3168/QD-BGD&DT,Quyết định 3168 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thành lập trường cao đẳng,Cao đẳng Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam,Trung học Kinh tế Kỹ thuật Quảng Nam,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ********

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

12

Quyết định 3167/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về việc thành lập Trường Cao đẳng Thương mại trên cơ sở Trường trung học Thương mại TW II do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

3167/QD-BGD&DT,Quyết định 3167 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thành lập trường cao đẳng,Trường Cao đẳng Thương mại,Trường trung học Thương mại TW 2,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 26/06/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2006

13

Quyết định 2539/QĐ-BGD&ĐT về việc thành lập Phân Hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và đào tạo ban hành

2539/QD-BGD&DT,Quyết định 2539 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tỉnh Gia Lai,Thành lập Phân Hiệu,Đại học Nông Lâm TPHCM,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 2539/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2006 QUYẾT ĐỊNH VỀ

Ban hành: 22/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/05/2006

14

Quyết định 2227/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 ban hành Danh mục thiết bị giáo dục mầm non tối thiểu phục vụ thí điểm chương trình đổi mới do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

2227/QD-BGD&DT,Quyết định 2227 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Danh mục thiết bị giáo dục mầm non,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 2227/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 8

Ban hành: 08/05/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2010

15

Quyết định 1757/QĐ-BGD&ĐT năm 2006 về tổ chức và hoạt động của Website Bộ giáo dục và đào tạo trên Internet do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

1757/QD-BGD&DT,Quyết định 1757 2006,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Tổ chức hoạt động,Website Bộ GDĐT trên Internet,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 1757/QĐ-BGD&ĐT Hà

Ban hành: 07/04/2006

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2006

16

Quyết định 5073/QĐ-BGD&ĐT thành lập Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa do Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo ban hành

5073/QD-BGD&DT,Quyết định 5073 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trường Cao đẳng Công nghiệp Tuy Hòa,Thành lập,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 5073/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 09/09/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

17

Quyết định 4756/QĐ-BGD&ĐT năm 2005 thành lập Trường Cao đẳng tư thục Kinh tế - Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

4756/QD-BGD&DT,Quyết định 4756 2005,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Trường CĐ tư thục KT Công nghệ,Thành lập,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4756/QĐ-BGD&ĐT Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2005 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC

Ban hành: 26/08/2005

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

18

Quyết định 6034/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

6034/QD-BGD&DT-TCCB,Quyết định 6034 2004,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Thành lập,Trường Kỹ thuật Cao Thắng,Trường Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số:

Ban hành: 19/10/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/12/2009

19

Quyết định 4765/QĐ-BGD&ĐT-TCCB về việc thành lập Trường CĐ Văn hoá - Nghệ thuật Thanh Hoá do Bộ trưởng Bộ giáo dục ban hành

4765/QD-BGD&DT-TCCB,Quyết định 4765 2004,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thanh Hóa,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ****** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 4765/QĐ-BGD&ĐT-TCCB Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2004 QUYẾT ĐỊNH CỦA

Ban hành: 25/08/2004

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/05/2006

20

Thông tư liên tịch 125/2008/TTLT-BTC-BGD&ĐT hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giáo dục và đào tạo đến năm 2010 do Bộ Tài chính - Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

125/2008/TTLT-BTC-BGD&DT,Thông tư liên tịch 125 2008,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Tài chính,Quản lý kinh phí,Sử dụng kinh phí,Chương trình mục tiêu quốc gia,Giáo dục đào tạo đến 2010,Tài chính nhà nước,Giáo dục BỘ TÀI CHÍNH - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập

Ban hành: 22/12/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/01/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.214.224.207