Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 76/2001/ND-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 52604 công văn

1

Công văn số 3592/TCHQ-GSQL ngày 30/07/2002 của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Nghị định 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 về hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá

3592/TCHQ-GSQL,Công văn 3592 2002,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 3592/TCHQ-GSQL V/v: thực hiện Nghị định 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 về

Ban hành: 30/07/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/06/2009

2

Công văn 1598/BHXH-CĐ năm 2017 điều chỉnh lương hưu theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 1598/BHXH-CĐ V/v điều chỉnh lương hưu theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP ngày 27/7/2017 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: Bưu điện Tp. Hồ Chí Minh Bảo hiểm xã hội thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến về việc điều chỉnh lương

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2017

3

Công văn số 76/CP-DK ngày 17/01/2003 của Chính phủ về việc đàm phán, ký kết Nghị định thư với LB Nga về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí

76/CP-DK, Công văn 76, Chính phủ CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76/CP-DK V/v đàm phán, ký kết Nghị định thư với LB Nga về hợp tác trong lĩnh vực dầu khí Hà Nội, ngày 17 tháng 1 năm 2003 Kính gửi: - Bộ Tài

Ban hành: 17/01/2003

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2009

4

Công văn 3162/BHXH-CSXH năm 2017 điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo quy định tại Nghị định 76/2017/NĐ-CP do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

Số: 3162/BHXH-CSXH V/v điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng theo quy định tại Nghị định số 76/2017/NĐ-CP Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2017 Kính gửi: - Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Bảo hiểm xã hội Bộ Quốc phòng;

Ban hành: 27/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2017

5

Công văn 76/CN-TĂCN năm 2020 quy định mới về kiểm tra nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu do Cục Chăn nuôi ban hành

vực thức ăn chăn nuôi. Ngày 21/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Nghị định số 13/2020/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết Luật Chăn nuôi (sau đây gọi tắt là Nghị định số 13/2020/NĐ-CP). Nghị định sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 05/3/2020, theo đó quy định về việc kiểm tra nhà nước chất lượng thức ăn chăn nuôi (TĂCN) nhập

Ban hành: 14/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2020

6

Công văn 76/HĐXD-TK năm 2020 về đầu tư dự án nhóm B, nhóm C do Cục Quản lý hoạt động xây dựng ban hành

76/HDXD-TK,Công văn 76 2020,Cục Quản lý hoạt động xây dựng,Trả lời phản ánh của cá nhân tổ chức,Trả lời phản ánh đầu tư dự án nhóm B nhóm C,Đầu tư dự án nhóm B nhóm C,Đầu tư,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG CỤC QL HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 04/02/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/04/2020

7

Công văn 76/TTg-NN năm 2020 về chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện Dự án trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Tài nguyên và Môi trường tại các công văn nêu trên. 2. Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo thực hiện việc chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa nêu tại mục 1 theo đúng quy định của pháp luật về đất đai, Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 4 năm 2015, số 62/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ và ý kiến của Bộ Tài nguyên

Ban hành: 14/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/01/2020

8

Công văn 76/TCT-KK năm 2020 về hóa đơn doanh nghiệp giải thể do Tổng cục Thuế ban hành

76/TCT-KK,Công văn 76 2020,Tổng cục Thuế,Hóa đơn,Doanh nghiệp giải thể ,Hóa đơn bán hàng hóa,Doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí,Kế toán - Kiểm toán BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 07/01/2020

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/02/2020

9

Công văn 76/BXD-VLXD năm 2019 hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng theo Thông tư 05/2018/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành

76/BXD-VLXD,Công văn 76 2019,Bộ Xây dựng,Xuất khẩu khoáng sản,Vướng mắc xuất khẩu khoáng sản ,Vật liệu xây dựng,Xuất nhập khẩu,Xây dựng - Đô thị,Tài nguyên - Môi trường BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/01/2019

10

Công văn số 92/VPCP-XDPL về việc báo cáo kết quả kiểm tra khảo sát thực hiện Nghị định số 76/2003/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

76/2003/NĐ-CP Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2008 Kính gửi:Bộ Công an. Xét đề nghị của Bộ Công an tại Công văn số 378/BCA (C11) ngày 17 tháng 9 năm 2007 về kết quả kiểm tra khảo sát việc thực hiện Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 của Chính phủ quy định và hướng dẫn cụ thể việc áp dụng

Ban hành: 07/01/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2008

11

Công văn 76/BXD-KTXD năm 2017 về xử lý tình huống trong quá trình thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

76/BXD-KTXD,Công văn 76 2017,Bộ Xây dựng,Hợp đồng xây dựng,Thực hiện hợp đồng,Công trình giao thông,Xây dựng - Đô thị BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/BXD-KTXD V/v xử lý tình huống trong

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2017

12

Công văn số 1924/VPCP-DK về kết quả kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị định số 76/2003/NĐ-CP ngày 27 tháng 6 năm 2003 và Nghị định số 142/2003/NĐ-CP ngày 24 tháng 11 năm 2003 do Văn phòng Chính phủ ban hành

1924/VPCP-DK,Công văn 1924 2008,Văn phòng Chính phủ,Bộ máy hành chính VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ----- CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ------- Số: 1924/VPCP-XDPL V/v kết quả kiểm tra, khảo sát việc thực hiện Nghị định số 76/2003/NĐ-CP

Ban hành: 26/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2008

13

Công văn 76/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn chủ đầu tư công tác thẩm định Dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

toán nội bộ, ứng dụng công nghệ thông tin, mua sắm tập trung trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, dự án vay nợ, viện trợ thuộc Bộ Tài chính”, thẩm quyền Quyết định đầu tư xây dựng đối với các dự án nhóm B trở xuống là Thủ trưởng các Tổng cục. Do đó, theo quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 10, Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của

Ban hành: 24/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2017

14

Công văn 76/TCT-CS năm 2017 về chính sách thu tiền thuê đất do Tổng cục Thuế ban hành

Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước Trả lời công văn số 2607/CT-TH-NV&DT ngày 29/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về xác định tiền thuê đất phải nộp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất,

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

15

Công văn số 2273/TCHQ-GSQL ngày 22/05/2002 của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị, nguyên liệu, giấy cuốn thuốc lá nhập khẩu

lá nhập khẩu Hà Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2002 Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 26/02/2002, Bộ Công nghiệp đã có Thông tư số 01/2002/TT-BCN hướng dẫn cụ thể một số điểm của Nghị định số 76/2001/NĐ-CP ngày 22/10/2001 của Chính phủ về hoạt động sản xuất và kinh doanh thuốc lá.

Ban hành: 22/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/06/2009

16

Công văn 2273/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với máy móc thiết bị, nguyên liệu, giấy cuốn thuốc lá nhập khẩu

CÔNG VĂN CỦA TỔNG CỤC HẢI QUAN SỐ 2273/TCHQ-GSQL NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2002 VỀ VIỆC THỦ TỤC HẢI QUAN ĐỐI VỚI MÁY MÓC THIẾT BỊ, NGUYÊN LIỆU, GIẤY CUỐN THUỐC LÁ NHẬP KHẨU Kính gửi: Cục hải quan các tỉnh, thành phố Ngày 26/02/2002, Bộ Công nghiệp đã có Thông tư số 01/2002/TT-BCN hướng dẫn cụ thể một số điểm của Nghị định số 76/2001/NĐ-CP

Ban hành: 22/05/2002

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/06/2009

17

Công văn 76/BTĐKT-VI năm 2016 hướng dẫn chia cụm, khối thi đua, đăng ký và đề nghị tặng Cờ Thi đua của Chính phủ do Ban thi đua - Khen thưởng Trung ương ban hành

76/BTDKT-VI,Công văn 76 2016,Ban Thi đua - Khen thưởng Trun,Tặng thưởng Cờ thi đua Chính phủ,xét tặng Cờ thi đua,Qui chế xét tặng Cờ thi đua,Tặng cờ thi đua của Chính phủ,Bộ máy hành chính BỘ NỘI VỤ BAN THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TRUNG ƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 19/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/02/2016

18

Công văn 76/TTg-ĐMDN năm 2016 điều chỉnh tỷ lệ Vinalines nắm giữ tại các cảng biển sau cổ phần hóa do Thủ tướng Chính phủ ban hành

76/TTg-DMDN,Công văn 76 2016,Thủ tướng Chính phủ,Điều chỉnh tỷ lệ Vinalines ,Điều chỉnh tỷ lệ cổ phần ,Tái cơ cấu Vinalines ,Bán đấu giá quyền sử dụng đất ,Doanh nghiệp THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 12/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 15/01/2016

19

Công văn 285/BXD-TCCB thực hiện Nghị định 68/2001/NĐ-CP về minh bạch tài sản, thu nhập do Bộ Xây dựng ban hành

285/BXD-TCCB,Công văn 285 2011,Bộ Xây dựng,Minh bạch tài sản,Minh bạch tài sản thu nhập,Bộ máy hành chính BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 285/BXD-TCCB V/v: thực hiện Nghị định số 68/2001/NĐ-CP

Ban hành: 22/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 18/10/2011

20

Công văn 4433/VPCP-KGVX báo cáo tổng kết hoạt động của Đại học Quốc gia và sửa đổi Nghị định 07/2001/NĐ-CP do Văn phòng Chính phủ ban hành

bổ sung Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01 tháng 2 năm 2001 của Chính phủ Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2011 Kính gửi: - Bộ Nội vụ; - Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xét đề nghị của Bộ Nội vụ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 07/2001/NĐ-CP ngày 01

Ban hành: 01/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/07/2011

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.36.32