Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 76-CP "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 180600 văn bản

1

Nghị định 76-CP năm 1997 về việc thành lập Thị trấn Tư Kỳ thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương

76-CP,Nghị định 76-CP 1997,Chính phủ,Thành lập thị trấn,Thị trấn Tứ Kỳ,Huyện Tứ Kỳ,Tỉnh Hải Dương,Bất động sản,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-CP Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/06/1997

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

2

Nghị định 76-CP năm 1996 hướng dẫn Bộ luật dân sự về quyền tác giả

76-CP,Nghị định 76-CP 1996,Chính phủ,Quyền Tác giả,Thi hành Bộ luật dân sự,Bộ luật Dân sự,Hướng dẫn,Sở hữu trí tuệ,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-CP Hà Nội, ngày 29

Ban hành: 29/11/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/12/2009

3

Nghị định 76/CP năm 1995 sửa đổi Nghị định 24/CP năm 1995 về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh

76/CP,Nghị định 76 1995,Chính phủ,Thủ tục xuất nhập cảnh,Thủ tục xuất cảnh,Sửa đổi,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ ******** CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76/CP Hà Nội, ngày 06 tháng 11 năm 1995

Ban hành: 06/11/1995

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/12/2009

4

Nghị quyết số 76-CP về việc hướng dẫn thi hành và xây dựng pháp luật thống nhất cho cả nước do Hội đồng Chính phủ ban hành

76-CP,Nghị quyết 76-CP 1977,Hội đồng Chính phủ,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc *********** Số: 76-CP Hà Nội, ngày 25 tháng 3 năm 1977 NGHỊ

Ban hành: 25/03/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/04/2007

5

Nghị định 76-CP năm 1974 ban hành điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụ thuộc khu vực tập thể và cá thể do Hội đồng Chính phủ ban hành

76-CP,Nghị định 76-CP 1974,Hội đồng Chính phủ,Kinh doanh công thương nghiệp phục vụ,Điều lệ đăng ký kinh doanh,Doanh nghiệp HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HOÀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-CP Hà Nội, ngày 08

Ban hành: 08/04/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2007

6

Quyết định 76-CP năm 1967 về việc hợp nhất huyện Mỹ Lộc và thành phố Nam Định thuộc tỉnh Nam Hà thành một đơn vị hành chính mới lấy tên là thành phố Nam Định do Hội đồng Chính phủ ban hành

76-CP,Quyết định 76-CP 1967,Hội đồng Chính phủ,Hợp nhất huyện,Huyện Mỹ Lộc,Thành phố Nam Định,Tỉnh Nam Hà,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-CP Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 1967 QUYẾT ĐỊNH HỢP NHẤT HUYỆN MỸ

Ban hành: 13/06/1967

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/04/2007

7

Quyết định 76-CP năm 1966 về việc sửa đổi tên các đèo ở miền núi và tên các đảo, eo, vụng, luồng, lạch trên mặt biển do Hội đồng Chính phủ ban hành

76-CP,Quyết định 76-CP 1966,Chính phủ,Sửa đổi tên đèo,Miền núi,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-CP Hà Nội, ngày 21 tháng 04 năm 1966 QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI TÊN CÁC ĐÈO Ở MIỀN NÚI VÀ TÊN CÁC ĐẢO, EO,

Ban hành: 21/04/1966

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/04/2007

8

Quyết định 76-CP năm 1962 thành lập Viện Thiết kế chế tạo cơ khí do Hội đồng Chính phủ ban hành

76-CP,Quyết định 76-CP 1962,Hội đồng Chính phủ,Viện Thiết kế chế tạo cơ khí,Thành lập,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 1962

Ban hành: 06/07/1962

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/10/2007

9

Quyết định 76-CP năm 1961 về chế độ hội họp, học tập trong các tổ chức, cơ quan do Hội đồng Chính phủ ban hành

76-CP,Quyết định 76-CP 1961,Hội đồng Chính phủ,Chế độ hội họp,Chế độ học tập,Bộ máy hành chính HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ ****** VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ******** Số: 76-CP Hà Nội, ngày 24 tháng 05 năm 1961

Ban hành: 24/05/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

10

Thông tư 03/TTLB năm 1996 hướng dẫn Nghị định 76/CP về thủ tục xuất cảnh, nhập cảnh do liên Bộ Nội nụ - Ngoại giao ban hành

THÔNG TƯ LIÊN BỘ CỦA BỘ NỘI VỤ - NGOẠI GIAO SỐ 03/TTLB NGÀY 20 THÁNG 07 NĂM 1996 HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 76/CP NGÀY 06-11-1995 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ THỦ TỤC XUẤT CẢNH, NHẬP CẢNH Để thi hành Nghị định số 76/CP ngày 06-11-1995 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 24/CP ngày 24-03-1995 về thủ tục xuất cảnh,

Ban hành: 20/07/1996

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2010

11

Thông tư 27/2001/TT-BVHTT hướng dẫn Nghị định 76/CP, Nghị định 60/CP hướng dẫn thi hành quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự do Bộ Văn hóa-Thông ban hành

8/11/1993 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Văn hoá Thông tin. Căn cứ Nghị định số 76/CP ngày 29/11/1996 của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định về quyền tác giả trong Bộ luật Dân sự (dưới đây viết tắt là Nghị định số 76/CP); Nghị định số 60/CP ngày 6/6/1997 của Chính phủ hướng dẫn thi hành các

Ban hành: 10/05/2001

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/12/2009

12

Thông tư 244-VP/PC-1977 hướng dẫn thi hành Nghị quyết 76-CP về thi hành pháp luật hiện hành và xây dựng pháp luật thống nhất cho cả nước do Uỷ ban Pháp chế của Hội Đồng Chính phủ ban hành

Nội, ngày 06 tháng 06 năm 1977 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ QUYẾT SỐ 76-CP CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ VẤN ĐỀ THI HÀNH PHÁP LUẬT HIỆN HÀNH VÀ XÂY DỰNG PHÁP LUẬT THỐNG NHẤT CHO CẢ NƯỚC. I. Hội đồng Chính phủ đã ra Nghị quyết số 76-CP ngày 25-03-1977 về vấn đề hướng dẫn thi hành và xây dựng pháp luật

Ban hành: 06/06/1977

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/07/2007

13

Thông tư 43-NV năm 1961 hướng dẫn thi hành Quy định 76-CP về chế độ hội họp, học tập trong các tổ chức, cơ quan do Bộ Nội vụ ban hành

HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUY ĐỊNH SỐ 76-CP NGÀY 24-5-1961 CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ VỀ CHẾ ĐỘ HỘI HỌP, HỌC TẬP TRONG CÁC TỔ CHỨC, CƠ QUAN Quy định của Hội đồng Chính phủ về chế độ hội họp, học tập là xuất phát từ yêu cầu của công tác cách mạng, từ nguyện vọng của quần chúng. Quy định có ý nghĩa chính trị quan trọng: Nó nêu cáo ý thức tận dụng thì giờ

Ban hành: 21/09/1961

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2007

14

Thông tư 16-NT-1974 hướng dẫn thi hành Nghị định 76-CP-1974 về vấn đề đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và phục vụ thuộc phạm vi ngành nội thương phụ trách do Bộ Nội thương ban hành

tháng 07 năm 1974 THÔNG TƯ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 76-CP VỀ VẤN ĐỀ ĐĂNG KÝ KINH DOANH CÔNG THƯƠNG NGHIỆP VÀ PHỤC VỤ THUỘC PHẠM VI NGÀNH NỘI THƯƠNG PHỤ TRÁCH. Đề thi hành Nghị định số 76-CP ngày 08-04-1974 của Hội đồng Chính phủ ban hành Điều lệ đăng ký kinh doanh công thương nghiệp và

Ban hành: 11/07/1974

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/07/2007

15

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2020 về xác định địa giới hành chính giữa tỉnh Hòa Bình và tỉnh Ninh Bình tại hai khu vực do lịch sử để lại do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2020,Chính phủ,Xác định địa giới hành chính Hòa Bình Ninh Bìn,Xác định địa giới hành chính do lịch sử để lại,Địa giới hành chính giữa Hòa Bình và Ninh Bình,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2020

16

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2018 về công tác phòng, chống thiên tai do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2018,Chính phủ,Phòng chống thiên tai ,Công tác phòng chống thiên tai ,Thiên tai,Tài nguyên - Môi trường CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/NQ-CP Hà Nội, ngày 18

Ban hành: 18/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2018

17

Nghị định 76/2020/NĐ-CP hướng dẫn về đối tượng, trình tự, thủ tục, thẩm quyền cấp, thu hồi, hủy giá trị sử dụng giấy thông hành

76/2020/ND-CP,Nghị định 76 2020,Chính phủ,Cấp thu hồi hủy giá trị sử dụng giấy thông hành,Thủ tục hủy giá trị sử dụng giấy thông hành,Đối tượng thu hồi giấy thông hành,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/07/2020

18

Nghị quyết 76/NQ-CP năm 2017 về gia hạn hoạt động xuất khẩu gạo của 09 đơn vị hạch toán phụ thuộc của Tổng công ty Lương thực miền Nam do Chính phủ ban hành

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2017,Chính phủ,Hoạt động xuất khẩu ,Xác nhận hoạt động xuất khẩu,Hạch toán phụ thuộc,Thương mại,Xuất nhập khẩu CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 76/NQ-CP

Ban hành: 10/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2017

19

Nghị định 76/2019/NĐ-CP về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

76/2019/ND-CP,Nghị định 76 2019,Chính phủ,Chính sách cán bộ,Cán bộ công viên chức ,Người hưởng lương lực lượng vũ trang,Lực lượng vũ trang,Lao động - Tiền lương,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 08/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/10/2019

20

Nghị quyết 76/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 năm 2016

76/NQ-CP,Nghị quyết 76 2016,Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ,Phiên họp Chính phủ,Nghị quyết phiên họp Chính phủ,Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 8 ,Bộ máy hành chính CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 03/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/09/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 34.200.252.156