Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 753/QĐ-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 33249 công văn

1

Công văn số 753/TTg-KTN về việc chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách của tỉnh Quảng Trị do Thủ tướng Chính phủ ban hành

753/TTg-KTN, Công văn 753, Thủ tướng Chính phủ, Đầu tư THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 753/TTg-KTN V/v chỉ định thầu đối với các dự án cấp bách của tỉnh Quảng Trị Hà Nội, ngày

Ban hành: 18/05/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/05/2009

2

Công văn 753/BGDĐT-NGCBQLGD năm 2019 về báo cáo tình hình thực hiện Thông tư 13/2017/TT-BGDĐT do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành

753/BGDDT-NGCBQLGD,Công văn 753 2019,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Bộ Giáo dục và Đào tạo,Báo cáo tình hình,Báo cáo tình hình thực hiện,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2019

3

Công văn 753/KTKĐCLGD năm 2015 về lịch thi và thời gian biểu từng buổi thi kỳ thi trung học phổ thông quốc gia do Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục ban hành

753/KTKDCLGD,Công văn 753,Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục,Kỳ thi trung học phổ thông,Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia,Lịch thi trung học phổ thông,Lịch thi trung học phổ thông quốc gia,Giáo dục BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO CỤC KHẢO THÍ VÀ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC -------- CỘNG HÒA

Ban hành: 12/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2015

4

Công văn 753/UBDT-TT năm 2017 về Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phòng, chống mại dâm và mua bán người năm 2018-2020 do Ủy ban Dân tộc ban hành

phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. 2. Công tác tuyên truyền: 2.1. Tăng cường thông tin về hoạt động phòng, chống mại dâm và mua bán người ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên các báo, tạp chí, trang tin điện tử của Ủy ban Dân tộc; các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính

Ban hành: 07/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/08/2017

5

Công văn 753/BHXH-VP năm 2017 triển khai công tác phòng, chống ma túy và cai nghiện ma túy do Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành

753/BHXH-VP,Công văn 753 2017,Bảo hiểm xã hội Việt Nam,Phòng chống ma túy,Quỹ phòng chống ma túy,Tham gia phòng chống ma túy,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 13/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/03/2017

6

Công văn 753/VPCP-QHQT năm 2015 về Hội nghị Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA và vốn vay ưu đãi với đối tác phát triển do Văn phòng Chính phủ ban hành

753/VPCP-QHQT,Công văn 753,Văn phòng Chính phủ,Ban Chỉ đạo quốc gia về ODA ,ODA và vốn vay ưu đãi,Sử dụng ODA ,Sử dụng vốn ODA,Sử dụng vốn vay ODA,Đầu tư,Tài chính nhà nước VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 28/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/02/2015

7

Công văn 753/TCHQ-GSQL năm 2015 về thủ tục chuyển nguyên liệu, vật tư dư thừa giữa các phụ lục hợp đồng gia công do Tổng cục Hải quan ban hành

753/TCHQ-GSQL,Công văn 753,Tổng cục Hải quan,Hợp đồng gia công, Hợp đồng gia công 2015, Thủ tục chuyển nguyên liệu vật tư dư thừa, Thủ tục chuyển nguyên liệu vật tư,Xuất nhập khẩu BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc

Ban hành: 28/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/01/2015

8

Công văn 3349/TCHQ-GSQL về làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu, phương tiện vận tải xuất nhập cảnh tại cửa khẩu Thanh Thủy do Tổng cục Hải quan ban hành

Quyết định số 753/QĐ-TTg ngày 19/05/2011 về việc nâng cấp cửa khẩu Thanh Thủy, tỉnh Nghệ An từ cửa khẩu phụ lên cửa khẩu chính; nội dung Quyết định số 753/QĐ-TTg là cơ sở pháp lý để Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tiến hành đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cửa khẩu phụ Thanh Thủy là cửa khẩu chính. Sau khi Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân

Ban hành: 13/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/07/2011

9

Công văn 753/TCDN-KĐCL hướng dẫn thực hiện tự kiểm định chất lượng trường trung cấp nghề năm 2014 do Tổng cục Dạy nghề ban hành

753/TCDN-KDCL,Công văn 753 2014,Tổng cục Dạy nghề,Hướng dẫn thực hiện,Kiểm định chất lượng,Kiểm định chất lượng dạy nghề,Lao động - Tiền lương,Giáo dục BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TỔNG CỤC DẠY NGHỀ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/05/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2018

10

Công văn 753/TCT-CS năm 2014 về khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

753/TCT-CS,Công văn 753 2014,Tổng cục Thuế,Khấu trừ hoàn thuế giá trị gia tăng ,Khấu trừ thuế giá trị gia tăng,Hoàn thuế giá trị gia tăng ,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/09/2016

11

Công văn 753/BNN-TCLN năm 2014 về ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

753/BNN-TCLN,Công văn 753,Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Phòng cháy chữa cháy rừng,Bảo vệ phòng cháy chữa cháy rừng ,Tài nguyên - Môi trường BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 04/03/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2014

12

Công văn 753/TCHQ-TXNK năm 2014 hoàn thuế nhập khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

753/TCHQ-TXNK,Công văn 753,Tổng cục Hải quan,Hoàn thuế nhập khẩu,Hoàn thuế NK,hoàn thuế NK 2014,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 753

Ban hành: 21/01/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 23/01/2014

13

Công văn 753/TCT-CS trả lời chính sách thuế do Tổng cục Thuế ban hành

753/TCT-CS,Công văn 753 2013,Tổng cục Thuế,Chính sách thuế,Vướng mắc về thuế,Thuế thu nhập doanh nghiệp,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 753/TCT-CS V/v

Ban hành: 11/03/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2013

14

Công văn 753/GSQL-TH công nhận địa điểm kiểm tra tại nơi sản xuất do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

753/GSQL-TH,Công văn 753,Cục Giám sát quản lý về hải quan,Công nhận địa điểm kiểm tra,Tại nơi sản xuất ,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 23/10/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/10/2012

15

Công văn 753/KCB-ĐD báo cáo kết quả triển khai Thông tư 07/2011/TT-BYT hướng dẫn công tác điều dưỡng về chăm sóc người bệnh trong bệnh viện do Cục Quản lý khám, chữa bệnh ban hành

753/KCB-DD,Công văn 753 2012,Cục Quản lý khám chữa bệnh,Kết quả triển khai Thông tư 07/2011/TT-BYT,Công tác điều dưỡng ,Chăm sóc người bệnh trong bệnh viện ,Thể thao - Y tế BỘ Y TẾ CỤC QUẢN LÝ KHÁM, CHỮA BỆNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 12/07/2012

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2012

16

Công văn 753/GSQL-GQ2 năm 2014 về thủ tục hải quan sử dụng nguyên liệu mua trong nước hoặc nhập khẩu theo loại hình nhập kinh doanh để sản xuất sản phẩm xuất khẩu do Cục Giám sát quản lý về Hải quan ban hành

753/GSQL-GQ2,Công văn 753 2014,Cục Giám sát quản lý về hải qu,nhập kinh doanh nội địa,Nguyên liệu vật tư nhập khẩu,Thương mại,Xuất nhập khẩu TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 10/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2014

17

Công văn 753/TCT-CS về phát hành hoá đơn giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

753/TCT-CS,Công văn 753 2011,Tổng cục Thuế,Hoá đơn giá trị gia tăng,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 753/TCT-CS V/v phát hành hoá đơn GTGT.

Ban hành: 07/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2011

18

Công văn 753/BXD-HĐXD bổ sung mục tiêu hoạt động của Công ty TNHH Steelman Partners Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

753/BXD-HDXD, Công văn 753, Bộ Xây dựng, Bổ sung mục tiêu hoạt động, Công ty TNHH Steelman Partners Việt Nam, Doanh nghiệp, Xây dựng- Đô thị BỘ XÂY DỰNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 753/BXD–HĐXD V/v bổ sung mục tiêu

Ban hành: 06/05/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/05/2010

19

Công văn 753/TCT-CS về ưu đãi tiền thuê đất khi thay đổi chủ đầu tư do Tổng cục Thuế ban hành

753/TCT-CS,Công văn 753 2010,Tổng cục Thuế,Ưu đãi tiền thuê đất,Đầu tư,Thuế - Phí - Lệ Phí,Bất động sản BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 753/TCT-CS V/v ưu đãi tiền thuê đất khi

Ban hành: 12/03/2010

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2010

20

Công văn số 753/TCHQ-KTTT về việc thuế GTGT đối với máy móc thiết bị tạo tài sản cố định do Tổng cục Hải quan ban hành

753/TCHQ-KTTT,Công văn 753 2009,Tổng cục Hải quan,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 753/TCHQ-KTTT V/v thuế GTGT đối với máy móc thiết bị tạo

Ban hành: 16/02/2009

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2009

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 35.172.233.215