Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 7527/BTC-TCT "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 49620 công văn

1

Công văn 7527/BTC-TCT năm 2014 xác định hộ gia đình, cá nhân gặp điều kiện khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7527/BTC-TCT V/v xác định hộ gia đình, cá nhân gặp điều kiện khó khăn, không thanh toán được số tiền thuế nợ, đã ngừng kinh doanh Hà Nội,

Ban hành: 06/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/06/2014

2

Công văn 7527/BTC-TCT năm 2013 tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7527/BTC-TCT V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế Hà Nội, ngày 12

Ban hành: 12/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2013

3

Công văn 13706/BTC-TCT năm 2013 hướng dẫn bổ sung công văn 7527/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành

7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 và Công văn 9345/BTC-TCT ngày 19/7/2013 của Bộ Tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung như sau: 1. Về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT): 1.1. Phân loại hồ sơ hoàn thuế: Cục Thuế thực hiện phân loại hồ sơ hoàn thuế GTGT theo quy định tại Luật Quản lý Thuế, Luật Thuế GTGT để tổ chức hoàn thuế đối với các

Ban hành: 15/10/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/10/2013

4

Công văn 9345/BTC-TCT hướng dẫn bổ sung nội dung công văn 7527/BTC-TCT do Bộ Tài chính ban hành

Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Bộ Tài chính nhận được Công văn số 3807/CT-PC ngày 28/6/2013 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo về một số vấn đề vướng mắc khi triển khai Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính; Công văn số 3929/CT-PC ngày 3/7/2013 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh báo cáo về trường hợp hoàn

Ban hành: 19/07/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2013

5

Công văn 1989/TCT-TTr năm 2013 tăng cường công tác quản lý thuế đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

tháng 06 năm 2013 Kính gửi: Cục trưởng Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Ngày 12/6/2013 Bộ Tài chính đã ban hành Công văn số 7527/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế.

Ban hành: 17/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2013

6

Công văn 5374/CT-AC năm 2013 về nhận in và cung ứng phần mềm in hóa đơn do Cục thuế thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Kính gửi: - Các Tổ chức, đơn vị hoạt động trong lĩnh vực in và cung ứng phần mềm in hóa đơn; - Các phòng, trung tâm thuộc Cục Thuế; - 24 Chi Cục Thuế quận, huyện Căn cứ công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có

Ban hành: 13/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 12/09/2014

7

Công văn 4773/TCT-CS năm 2017 về thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế Tổng cục Thuế ban hành

việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, Bộ Tài chính đã có công văn hướng dẫn (công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013, công văn số 9345/BTC-TCT ngày 19/7/2013, công văn số 13706/BTC-TCT ngày 15/10/2013, công văn số 1752/BTC-TCT ngày 10/02/2014, công văn số 11797/BTC-TCT ngày

Ban hành: 16/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

8

Công văn 7527/TCHQ-GSQL ủy quyền làm thủ tục hải quan do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 7527/TCHQ-GSQL V/v Uỷ quyền làm thủ tục hải quan Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2006 Kính gửi:

Ban hành: 29/12/2006

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/02/2013

9

Công văn 3178/TCT-CS năm 2013 xử lý vi phạm về hóa đơn bất hợp pháp do Tổng cục Thuế ban hành

vụ mà cơ quan thuế, cơ quan công an và các cơ quan chức năng khác đã kết luận là sử dụng bất hợp pháp hóa đơn." Tại công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/06/2013 của Bộ Tài chính gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố về tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế hướng dẫn: "… Đối với các doanh nghiệp xuất

Ban hành: 26/09/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/10/2013

10

Công văn 1329/TCT-KK năm 2014 kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế GTGT. Căn cứ các Công văn: số 12485/BTC-TCT ngày 18/9/2013, số 9976/BTC-TCT ngày 31/7/2013, số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013,

Ban hành: 22/04/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 25/04/2014

11

Công văn 16811/BTC-TCT năm 2017 xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51/2010/NĐ-CP, Nghị định 04/2014/NĐ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 16811/BTC-TCT V/v xin ý kiến về dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 51, Nghị định 04 về hóa đơn. Hà Nội, ngày 12 tháng 12 năm 2017

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 30/12/2017

12

Công văn 3383/TCT-KK năm 2015 về kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế do Tổng cục Thuế ban hành

theo Quyết định 746/QĐ-TCT ngày 20/4/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế; Căn cứ hướng dẫn tại các công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, công văn số 13706/BTC-TCT ngày 15/10/2013 về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi

Ban hành: 20/08/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2015

13

Công văn 2984/TCT-KK năm 2015 về hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng; Căn cứ hướng dẫn tại các công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, công văn số 13706/BTC-TCT ngày 15/10/2013 về việc hướng dẫn bổ sung sửa đổi nội

Ban hành: 24/07/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2015

14

Công văn 15456/BTC-TCT năm 2017 về chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15456/BTC-TCT V/v chỉ đạo phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai.

Ban hành: 15/11/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/11/2017

15

Công văn 14613/BTC-TCT năm 2017 về khôi phục trạng thái mã số thuế do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14613/BTC-TCT V/v trả lời kiến nghị của doanh nghiệp Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017 Kính gửi: Công ty Cổ phần xây

Ban hành: 30/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/12/2017

16

Công văn 13091/BTC-TCT năm 2017 về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với gạo do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13091/BTC-TCT V/v: chính sách thuế GTGT đối với gạo Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2017 Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh

Ban hành: 29/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

17

Công văn 8318/BTC-TCT năm 2013 kiểm tra hoàn thuế giá trị gia tăng đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế do Bộ Tài chính ban hành

chính yêu cầu Cục Thuế tỉnh An Giang: 1. Tổ chức phân loại xác định doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và thực hiện đúng, đầy đủ công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có rủi ro cao như đã hướng dẫn tại Công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 của Bộ Tài chính (trong đó các trường hợp thanh toán qua tài khoản vãng lai được coi là

Ban hành: 27/06/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 06/07/2013

18

Công văn 12284/BTC-TCT năm 2017 về hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự phục vụ quốc phòng do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 12284/BTC-TCT V/v: hồ sơ khai lệ phí trước bạ xe ô tô có nguồn gốc từ xe quân sự phục vụ quốc phòng Hà Nội, ngày 14 tháng 9 năm 2017

Ban hành: 14/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 08/11/2017

19

Công văn 2541/TCT-CS năm 2013 thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

chính thực hiện theo Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bộ Tài chính đã ban hành công văn số 7526/BTC-TCT ngày 12/6/2013 và công văn số 7527/BTC-TCT ngày 12/6/2013 gửi Cục thuế các địa phương về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro cao về thuế, đề nghị Cục thuế lưu ý

Ban hành: 08/08/2013

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2013

20

Công văn 5396/BTC-TCT năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5396/BTC-TCT V/v chính sách thuế TNDN. Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2017 Kính gửi: -

Ban hành: 25/04/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 05/05/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên LawSoft Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
01238 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status