Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 750/2009/QĐST-HC "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 65115 văn bản

1

Quyết định 750/2009/QĐ-UBND quy định trong công tác quản lý nhà nước về đất đai áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Cạn do Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Cạn ban hành

750/2009/QD-UBND,Quyết định 750 2009,Tỉnh Bắc Kạn,Quản lý nhà nước về đất đai,Tỉnh Bắc Cạn,Bất động sản ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------- Số: 750/2009/QĐ-UBND Bắc Kạn,

Ban hành: 14/04/2009

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2010

2

Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2020 về phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án phát triển Giáo dục mầm non giai đoạn 2020-2025 do tỉnh Quảng Ngãi ban hành

750/QD-UBND,Quyết định 750 2020,Tỉnh Quảng Ngãi,Đề án phát triển Giáo dục mầm non Quảng Ngãi,Phát triển Giáo dục mầm non Quảng Ngãi,Triển khai phát triển Giáo dục mầm non Quảng Ngãi,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 22/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/11/2020

3

Quyết định 750/QĐ-BTTTT năm 2020 công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực viễn thông thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông

750/QD-BTTTT,Quyết định 750 2020,Bộ Thông tin và Truyền thông,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực viễn thông,Công bố thủ tục hành chính Bộ Thông tin và Truyền thông,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực viễn thông Bộ Thông tin,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG --------

Ban hành: 29/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2020

4

Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2020 về Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

750/QD-UBND,Quyết định 750 2020,Tỉnh Lâm Đồng,Tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa Lâm Đồng,Sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục Lâm Đồng,Cơ sở giáo dục phổ thông tỉnh Lâm Đồng,Giáo dục ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 24/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/04/2020

5

Quyết định 750/QĐ-BTP năm 2020 về phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý xe ô tô phục vụ công tác các chức danh và xe ô tô phục vụ công tác chung của cơ quan, đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ Tư pháp

750/QD-BTP,Quyết định 750 2020,Bộ Tư pháp,Báo cáo ô tô phục vụ công tác ,Xe ô tô phục vụ công tác ,Cơ quan đơn vị,Tài chính nhà nước BỘ TƯ PHÁP -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750/QĐ-BTP Hà

Ban hành: 06/04/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/04/2020

6

Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Bình

750/QD-UBND,Quyết định 750 2020,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân huyện,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

7

Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực đo đạc, bản đồ và thông tin địa lý thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Ninh

750/QD-UBND,Quyết định 750 2019,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 16

Ban hành: 16/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2019

8

Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và bị bãi bỏ trong lĩnh vực Thể dục thể thao thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thanh Hóa

750/QD-UBND,Quyết định 750 2019,Tỉnh Thanh Hóa,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750/QĐ-UBND Thanh Hóa, ngày 04 tháng 3

Ban hành: 04/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/04/2019

9

Quyết định 91/QĐ-STS năm 2008 về Quy định tạm thời Quy trình kiểm dịch tôm giống trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

91/QD-STS,Quyết định 91 2008,Tỉnh Bình Thuận,Kiểm dịch tôm giống,Tỉnh Bình Thuận,Quy định tạm thời,Thể thao - Y tế UBND TỈNH BÌNH THUẬN SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 91/QĐ-STS

Ban hành: 20/03/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 07/07/2012

10

Quyết định 750/QĐ-TTg năm 2018 về xuất cấp gạo từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Bắc Kạn do Thủ tướng Chính phủ ban hành

750/QD-TTg,Quyết định 750 2018,Thủ tướng Chính phủ,Nguồn dự trữ quốc gia ,Xuất cấp lương thực nguồn dự trữ,Xuất gạo,Tài chính nhà nước THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750

Ban hành: 20/06/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/06/2018

Ban hành: 18/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/10/2018

12

Quyết định 750/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 196 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa Liên bang Đức do Chủ tịch nước ban hành

750/QD-CTN,Quyết định 750 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch,Thôi quốc tịch,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750/QĐ-CTN Hà Nội, ngày 16

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

13

Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính của ngành Nội vụ áp dụng trên địa bàn tỉnh Hà Giang

750/QD-UBND,Quyết định 750 2018,Tỉnh Hà Giang,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750/QĐ-UBND Hà Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

Ban hành: 24/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/07/2018

14

Quyết định 750/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

750/QD-UBND,Quyết định 750 2018,Tỉnh Sóc Trăng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SÓC TRĂNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750/QĐ-UBND Sóc Trăng, ngày 29 tháng 3

Ban hành: 29/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/04/2018

15

Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình

750/QD-UBND,Quyết định 750 2018,Tỉnh Hòa Bình,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:750/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 27 tháng 03 năm 2018

Ban hành: 27/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/08/2018

16

Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Quy hoạch mạng lưới trạm BTS trên địa bàn thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

750/QD-UBND,Quyết định 750 2018,Thành phố Đà Nẵng,Công nghệ thông tin ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750/QĐ-UBND Đà Nẵng, ngày 10 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 10/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

17

Quy định 14/QĐ-STS năm 2007 về điều kiện đăng ký hoạt động sản xuất kinh doanh giống thủy sản do Sở Thủy Sản tỉnh Sóc Trăng ban hành

14/QD-STS,Quy định 14 2007,Tỉnh Sóc Trăng,Hoạt động sản xuất kinh doanh,Kinh doanh giống thủy sản,Doanh nghiệp,Thương mại UBND TỈNH SÓC TRĂNG SỞ THỦY SẢN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 14/QĐ-STS

Ban hành: 09/01/2007

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/03/2011

18

Quyết định 750/QĐ-SGDHN năm 2017 về Quy trình Giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

750/QD-SGDHN,Quyết định 750 2017,Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nộ,Giao dịch trái phiếu ,Giao dịch Trái phiếu Chính phủ,Quy chế Giao dịch trái phiếu,Chứng khoán SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/09/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

19

Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2017 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Hà Nam

750/QD-UBND,Quyết định 750 2017,Tỉnh Hà Nam,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ NAM -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750/QĐ-UBND Hà Nam, ngày 25 tháng 5 năm 2017

Ban hành: 25/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/06/2017

20

Quyết định 750/QĐ-UBND năm 2017 phê duyệt Quy hoạch phát triển xuất bản, in, phát hành xuất bản phẩm tỉnh Trà Vinh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 do tỉnh Trà Vinh ban hành

750/QD-UBND,Quyết định 750 2017,Tỉnh Trà Vinh ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 750/QĐ-UBND Trà Vinh, ngày 12 tháng 5 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH

Ban hành: 12/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 17/06/2017

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.109.55