Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn CÔNG VĂN

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : CÔNG VĂN

" 75/2017/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 15474 công văn

1

Công văn 14084/BTC-CST năm 2017 về thực hiện Nghị quyết 75/NQ-CP do Bộ Tài chính ban hành

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 14084/BTC-CST V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 75/NQ-CP Hà Nội, ngày 19 tháng 10 năm 2017 Kính gửi:

Ban hành: 19/10/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/10/2017

2

Công văn 01/HĐND-TT năm 2018 về đính chính nội dung của Nghị quyết 23/2017/NQ-HĐND; 27/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/HĐND-TT V/v đính chính nội dung của Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐND; Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 An Giang,

Ban hành: 02/01/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

3

Công văn 239/HĐND-TH1 năm 2017 đính chính Nghị quyết 24/2017/NQ-HĐND do tỉnh Vĩnh Phúc ban hành

cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh; - Văn phòng: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh; - Thường trực các huyện, thành, thị ủy; - HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện; Do sơ suất trong khâu đánh máy, Thường trực HĐND tỉnh đính chính sai sót trong Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND ngày 17 tháng 7 năm 2017 quy định mức

Ban hành: 29/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 07/09/2017

4

Công văn 187/HĐND-VP năm 2017 đính chính Nghị quyết 110/2017/NQ-HĐND do tỉnh Đồng Tháp ban hành

Tỉnh; - TT/HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; - Công báo Tỉnh. Ngày 14 tháng 7 năm 2017, HĐND tỉnh Đồng Tháp ban hành Nghị quyết số 110/2017/NQ-HĐND về việc thông qua phương án điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước năm 2017 do Tỉnh quản lý và phân bổ. Tuy nhiên, do sơ suất trong quá

Ban hành: 14/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 28/08/2017

5

Công văn 189/HĐND-TT năm 2017 đính chính Nghị quyết 11/2017/NQ-HĐND do tỉnh Lào Cai ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:189/HĐND-TT V/v đính chính Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh Lào Cai, ngày 14

Ban hành: 14/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 22/08/2017

6

Công văn 227/HĐND năm 2017 đính chính Nghị quyết 02/2017/NQ-HĐND do tỉnh Khánh Hòa ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 227/HĐND Về việc đính chính Nghị quyết số 02/2017/NQ-HĐND ngày 06/7/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa, ngày 31 tháng 7

Ban hành: 31/07/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 29/08/2017

7

Công văn 107/HĐND-TH năm 2017 đính chính Nghị quyết 04/2017/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 107/HĐND-TH V/v đính chính Nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐND ngày 31/3/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, ngày 30

Ban hành: 30/05/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/06/2017

8

Công văn 39/HĐND năm 2018 về đính chính Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND do tỉnh Hà Tĩnh ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 39/HĐND V/v đính chính Nghị quyết số 72/2017/NQ-HĐND ngày 13/12/2017 của HĐND tỉnh Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 02 năm 2018

Ban hành: 05/02/2018

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 02/04/2018

9

Công văn 75/TXNK-PL năm 2019 về xác định trước mã số hàng hóa mặt hàng Máy trộn đồng hóa do Cục Thuế xuất nhập khẩu ban hành

TỔNG CỤC HẢI QUAN CỤC THUẾ XUẤT NHẬP KHẨU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/TXNK-PL V/v xác định trước mã số hàng hóa Hà Nội, ngày 02 tháng 01 năm 2019 Kính

Ban hành: 02/01/2019

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/01/2019

10

Công văn 01/HĐND-VP năm 2017 đính chính Nghị quyết 67/2016/NQ-HĐND do tỉnh Kiên Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/HĐND-VP V/v đính chính Nghị quyết số 67/2016/NQ-HĐND ngày 19/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Kiên Giang,

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 04/04/2017

11

Công văn 01/HĐND-TH năm 2017 đính chính Nghị quyết 17/NQ-HĐND do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; - Các cơ quan Trung ương trên địa bàn; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã và Tp Huế. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 17/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017 như sau: Tại trang 1, từ dòng

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 21/03/2017

12

Công văn 118/HĐND-TT năm 2017 đính chính nội dung của Nghị quyết 09/2017/NQ-HĐND do tỉnh An Giang ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 118/HĐND-TT V/v đính chính nội dung của Nghị quyết số 09/2017/NQ-HĐND ngày 14/7/2017 An Giang, ngày 21 tháng 8

Ban hành: 21/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2017

13

Công văn 75/BXD-KTXD năm 2017 về cách tính thu hồi vật liệu đầu tư hệ thống điện nước thông gió, chiếu sáng thủy điện Sông Bung 2 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/BXD-KTXD V/v: cách tính thu hồi các loại vật liệu đầu tư hệ thống điện nước thông gió, chiếu sáng thủy điện Sông Bung 2. Hà Nội, ngày 02

Ban hành: 02/08/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 17/08/2017

14

Công văn 75/TCT-CS năm 2017 về chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ---------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/TCT-CS V/v chính sách thuế TNDN Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2017 Kính gửi: Cục Thuế tỉnh

Ban hành: 09/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2017

15

Công văn 75/TCT-CS năm 2016 về kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng, thu nhập doanh nghiệp do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/TCT-CS V/v: kê khai và nộp thuế GTGT, TNDN. Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2016 Kính gửi: Công ty

Ban hành: 07/01/2016

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 16/01/2016

16

Công văn 02/HĐND-TH đính chính Nghị quyết 17/2016/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

thể cấp tỉnh; - Các cơ quan Trung ương trên địa bàn; - Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã và Tp Huế. Do sơ suất kỹ thuật, xin đính chính sai sót trong Nghị quyết số 17/2016/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017 như sau: Tại trang 7, từ

Ban hành: 03/01/2017

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2017

17

Công văn 75/TTg-KTN năm 2015 điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc ------------------ Số: 75/TTg-KTN V/v điều chỉnh quy hoạch phát triển các khu công nghiệp tỉnh Cao Bằng đến năm 2020 Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm

Ban hành: 15/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 19/01/2015

18

Công văn 75/TCT-TTR năm 2015 hỗ trợ trong kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng do Tổng cục Thuế ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC THUẾ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 75/TCT-TTR V/v hỗ trợ trong kiểm tra trước hoàn thuế giá trị gia tăng. Hà Nội, ngày 09 tháng 01 năm 2015

Ban hành: 09/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2015

19

Công văn 75/TCHQ-TXNK năm 2015 về hướng dẫn tính phí bản quyền do Tổng cục Hải quan ban hành

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 75/TCHQ-TXNK V/v hướng dẫn tính phí bản quyền Hà Nội, ngày 07 tháng 01 năm 2015 Kính gửi:

Ban hành: 07/01/2015

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 10/01/2015

20

Công văn 75/BXD-QLN năm 2014 bán nhà ở cũ thuộc sở hữu nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75 /BXD-QLN V/v: trả lời công văn số 2052/SXD-QLN.TTBĐS ngày 15/10/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Bình Dương. Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm

Ban hành: 21/11/2014

Hiệu lực: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2014

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 34.238.189.171