Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 75/2017/NQ-HĐND "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 181-200 trong 24459 văn bản

181

Nghị quyết 52/2017/NQ-HĐND quy định mức thu phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Bình Phước

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 52/2017/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC THU PHÍ BẢO

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/10/2018

182

Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND bãi bỏ các Nghị quyết quy phạm pháp luật quy định về phí trên địa bàn tỉnh Bình Phước

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2017/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT BÃI BỎ CÁC NGHỊ

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/10/2018

183

Nghị quyết 46/2017/NQ-HĐND quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Phước

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 46/2017/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH VỀ GIÁ

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/10/2018

184

Nghị quyết 48/2017/NQ-HĐND về mức hỗ trợ và nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 do tỉnh Bình Phước ban hành

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 48/2017/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ MỨC HỖ TRỢ VÀ NGUỒN

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/10/2018

185

Nghị quyết 50/2017/NQ-HĐND thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất và các trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Bình Phước

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 50/2017/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT THÔNG QUA DANH MỤC CÁC

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/11/2018

186

Nghị quyết 47/2017/NQ-HĐND điều chỉnh quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng, quy hoạch 03 loại rừng trên địa bàn tỉnh Bình Phước giai đoạn 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 47/2017/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH QUY

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2019

187

Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Bình Phước

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2017/NQ-HĐND Bình Phước, ngày 12 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

Ban hành: 12/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/11/2018

188

Nghị quyết 57/2017/NQ-HĐND về thống nhất nội dung do Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến giải quyết vấn đề phát sinh giữa hai kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Thuận năm 2017

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 57/2017/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT THỐNG NHẤT CÁC NỘI DUNG DO

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/03/2018

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/03/2018

190

Nghị quyết 54/2017/NQ-HĐND về điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016-2020 tỉnh Lạng Sơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 54/2017/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

191

Nghị quyết 56/2017/NQ-HĐND về quy định phân chia nguồn thu tiền chậm nộp cho ngân sách các cấp chính quyền địa phương tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2017-2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 56/2017/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH PHÂN CHIA NGUỒN

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

193

Nghị quyết 64/2017/NQ-HĐND về cơ chế, chính sách hỗ trợ loại hình giáo dục mầm non ngoài công lập trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 64/2017/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ MỘT SỐ CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

194

Nghị quyết 63/2017/NQ-HĐND về quy định mức kinh phí hỗ trợ hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân cấp xã trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/2017/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỨC KINH PHÍ HỖ

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

195

Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 61/2017/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

196

Nghị quyết 60/2017/NQ-HĐND về quy định nội dung, mức chi bảo đảm hoạt động giám sát, phản biện xã hội của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 60 /2017/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH NỘI DUNG, MỨC CHI BẢO ĐẢM

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

197

Nghị quyết 45/2017/NQ-HĐND về hỗ trợ kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước cho tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, chức sắc, chức việc tôn giáo hoạt động trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 45/2017/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT HỖ TRỢ KINH PHÍ TỪ NGUỒN

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/03/2018

198

Nghị quyết 49/2017/NQ-HĐND về quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/2017/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH MỘT SỐ CHẾ

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/02/2018

199

Nghị quyết 53/2017/NQ-HĐND về bổ sung Bảng giá các loại đất kỳ 2015-2019 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2017/NQ-HĐND Ninh Thuận, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT VỀ BỔ SUNG BẢNG GIÁ CÁC LOẠI

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/03/2018

200

Nghị quyết 66/2017/NQ-HĐND về quy định chính sách hỗ trợ đầu tư xây dựng chợ nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2018-2030

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 66/2017/NQ-HĐND Lạng Sơn, ngày 11 tháng 12 năm 2017 NGHỊ QUYẾT QUY ĐỊNH CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ ĐẦU TƯ XÂY

Ban hành: 11/12/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 

DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.194.83