Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 75/2011/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 175721 văn bản

141

Thông tư 75/2014/TT-BTC về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm tra thiết kế công trình xây dựng của Bộ Tài chính

75/2014/TT-BTC,Thông tư 75 2014,Bộ Tài chính,Quy định nộp lệ phí thẩm tra,Chi phí thẩm tra thiết kế,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài chính nhà nước,Xây dựng - Đô thị BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 12/06/2014

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

142

Thông tư 39/2016/TT-BCA quy định về tiếp nhận, xử lý thông tin báo cháy và triển khai hoạt động chữa cháy của lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

39/2016/TT-BCA,Thông tư 39 2016,Bộ Công An,Tiếp nhận xử lý thông tin báo cháy ,Cảnh sát phòng cháy chữa cháy,Thiết bị chữa cháy ,Vòi chữa cháy ,Trang bị phương tiện chữa cháy,Triển khai hoạt động chữa cháy ,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự

Ban hành: 04/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/12/2016

143

Thông tư 38/2016/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 129/2015/NĐ-CP thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

74/2011/TT-BCA ngày 11 tháng 11 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2007/TT-BCA(X13) hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 3. Ban hành kèm theo Thông tư này các biểu mẫu: Lệnh gọi khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân (mẫu NVCA số 01); Lệnh gọi công dân

Ban hành: 28/09/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2016

144

Quyết định 75/2011/QĐ-UBND bổ sung Quy định về thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước ban hành

75/2011/QD-UBND,Quyết định 75 2011,Tỉnh Bình Phước,Thu phí bảo vệ môi trường,Nước thải sinh hoạt,Thuế - Phí - Lệ Phí,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/01/2012

145

Quyết định 75/2011/QĐ-UBND về Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, thủy sản để khôi phục sản xuất vùng bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu do Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu ban hành

75/2011/QD-UBND,Quyết định 75 2011,Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,Hỗ trợ giống cây trồng,Hỗ trợ giống vật nuôi,Khôi phục sản xuất ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 30/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/02/2012

146

Quyết định 75/2011/QĐ-UBND về Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận nhiệm kỳ 2011 - 2016

75/2011/QD-UBND,Quyết định 75 2011,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/2011/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 28 tháng 12

Ban hành: 28/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/10/2012

147

Quyết định 75/2011/QĐ-UBND về Quy định việc đóng góp, quản lý, sử dụng Quỹ quốc phòng an ninh ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Bình Dương do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương ban hành

75/2011/QD-UBND,Quyết định 75 2011,Tỉnh Bình Dương,Quỹ quốc phòng an ninh,Xã phường thị trấn,Tỉnh Bình Dương,Văn hóa - Xã hội UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH DƯƠNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 21/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/02/2012

148

Quyết định 75/2011/QĐ-UBND về phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất năm 2011 trên địa bàn huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng

75/2011/QD-UBND,Quyết định 75 2011,Tỉnh Lâm Đồng,Hệ số điều chỉnh giá đất,Hệ số điều chỉnh giá đất Lâm Đồng,Hệ số điều chỉnh giá đất 2011 ,Hệ số giá đất Lâm Đồng ,Hệ số giá đất mới,Hệ số giá đất huyện Đạ Huoai,Bất động sản UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỔNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ban hành: 19/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/03/2013

149

Nghị quyết 75/2011/NQ-HĐND thông qua quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 - 2015) của tỉnh Cao Bằng do Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng khóa XV, kỳ họp thứ 3 ban hành

75/2011/NQ-HDND,Nghị quyết 75 2011,Tỉnh Cao Bằng,Quy hoạch sử dụng đất,Kế hoạch sử dụng đất,Giai đoạn 2011 - 2015,Bất động sản HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CAO BẰNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số:

Ban hành: 09/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/01/2012

150

Thông báo hiệu lực của Bản thỏa thuận về mặt hàng được áp dụng ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu Việt - Lào

Điều ước quốc tế 75 2011,Chính phủ Cộng hoà xã hội chủ ,Chính phủ nước Cộng hoà Dân ch,Thông báo hiệu lực,Ưu đãi thuế suất thuế nhập khẩu ,75/2011/TB-LPQT,Xuất nhập khẩu,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ NGOẠI GIAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 01/12/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/02/2012

151

Quyết định 75/2011/QĐ-UBND về Quy chế kiểm tra, xử lý và rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

75/2011/QD-UBND,Quyết định 75 2011,Thành phố Hồ Chí Minh,Rà soát văn bản quy phạm pháp luật ,Xử lý văn bản quy phạm pháp luật,Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ----------------

Ban hành: 21/11/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/11/2011

152

Thông tư 30/2016/TT-BCA quy định công tác của Giáo viên chủ nhiệm ở trường giáo dưỡng do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

30/2016/TT-BCA,Thông tư 30 2016,Bộ Công An,Quy chế trường giáo dưỡng,Trường giáo dưỡng,Giáo viên chủ nhiệm lớp ,Chế độ công tác giáo viên,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2016

153

Thông tư 31/2016/TT-BCA quy định công tác của Cảnh sát quản giáo ở cơ sở giáo dục bắt buộc do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

31/2016/TT-BCA,Thông tư 31 2016,Bộ Công An,Nội quy cơ sở giáo dục bắt buộc ,Cơ sở giáo dục bắt buộc,Công tác Cảnh sát quản giáo,Cảnh sát quản giáo,Vi phạm hành chính,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 11/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/08/2016

154

Thông tư 29/2016/TT-BCA hướng dẫn việc cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu phổ thông ở trong nước cho công dân Việt Nam do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

29/2016/TT-BCA,Thông tư 29 2016,Bộ Công An,Quản lý hộ chiếu,Quy định cấp hộ chiếu,Người mang hộ chiếu phổ thông,Công dân Việt Nam,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 29/2016/TT-BCA

Ban hành: 06/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2016

155

Thông tư 28/2016/TT-BCA hướng dẫn thực hiện Quy chế về cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

28/2016/TT-BCA,Thông tư 28 2016,Bộ Công An,Thẻ đi lại doanh nhân APEC,Cho phép sử dụng thẻ đi lại ,Cấp quản lý thẻ đi lại,Doanh nghiệp BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 28/2016/TT-BCA

Ban hành: 05/07/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/07/2016

156

Nghị định 75/2011/NĐ-CP về tín dụng đầu tư và xuất khẩu của nhà nước

75/2011/ND-CP,Nghị định 75 2011,Chính phủ,Tín dụng đầu tư,Xuất khẩu của nhà nước ,Đầu tư,Xuất nhập khẩu,Tiền tệ - Ngân hàng CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/2011/NĐ-CP Hà Nội,

Ban hành: 30/08/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/08/2011

157

Thông tư 19/2016/TT-BCA quy định về huấn luyện, cấp, đổi, cấp lại giấy chứng nhận sử dụng, chứng chỉ quản lý vũ khí, công cụ hỗ trợ do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

19/2016/TT-BCA Hà Nội, ngày 02 tháng 6 năm 2016 THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ HUẤN LUYỆN, CẤP, ĐỔI, CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN SỬ DỤNG, CHỨNG CHỈ QUẢN LÝ VŨ KHÍ, CÔNG CỤ HỖ TRỢ Căn cứ Pháp lệnh quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ ngày 30 tháng 6 năm 2011 đã được sửa đổi, bổ sung theo Pháp lệnh sửa

Ban hành: 02/06/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/06/2016

158

Quyết định 75/2011/QĐ-UBND quy định về chế độ trách nhiệm đối với Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước trong việc xây dựng đề án, báo cáo, tờ trình để trình tại kỳ họp của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh

75/2011/QD-UBND,Quyết định 75 2011,Tỉnh Bắc Ninh,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/2011/QĐ-UBND Bắc Ninh, ngày 27 tháng 06 năm 2011

Ban hành: 27/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2018

159

Thông tư 15/2016/TT-BCA quy định tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

71/2011/TT-BCA ngày 17 tháng 10 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về tuyển sinh vào các trường Công an nhân dân. Điều 19. Trách nhiệm thi hành 1. Các đồng chí Tổng cục trưởng, Tư lệnh, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Bộ, Giám đốc Công an, Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Giám đốc học viện, Hiệu trưởng

Ban hành: 16/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

160

Thông tư 14/2016/TT-BCA sửa đổi Thông tư 33/2012/TT-BCA quy định về chế độ thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm trong Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công An ban hành

14/2016/TT-BCA,Thông tư 14 2016,Bộ Công An,Chế độ thanh toán tiền nghỉ phép ,Sửa đổi Thông tư,Thanh toán tiền nghỉ phép hàng năm ,Bộ máy hành chính,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/03/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.229.142.104