Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 75/2011/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 41-60 trong 175704 văn bản

41

Thông tư 17/2021/TT-BCA quy định về quản lý, bảo quản, bảo dưỡng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ do Bộ Công an ban hành

17/2021/TT-BCA,Thông tư 17 2021,Bộ Công An,Phương tiện phòng cháy chữa cháy cứu nạn cứu hộ,Bảo quản bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy,Quản lý bảo dưỡng phương tiện phòng cháy chữa cháy,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập -

Ban hành: 05/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/02/2021

42

Thông tư 53/2011/TT-BCA-V22 quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng thường xuyên trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

53/2011/TT-BCA-V22,Thông tư 53 2011,Bộ Công An,Quản lý sử dụng kinh phí,Đào tạo bồi dưỡng thường xuyên ,Công an nhân dân,Tài chính nhà nước BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 53/2011/TT-BCA

Ban hành: 20/07/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

43

Thông tư 06/2021/TT-BCA quy định về mẫu thẻ Căn cước công dân do Bộ Công ban ban hành

06/2021/TT-BCA,Thông tư 06 2021,Bộ Công An,Mẫu thẻ căn cước công dân ,Quy định mẫu thẻ Căn cước công dân,Cấp và quản lý thẻ Căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/2021/TT-BCA

Ban hành: 23/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2021

44

Thông tư 05/2021/TT-BCA quy định về hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

05/2021/TT-BCA,Thông tư 05 2021,Bộ Công An,Hoạt động ứng phó sự cố thiên tai của Công an nhân dân,Hoạt động tìm kiếm cứu nạn của Công an nhân dân,Hoạt động ứng phó sự cố thiên tai tìm kiếm cứu nạn,Bộ máy hành chính,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc

Ban hành: 14/01/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/02/2021

45

Thông tư 149/2020/TT-BCA hướng dẫn thi hành Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi và Nghị định 136/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy và Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi do Bộ Công an ban hành

149/2020/TT-BCA,Thông tư 149 2020,Bộ Công An,Hướng dẫn Luật phòng cháy và chữa cháy,Hướng dẫn Luật Phòng cháy và chữa cháy sửa đổi,Hướng dẫn Nghị định 136/2020/NĐ-CP,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

46

Thông tư 150/2020/TT-BCA quy định về trang bị phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành do Bộ Công an ban hành

150/2020/TT-BCA,Thông tư 150 2020,Bộ Công An,Trang bị phương tiện phòng cháy chữa cháy,Trang bị phòng cháy cho lực lượng dân phòng,Phương tiện cứu nạn cho lực lượng dân phòng,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

47

Thông tư 147/2020/TT-BCA quy định về biện pháp bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, dịch vụ vũ trường do Bộ Công an ban hành

147/2020/TT-BCA,Thông tư 147 2020,Bộ Công An,An toàn phòng cháy chữa cháy trong kinh doanh karaoke,An toàn phòng cháy chữa cháy trong vũ trường,Bảo đảm cứu nạn cứu hộ trong vũ trường,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

48

Thông tư 148/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA hướng dẫn về trang bị phương tiện phòng cháy và chữa cháy đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Công an ban hành

148/2020/TT-BCA,Thông tư 148 2020,Bộ Công An,Sửa đổi Thông tư 57/2015/TT-BCA,Trang bị phòng cháy cho phương tiện giao thông,Phòng cháy đối với phương tiện giao thông đường bộ,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 31/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

49

Thông tư 145/2020/TT-BCA quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục, biện pháp bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản, danh dự, nhân phẩm của người tố cáo về hành vi tham nhũng, lãng phí do Bộ Công an ban hành

145/2020/TT-BCA,Thông tư 145 2020,Bộ Công An,Biện pháp bảo vệ người tố cáo tham nhũng,Bảo vệ tính mạng người tố cáo tham nhũng,Bảo vệ danh dự nhân phẩm người tố cáo tham nhũng,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 29/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/01/2021

50

Thông tư 139/2020/TT-BCA quy định về công tác thường trực sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

139/2020/TT-BCA,Thông tư 139 2020,Bộ Công An,Công tác sẵn sàng chữa cháy lực lượng Công an,Công tác cứu nạn cứu hộ lực lượng Công an,Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an nhân dân,Tài nguyên - Môi trường BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/02/2021

51

Thông tư 141/2020/TT-BCA quy định về công tác kiểm tra về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

141/2020/TT-BCA,Thông tư 141 2020,Bộ Công An,Kiểm tra phòng cháy chữa cháy của Công an,Kiểm tra cứu nạn cứu hộ của lực lượng Công an,Kiểm tra phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

52

Thông tư 140/2020/TT-BCA quy định về triển khai hoạt động chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

140/2020/TT-BCA,Thông tư 140 2020,Bộ Công An,Triển khai hoạt động chữa cháy của Công an,Triển khai cứu nạn cứu hộ của Công an nhân dân,Chữa cháy và cứu nạn cứu hộ của Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 23/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 06/01/2021

53

Thông tư 129/2020/TT-BCA quy định về quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

129/2020/TT-BCA,Thông tư 129 2020,Bộ Công An,Quy trình giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân,Quy định quy trình giải quyết tố cáo Công an nhân dân,Giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 08/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/12/2020

54

Thông tư 126/2020/TT-BCA quy định về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

126/2020/TT-BCA,Thông tư 126 2020,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ trong hoạt động điều tra,Thực hiện dân chủ trong điều tra của Công an,Hoạt động điều tra của lực lượng Công an nhân dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 01/12/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/12/2020

55

Thông tư 12/2011/TT-BCA-C41 về quy định biểu mẫu và chế độ báo cáo thống kê về phòng, chống ma túy do Bộ Công an ban hành

12/2011/TT-BCA-C41,Thông tư 12 2011,Bộ Công An,Chế độ báo cáo thống kê,Phòng chống ma túy,Biểu mẫu báo cáo,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 12/2011/TT-BCA-C41 Hà

Ban hành: 25/03/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2011

56

Thông tư 117/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BCA quy định thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

117/2020/TT-BCA,Thông tư 117 2020,Bộ Công An,Thông tư 117/2020/TT-BCA bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân,Thông tư 117/2020/TT-BCA sửa đổi Thông tư 13/2016/TT-BCA,Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ phiên tòa của lực lượng Công an nhân dân,Thủ tục Tố tụng BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 05/11/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2020

57

Thông tư 110/2020/TT-BCA quy định về quy trình thu thập vân tay của người đề nghị cấp hộ chiếu có gắn chíp điện tử và người đăng ký xuất cảnh, nhập cảnh bằng cổng kiểm soát tự động do Bộ Công An ban hành

110/2020/TT-BCA,Thông tư 110 2020,Bộ Công An,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 110/2020/TT-BCA Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2020 THÔNG TƯ

Ban hành: 16/10/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/10/2020

58

Thông tư 92/2020/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

92/2020/TT-BCA,Thông tư 92 2020,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ cơ sở y tế Công an nhân dân,Quy định thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế,Nội dung thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế,Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong cơ sở y tế,Bộ máy hành chính,Thể thao - Y tế BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

Ban hành: 20/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/08/2020

59

Thông tư 85/2020/TT-BCA quy định về việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết tố cáo và quản lý công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

85/2020/TT-BCA,Thông tư 85 2020,Bộ Công An,Công tác giải quyết tố cáo trong Công an nhân dân,Quản lý công tác giải quyết tố cáo Công an nhân dân,Xử lý giải quyết tố cáo Công an nhân dân,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 03/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

60

Thông tư 80/2020/TT-BCA quy định về cung cấp thông tin đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an

80/2020/TT-BCA,Thông tư 80 2020,Bộ Công An,Đảm bảo hoạt động của Cổng Thông tin điện tử,Hoạt động của Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an,Cung cấp thông tin Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 20/07/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 21/09/2020

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.223.30