Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 75/2011/TT-BCA "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 21-40 trong 175467 văn bản

21

Thông tư 43/2011/TT-BCA hướng dẫn việc cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang tỉnh, thành phố biên giới của Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam do Bộ Công an ban hành

43/2011/TT-BCA,Thông tư 43 2011,Bộ Công An,Cấp giấy thông hành nhập xuất cảnh ,Công dân Việt Nam sang Trung Quốc ,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 43/2011/TT-BCA

Ban hành: 29/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2011

22

Thông tư 40/2011/TT-BCA quy định tiêu chuẩn thi đua chấp hành án phạt tù và xếp loại chấp hành án phạt tù cho phạm nhân do Bộ Công an ban hành

40/2011/TT-BCA,Thông tư 40 2011,Bộ Công An,Xếp loại chấp hành án phạt tù ,Trách nhiệm hình sự,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 40/2011/TT-BCA Hà Nội, ngày 27

Ban hành: 27/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2011

23

Thông tư 39/2011/TT-BCA quy định lực lượng công an kiểm tra, xử lý vi phạm về bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ do Bộ Công an ban hành

39/2011/TT-BCA,Thông tư 39 2011,Bộ Công An,Lực lượng công an kiểm tra,Lực lượng công an xử lý vi phạm ,Bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông,Vi phạm hành chính,Giao thông - Vận tải BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 21/06/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/07/2011

24

Thông tư 36/2011/TT-BCA về Nội quy trại giam do Bộ Công an ban hành

36/2011/TT-BCA,Thông tư 36 2011,Bộ Công An,Quản lý trại giam,Quy chế trại giam,Đồ vật cấm đưa vào trại giam,Trách nhiệm hình sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2011/TT-BCA Hà Nội,

Ban hành: 26/05/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/04/2018

25

Thông tư 23/2011/TT-BCA hướng dẫn Nghị định 42/2010/NĐ-CP về công tác thi đua, khen thưởng trong Công an nhân dân, Công an xã, Bảo vệ dân phố và phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc do Bộ Công an ban hành

23/2011/TT-BCA,Thông tư 23 2011,Bộ Công An,Công an nhân dân,Công tác thi đua khen thưởng,Công an xã,Bảo vệ dân phố,Văn hóa - Xã hội BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 23/2011/TT-BCA

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/07/2011

26

Thông tư 24/2011/TT-BCA hướng dẫn chế độ phụ cấp đối với cán bộ đảm nhiệm công tác đoàn thể trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

24/2011/TT-BCA,Thông tư 24 2011,Bộ Công An,Chế độ phụ cấp,Cán bộ đảm nhiệm công tác đoàn thể,Công an nhân dân,Lao động - Tiền lương BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 24/2011/TT-BCA

Ban hành: 27/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/07/2011

27

Thông tư 21/2011/TT-BCA quy định về trình tự, thủ tục thực hiện quyết định chưa cho nhập cảnh, chưa được xuất cảnh, tạm hoãn xuất cảnh do Bộ Công an ban hành

21/2011/TT-BCA,Thông tư 21 2011,Bộ Công An,Quyết định chưa cho nhập cảnh,Quyết định chưa được xuất cảnh,Quyết định tạm hoãn xuất cảnh ,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 21/2011/TT-BCA

Ban hành: 25/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 24/05/2011

28

Thông tư 19/2011/TT-BCA về quy định chi tiết thi hành biện pháp xử lý hành chính đưa vào trường giáo dưỡng do Bộ Công an ban hành

19/2011/TT-BCA,Thông tư 19 2011,Bộ Công An,Biện pháp xử lý hành chính,Quy định chi tiết,Vi phạm hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc -------------- Số: 19/2011/TT-BCA Hà Nội, ngày 20 tháng 04

Ban hành: 20/04/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2011

29

Thông tư 01/2011/TT-BCA Quy định về hoạt động vũ trang canh gác bảo vệ mục tiêu của lực lượng Cảnh sát bảo vệ do Bộ Công an ban hành

01/2011/TT-BCA,Thông tư 01 2011,Bộ Công An,Hoạt động vũ trang ,Canh gác bảo vệ mục tiêu,Lực lượng Cảnh sát bảo vệ,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2011/TT-BCA

Ban hành: 18/01/2011

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/02/2011

30

Thông tư 75/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong công tác an toàn vệ sinh thực phẩm do Bộ Tài chính ban hành

75/2020/TT-BTC,Thông tư 75 2020,Bộ Tài chính,Sửa đổi Thông tư 279/2016/TT-BTC,Sửa đổi Thông tư sử dụng phí an toàn thực phẩm,Quản lý phí trong an toàn vệ sinh thực phẩm,Thuế - Phí - Lệ Phí BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------------

Ban hành: 12/08/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/08/2020

31

Thông tư 75/2020/TT-BQP quy định về việc áp dụng các hình thức kỷ luật, trình tự, thủ tục, thời hiệu, thời hạn và thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ do Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành

75/2020/TT-BQP,Thông tư 75 2020,Bộ Quốc phòng,Thẩm quyền xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ,Hình thức xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ,Thời hạn xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ,Thời hiệu xử lý kỷ luật đối với Dân quân tự vệ,Bộ máy hành chính BỘ QUỐC PHÒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 19/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/07/2020

32

Thông tư 75/2019/TT-BTC quy định về quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành

75/2019/TT-BTC,Thông tư 75 2019,Bộ Tài chính,Kinh phí sự nghiệp ,Khuyến nông,Quản lý kinh phí sự nghiệp,Tài chính nhà nước BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 75/2019/TT-BTC Hà Nội,

Ban hành: 04/11/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/11/2019

33

Thông tư 73/2021/TT-BCA quy định về mẫu hộ chiếu, giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành

73/2021/TT-BCA,Thông tư 73 2021,Bộ Công An,Mẫu hộ chiếu và các biểu mẫu liên quan,Mẫu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan,Mẫu hộ chiếu giấy thông hành và các biểu mẫu liên quan,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 29/06/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/07/2021

34

Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định về trình tự cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân do Bộ Công an hành

60/2021/TT-BCA,Thông tư 60 2021,Bộ Công An,Trình tự cấp thẻ Căn cước công dân,Trình tự đổi thẻ Căn cước công dân,Trình tự cấp lại thẻ Căn cước công dân,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

35

Thông tư 56/2021/TT-BCA quy định về biểu mẫu trong đăng ký, quản lý cư trú do Bộ Công an ban hành

56/2021/TT-BCA,Thông tư 56 2021,Bộ Công An,Thông tư biểu mẫu sử dụng trong quản lý cư trú,Thông tư biểu mẫu sử dụng trong đăng ký cư trú,Biểu mẫu sử dụng trong đăng ký quản lý cư trú,Bộ máy hành chính,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

36

Thông tư 55/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Cư trú do Bộ Công an ban hành

55/2021/TT-BCA,Thông tư 55 2021,Bộ Công An,Dự thảo Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú,Hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Cư trú,Thông tư hướng dẫn Nghị định hướng dẫn Luật Cư trú,Thông tư hướng dẫn Luật Cư trú,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 08/06/2021

37

Thông tư 59/2021/TT-BCA hướng dẫn Luật Căn cước công dân và Nghị định 137/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Căn cước công dân sửa đổi bằng Nghị định 37/2021/NĐ-CP do Bộ Công an ban hành

59/2021/TT-BCA,Thông tư 59 2021,Bộ Công An,Hướng dẫn Luật căn cước công dân,Hướng dẫn Nghị định 137/2015/NĐ-CP,Hướng dẫn Nghị định 37/2021/NĐ-CP,Quyền dân sự BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số:

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/06/2021

38

Thông tư 54/2021/TT-BCA quy định về công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

54/2021/TT-BCA,Thông tư 54 2021,Bộ Công An,Công tác thỏa thuận quốc tế trong Công an nhân dân,Công tác điều ước quốc tế trong Công an nhân dân,Trình tự thủ tục ký kết thực hiện thỏa thuận quốc tế,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 15/05/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/06/2021

39

Thông tư 44/2021/TT-BCA quy định về thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân do Bộ Công an ban hành

44/2021/TT-BCA,Thông tư 44 2021,Bộ Công An,Thực hiện dân chủ trong tuyển sinh vào Công an,Dân chủ trong tuyển sinh vào Công an nhân dân,Thực hiện dân chủ trong tuyển sinh Công an nhân dân,Bộ máy hành chính,Giáo dục BỘ CÔNG AN -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ban hành: 27/04/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/05/2021

40

Thông tư 21/2021/TT-BCA bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành về danh mục bí mật nhà nước độ Mật

21/2021/TT-BCA,Thông tư 21 2021,Bộ Công An,Bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật,Bãi bỏ văn bản danh mục bí mật nhà nước độ Mật,Bãi bỏ văn bản quy phạm bí mật nhà nước độ Mật,Bộ máy hành chính BỘ CÔNG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------

Ban hành: 19/02/2021

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/02/2021

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.172.136.29