Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn VĂN BẢN PHÁP LUẬT

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : VĂN BẢN PHÁP LUẬT

" 749/QD-TTg "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 148666 văn bản

1

Quyết định 749/QĐ-TTg năm 2020 về phê duyệt "Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Số: 749/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 6 năm 2020 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT “CHƯƠNG TRÌNH CHUYỂN ĐỔI SỐ QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2025, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030” THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2019 của

Ban hành: 03/06/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2020

2

Quyết định 749/QĐ-TTg năm 2015 phê duyệt Đề án đổi mới công tác trợ giúp pháp lý giai đoạn 2015 - 2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2015 QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐỀ ÁN ĐỔI MỚI CÔNG TÁC TRỢ GIÚP PHÁP LÝ GIAI ĐOẠN 2015 - 2025 THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Trợ giúp

Ban hành: 01/06/2015

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2015

3

Quyết định 749/QĐ-TTg năm 2008 về việc các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nội vụ do Thủ tướng Chính phủ ban hành

749/QD-TTg,Quyết định 749 2008,Thủ tướng Chính phủ,Đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Nội vụ,Bộ máy hành chính THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ --------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 12 tháng

Ban hành: 12/06/2008

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 13/06/2008

4

Quyết định 749/QĐ-UBND về phê duyệt Phương án phòng, chống hạn và nhiễm mặn gây ra thiếu nước sinh hoạt năm 2020 trên địa bàn tỉnh Phú Yên

749/QD-UBND,Quyết định 749 2020,Tỉnh Phú Yên,Chống hạn gây ra thiếu nước sinh hoạt năm 2020,Chống nhiễm mặn gây ra thiếu nước sinh hoạt năm 2020,Chống hạn và nhiễm mặn tỉnh Phú Yên,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do -

Ban hành: 11/05/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/05/2020

5

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2020 công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp xã tỉnh Quảng Bình

749/QD-UBND,Quyết định 749 2020,Tỉnh Quảng Bình,Công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Bảo trợ xã hội,Công bố thủ tục hành chính Ủy ban nhân dân xã,Công bố thủ tục hành chính tỉnh Quảng Bình,Bộ máy hành chính,Văn hóa - Xã hội ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT

Ban hành: 17/03/2020

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/05/2020

6

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh Kon Tum

749/QD-UBND,Quyết định 749 2019,Tỉnh Kon Tum,Thương mại,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-UBND Kon Tum, ngày 10 tháng 10 năm 2019

Ban hành: 10/10/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/12/2019

7

Quyết định 749/QĐ-BGTVT năm 2019 phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần đầu tư xây dựng đoạn Phan Thiết - Dầu Giây thuộc Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020 do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành

749/QD-BGTVT,Quyết định 749 2019,Bộ Giao thông vận tải,Nhà đầu tư,Lựa chọn nhà đầu tư,Hồ sơ chọn Nhà đầu tư ,Thương mại,Giao thông - Vận tải BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ

Ban hành: 02/05/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/05/2019

8

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh Bạc Liêu

749/QD-UBND,Quyết định 749 2019,Tỉnh Bạc Liêu,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-UBND Bạc Liêu, ngày 19 tháng 04 năm 2019

Ban hành: 19/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 23/05/2019

9

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2019 công bố thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng, Ủy ban nhân dân cấp huyện tỉnh Nam Định

749/QD-UBND,Quyết định 749,Tỉnh Nam Định,Bộ máy hành chính,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-UBND Nam Định, ngày 09 tháng 04 năm

Ban hành: 09/04/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/04/2019

10

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2019 công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật thuộc phạm vi quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

749/QD-UBND,Quyết định 749,Tỉnh Thừa Thiên Huế,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-UBND Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 3 năm

Ban hành: 26/03/2019

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 10/04/2019

11

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2018 về phê duyệt Ranh giới hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Quảng Ngãi

749/QD-UBND,Quyết định 749 2018,Tỉnh Quảng Ngãi,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-UBND Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 8 năm 2018

Ban hành: 28/08/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/10/2018

12

Quyết định 749/QĐ-UBND về điều chỉnh và cho phép thực hiện dự án, công trình sử dụng đất năm 2018 do tỉnh Yên Bái ban hành

749/QD-UBND,Quyết định 749 2018,Tỉnh Yên Bái,Bất động sản,Xây dựng - Đô thị ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------- Số: 749/QĐ-UBND Yên Bái, ngày 22 tháng 5 năm 2018

Ban hành: 22/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 30/11/2019

13

Quyết định 749/QĐ-CTN năm 2018 về cho thôi quốc tịch Việt Nam đối với 52 công dân hiện đang cư trú tại Singapore do Chủ tịch nước ban hành

749/QD-CTN,Quyết định 749 2018,Chủ tịch nước,Cho thôi quốc tịch Việt Nam,Thôi quốc tịch Việt Nam ,Cho thôi quốc tịch,Quyền dân sự CHỦ TỊCH NƯỚC ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-CTN Hà

Ban hành: 16/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/06/2018

14

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2018 công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyền của Sở Tư pháp tỉnh Ninh Thuận

749/QD-UBND,Quyết định 749 2018,Tỉnh Ninh Thuận,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 10 tháng 05 năm 2018

Ban hành: 10/05/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/06/2018

15

Quyết định 749/QĐ-UBND về phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018

749/QD-UBND,Quyết định 749 2018,Tỉnh Vĩnh Long,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-UBND Vĩnh Long, ngày 19 tháng 4 năm 2018

Ban hành: 19/04/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/09/2018

16

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2018 phê duyệt Quy trình giải quyết liên thông thủ tục hành chính lĩnh vực đất đai do tỉnh Khánh Hòa ban hành

749/QD-UBND,Quyết định 749 2018,Tỉnh Khánh Hòa,Bất động sản,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-UBND Khánh Hòa, ngày 19 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 19/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 25/05/2018

17

Quyết định 749/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch trồng rừng thay thế năm 2018 khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích không phải lâm nghiệp theo Thông tư 23/2017/TT-BNNPTNT do tỉnh Quảng Ninh ban hành

749/QD-UBND,Quyết định 749 2018,Tỉnh Quảng Ninh,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NINH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-UBND Quảng Ninh, ngày 09 tháng 3 năm 2018

Ban hành: 09/03/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 03/05/2018

18

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2017 về thành lập Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông trên cơ sở hợp nhất Trung tâm Ứng dụng công nghệ thông tin - Viễn thông và Trung tâm Hạ tầng thông tin trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định

749/QD-UBND,Quyết định 749,Tỉnh Bình Định,Công nghệ thông tin,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-UBND Bình Định, ngày 09 tháng 03

Ban hành: 09/03/2017

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/03/2017

19

Quyết định 749/QĐ-UBND năm 2016 về kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác bảo vệ bí mật nhà nước tỉnh Gia Lai

749/QD-UBND,Quyết định 749 2016,Tỉnh Gia Lai,Bộ máy hành chính ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 11 tháng 10 năm 2016

Ban hành: 11/10/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 14/11/2016

20

Quyết định 749/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng

749/QD-UBND,Quyết định 749 2016,Tỉnh Lâm Đồng,Bất động sản,Tài nguyên - Môi trường ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 749/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 07 tháng 04

Ban hành: 07/04/2016

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/04/2016

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Dịch Vụ
Hỗ trợ trực tuyến
Điện thoại Điện thoại (028) 3930 3279
Di động Di động 0906 22 99 66
0838 22 99 66
 


DMCA.com Protection Status
IP: 3.230.119.106