Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 1-20 trong 12781 tiêu chuẩn

1

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13263-11:2021 về Phân bón - Phần 11: Xác định hàm lượng chitosan bằng phương pháp quang phổ hấp thụ phân tử

vạch, lắc đều. Dung dịch thu được (B) để phát triển màu xác định chitosan. 7.4.2  Phát triển màu 7.4.2.1  Dãy dung dịch chuẩn Sử dụng mười bình định mức dung tích 25 mL, dùng pipet (5.7) hút chính xác 5 mL dung dịch chuẩn đã được đề polyme hóa theo 7.4.1.1. Thêm chính xác 1,1 mL dung dịch natri hydroxit 0,5 mol/L (4.8), lắc

Ban hành: Năm 2021

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/05/2021

2

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6170-11:2020 về Giàn cố định trên biển - Phần 11: Chế tạo

TCVN6170-11:2020,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6170-11:2020,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6170-11 : 2020 GIÀN CỐ ĐỊNH TRÊN BIỂN - PHẦN 11 : CHẾ TẠO Fixed offshore platforms - Part 11: Fabrication/Construction Lời nói đầu TCVN 6170-11 : 2020 thay thế TCVN 6170-11 : 2002. TCVN 6170-11 : 2020

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

3

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 12669-11:2020 (IEC 60204-11:2018) về An toàn máy - Thiết bị điện của máy - Phần 11: Yêu cầu đối với thiết bị điện dùng cho điện áp trên 1000 V xoay chiều hoặc 1500 V một chiều và không quá 36 kV

[NGUỒN: IEC 60050-826:2004, 826-13-04, có sửa đổi - Bỏ thuật ngữ ưu tiên và sử dụng thuật ngữ không ưu tiên làm thuật ngữ ưu tiên] 3.11 Khu vực thao tác điện (electrical operating area) Phòng hoặc nơi chứa thiết bị điện được thiết kế chỉ dành cho những người có kỹ năng hoặc được huấn luyện mới tiếp cận đến chúng, bằng cách mở cửa hoặc

Ban hành: Năm 2020

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/11/2020

4

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11167-11:2015 (ISO/IEC 7816-11:2004) về Thẻ định danh - Thẻ mạch tích hợp - Phần 11: Xác minh cá nhân bằng phương pháp sinh trắc học

TCVN11167-11:2015,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11167-11:2015,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11167-11:2015 ISO/IEC 7816-11:2004 THẺ DANH ĐỊNH - THẺ MẠCH TÍCH HỢP - PHẦN 11: XÁC MINH CÁ NHÂN BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH TRẮC HỌC Identification cards - Integrated circuit cards - Part 11: Personal verification through biometric

Ban hành: Năm 2015

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 28/06/2016

5

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6306-11:2009 (IEC 60076-11 : 2004) về Máy biến áp điện lực - Phần 11: Máy biến áp kiểu khô

TCVN6306-11:2009,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6306-11:2009,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6306-11 : 2009 IEC 60076-11 : 2004 MÁY BIẾN ÁP ĐIỆN LỰC - PHẦN 11: MÁY BIẾN ÁP KIỂU KHÔ Power transformers - Part 11: Dry-type transformers Lời nói đầu TCVN 6306-11 : 2009 hoàn toàn tương đương với IEC

Ban hành: Năm 2009

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/01/2015

6

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8400-11:2019 về Bệnh động vật - Quy trình chẩn đoán - Phần 11: Bệnh dịch tả vịt

TCVN8400-11:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8400-11:2019,***,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8400-11: 2019 BỆNH ĐỘNG VẬT - QUY TRÌNH CHẨN ĐOÁN - PHẦN 11: BỆNH DỊCH TẢ VỊT Animal disease - Diagnostic procedure - Part 11: Duck virus enteritis disease Lời nói đầu TCVN 8400-11: 2019 thay thế TCVN

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2020

7

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7571-11:2019 về Thép hình cán nóng - Phần 11: Thép chữ U

TCVN7571-11:2019,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7571-11:2019,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7571-11:2019 THÉP HÌNH CÁN NÓNG - PHẦN 11: THÉP CHỮ U Hot-rolled steel section - Part 11: U sectional Lời nói đầu TCVN 7571-11:2019 thay thế TCVN 7571-11:2006 (ISO 657-11:1980). TCVN 7571-11:2019 do Ban kỹ

Ban hành: Năm 2019

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

8

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 11:2018/BQP về Kho bảo quản vũ khí, vật liệu nổ, và công cụ hỗ trợ tiếp nhận, thu gom thuộc phạm vi Bộ quốc phòng quản lý

QCVN11:2018/BQP,Quy chuẩn QCVN11:2018,Bộ Quốc phòng,Công nghiệp QCVN 11:2018/BQP QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ KHO BẢO QUẢN VŨ KHÍ, VẬT LIỆU NỔ, VÀ CÔNG CỤ HỖ TRỢ TIẾP NHẬN, THU GOM THUỘC PHẠM VI BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ National technical regulations on warehouses used for maintaining received and collected weapons,

Ban hành: 13/12/2018

Hiệu lực: Đã biết

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/12/2018

9

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6627-11:2008 (IEC 60034-11 : 2004) về Máy điện quay – Phần 11: Bảo vệ nhiệt

TCVN6627-11:2008,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6627-11:2008,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 6627-11 : 2008 IEC 60034-11 : 2004 MÁY ĐIỆN QUAY – PHẦN 11: BẢO VỆ NHIỆT Rotating electrical machines – Part 11: Thermal protection Lời nói đầu TCVN 6627-11:2008 hoàn toàn tương đương với IEC

Ban hành: Năm 2008

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 09/09/2014

10

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9900-11-5:2013 (IEC 60695-11-5:2004) về Thử nghiệm nguy cơ cháy - Phần 11-5: Ngọn lửa thử nghiệm - Phương pháp thử nghiệm ngọn lửa hình kim - Thiết bị, bố trí thử nghiệm chấp nhận và hướng dẫn

TCVN9900-11-5:2013,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN9900-11-5:2013,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9900-11-5:2013 IEC 60695-11-5:2004 THỬ NGHIỆM NGUY CƠ CHÁY - PHẦN 11-5: NGỌN LỬA THỬ NGHIỆM - PHƯƠNG PHÁP THỬ BẰNG NGỌN LỬA HÌNH KIM - THIẾT BỊ, BỐ TRÍ THỬ NGHIỆM XÁC NHẬN VÀ HƯỚNG DẪN Fire hazard testing - Part 11-5: Test

Ban hành: Năm 2013

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2015

11

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11268-11:2018 (ISO 603-11:1999) về Sản phẩm bằng vật liệu mài kết dính - Kích thước - Phần 11: Thỏi mài tinh cầm tay

TCVN11268-11:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11268-11:2018,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11268-11:2018 ISO 603-11:1999 SẢN PHẨM BẰNG VẬT LIỆU MÀI KẾT DÍNH - KÍCH THƯỚC - PHẦN 11: THỎI MÀI TINH CẦM TAY Bonded abrasive products - Dimensions - Part 11: Hand finishing sticks Lời nói đầu TCVN

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 19/07/2019

12

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11953-11:2018 (ISO 16900-11:2013) về Phương tiện bảo vệ cơ quan hô hấp - Phương pháp thử và thiết bị thử - Phần 11: Xác định trường nhìn

TCVN11953-11:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11953-11:2018,*** TIÊU CHUẨN QUỐC GIA                                                         TCVN 11953-11:2018 ISO 16900-11:2013 PHƯƠNG TIỆN BẢO VỆ CƠ QUAN HÔ HẤP - PHƯƠNG PHÁP THỬ VÀ THIẾT BỊ THỬ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH TRƯỜNG NHÌN Respiratory protective devices - Methods

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

13

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11777-11:2018 (ISO/IEC 15444-11:2007 With Amendment 1:2013) về Công nghệ thông tin - Hệ thống mã hóa hình ảnh JPEG 2000 - Mạng không dây

TCVN11777-11:2018,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11777-11:2018,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11777-11:2018 ISO/IEC 15444-11:2007 WITH AMENDMENT 1:2013 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - HỆ THỐNG MÃ HÓA HÌNH ẢNH JPEG 2000 - MẠNG KHÔNG DÂY Information technology - JPEG 2000 image coding system - Wireless

Ban hành: Năm 2018

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 20/09/2019

14

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11823-11:2017 về Thiết kế cầu đường bộ - Phần 11: Mố, trụ và tường chắn

TCVN11823-11:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11823-11:2017,***,Giao thông,Xây dựng TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11823-11:2017 THIẾT KẾ CẦU ĐƯỜNG BỘ - PHẦN 11: MỐ, TRỤ VÀ TƯỜNG CHẮN Highway bridge design specification - Part 11: Abutments, piers and walss MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1  PHẠM VI ÁP DỤNG 2  TÀI

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 29/05/2018

15

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11985-11:2017 (ISO 11148-11:2011) về Máy cầm tay không dùng năng lượng điện - Yêu cầu an toàn - Phần 11: Máy đột theo khuôn và máy cắt kiểu kéo cầm tay

TCVN11985-11:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11985-11:2017,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11985-11:2017 ISO 11148-11:2011 MÁY CẦM TAY KHÔNG DÙNG NĂNG LƯỢNG ĐIỆN - YÊU CẦU AN TOÀN - PHẦN 11: MÁY ĐỘT THEO KHUÔN VÀ MÁY CẮT KIỂU KÉO CẦM TAY Hand-held non-electric power tools - Safety requirements - Part 11

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

16

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 10176-8-11:2017 (ISO/IEC 29341-8-11:2008) về Công nghệ thông tin - Kiến trúc thiết bị UPnP - Phần 8-11: Giao thức điều khiển thiết bị Internet Gateway - Dịch vụ chuyển tiếp tầng 3

TCVN10176-8-11:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN10176-8-11:2017,***,Điện - điện tử TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 10176-8-11:2017 ISO/IEC 29341-8-11:2008 CÔNG NGHỆ THÔNG TIN - KIẾN TRÚC THIẾT BỊ UPNP - PHẦN 8-11: GIAO THỨC ĐIỀU KHIỂN THIẾT BỊ INTERNET GATEWAY - DỊCH VỤ CHUYỂN TIẾP TẦNG 3 Information technology - UPnP

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

17

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11776-11:2017 về Dược liệu sau chế biến - Phần 11: Hà thủ ô đỏ chế

TCVN11776-11:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11776-11:2017,***,Công nghệ- Thực phẩm,Hóa chất TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11776-11:2017 DƯỢC LIỆU SAU CHẾ BIẾN - PHẦN 11: HÀ THỦ Ô ĐỎ CHẾ Herbal medicine processing - Part 11: Radix Fallopiae multiflorae Preparata Lời nói đầu TCVN 11776-11:2017 do Cục Quản lý Y, Dược

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 31/03/2020

18

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11850-11:2017 (IEC 60896-11:2002) về Acquy chì - Axit đặt tĩnh tài - Phần 11: Loại có thoát khí - Yêu cầu chung và phương pháp thử

chì-axit đặt tĩnh tại, gồm có các tiêu chuẩn sau: - TCVN 11850-11:2017 (IEC 60896-11:2002), Acquy chì-axit đặt tĩnh tại - Phần 11: Loại có thoát khí - Yêu cầu chung và phương pháp thử; - TCVN 11850-21:2017 (IEC 60896-21:2004), Acquy chì-axit đặt tĩnh tại - Phần 21: Loại có van điều chỉnh - Phương pháp thử; - TCVN 11850-22:2017 (IEC

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 04/06/2018

19

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 8606-11:2017 (ISO 15500-11:2015) về Phương tiện giao thông đường bộ - Bộ phận của hệ thống nhiên liệu khí thiên nhiên nén (CNG) - Phần 11: Bộ trộn nhiên liệu khí-không khí

TCVN8606-11:2017,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN8606-11:2017,***,Giao thông TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 8606-11:2017 ISO 15500 11:2015 Sx1(2017) PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG ĐƯỜNG BỘ - BỘ PHẬN CỦA HỆ THỐNG NHIÊN LIỆU KHÍ THIÊN NHIÊN NÉN (CNG) - PHẦN 11: BỘ TRỘN NHIÊN LIỆU KHÍ-KHÔNG KHÍ Road vehicles - Compressed natural gas

Ban hành: Năm 2017

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 02/06/2018

20

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 11721-11:2016 (ISO 8662-11:1999 With Amendment 1:2001) về Dụng cụ cầm tay dẫn động bằng động cơ - Đo rung ở tay cầm - Phần 11: Dụng cụ dẫn động chi tiết kẹp chặt

TCVN11721-11:2016,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN11721-11:2016,***,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 11721-11:2016 ISO 8662-11:1999 WITH ADMENDMENT 1:2001 DỤNG CỤ CẦM TAY DẪN ĐỘNG BẰNG ĐỘNG CƠ - ĐO RUNG Ở TAY CẦM - PHẦN 11: DỤNG CỤ DẪN ĐỘNG CHI TIẾT KẸP CHẶT Hand-held portable power tools - Measurement of vibrations

Ban hành: Năm 2016

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 15/08/2018

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.227.117