Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 161-180 trong 12782 tiêu chuẩn

161

Tiêu chuẩn ngành TCN 04:2004 về thóc dự trữ Quốc gia - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Tài chính ban hành

TCN04:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN04:2004,Bộ Tài chính,Yêu cầu kỹ thuật,Thóc dự trữ Quốc gia,TCN 04:2004,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 04:2004 THÓC DỰ TRỮ QUỐC GIA - YÊU CẦU KỸ THUẬT Paddy for stored purpose - Technical requirements 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chất lượng đối với

Ban hành: 14/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

162

Tiêu chuẩn ngành TCN 05:2004 về phao áo cứu sinh dự trữ Quốc gia - Quy phạm bảo quản do Bộ Tài chính ban hành

TCN05:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN05:2004,Bộ Tài chính,Phao áo cứu sinh,Quy phạm bảo quản,Phao áo cứu sinh dự trữ Quốc gia ,TCN 05:2004 TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 05:2004 PHAO ÁO CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA - QUY PHẠM BẢO QUẢN Lifejacket of the National Reserve – Rules for preservation 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: 14/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

163

Tiêu chuẩn ngành TCN 06:2004 về phao tròn cứu sinh dự trữ Quốc gia - Quy phạm bảo quản do Bộ Tài chính ban hành

TCN06:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN06:2004,Bộ Tài chính,Quy phạm bảo quản,Quy phạm bảo quản dự trữ quốc gia,Phao tròn cứu sinh,Phao tròn cứu sinh dự trữ Quốc gia,TCN 06:2004 TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 06:2004 PHAO TRÒN CỨU SINH DỰ TRỮ QUỐC GIA - QUY PHẠM BẢO QUẢN Lifebuoy of the National Reserve – Rules for preservation 1.

Ban hành: 14/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

164

Tiêu chuẩn ngành TCN 01:2004 về vải bạt phun keo PVC do Bộ Tài chính ban hành

TCN01:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN01:2004,Bộ Tài chính,Vải bạt phun keo PVC,TCN 01:2004 TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 01: 2004 VẢI BẠT PHUN KEO PVC Spaying withglue PVC canvas 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho vải bạt sản xuất từ sợi bông hoặc sợi bông pha đã được phun keo PVC để may nhà bạt cứu sinh.

Ban hành: 14/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

165

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 281: 2004 về Nhà văn hoá - Thể thao - Nguyên tắc cơ bản để thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN281:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN281:2004,Bộ Xây dựng,Nguyên tắc cơ bản để thiết kế nhà văn hoá ,Nguyên tắc cơ bản để thiết kế nhà thể thao ,Nhà thể thao ,TCXDVN 281: 2004 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXD VN 281: 2004 NHÀ VĂN HOÁ -THỂ THAO - NGUYÊN TẮC CƠ BẢN ĐỂ THIẾT KẾ BUILDING FOR SPORTS-CULTURE-

Ban hành: 29/03/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 16/03/2013

166

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 303:2004 về công tác hoàn thiện trong xây dựng thi công và nghiệm thu - phần 1: công tác lát và láng trong xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN303:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN303:2004,Bộ Xây dựng,Công tác hoàn thiện trong xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 303:2004 ,Công tác lát và láng trong xây dựng ,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 303:2004 Soát xét lần 1 CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TRONG XÂY DỰNG THI CÔNG VÀ NGHIỆM

Ban hành: 12/03/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

167

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 312:2004 về đá vôi - phương pháp phân tích hoá học do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN312:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN312:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 312:2004 ,Đá vôi ,Phương pháp phân tích hoá học ,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 312:2004 ĐÁ VÔI -PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HOÁ HỌC Limestone - Methods of chemical analysis HÀ NỘI - 2003

Ban hành: 10/03/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

168

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 306:2004 về nhà ở và công trình công cộng - các thông số vi khí hậu trong phòng do Bộ Xây dựng ban hành

BUILDINGS- PARAMETES FOR MICRO- CLIMATES IN THE ROOM HÀ NỘI- 2004 LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 306: 2004 “ Nhà ở và công trình công cộng - Các thông số vi khí hậu trong phòng” do Viện Nghiên cứu Kiến trúc biên soạn, Vụ Khoa học Công nghệ- Bộ Xây dựng đề nghị và được Bộ Xây dựng ký ban hành. 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu chuẩn này quy

Ban hành: 25/02/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

169

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 296:2004 về dàn giáo - các yêu cầu về an toàn do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN296:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN296:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 296:2004 ,Các yêu cầu về an toàn,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 296:2004 DÀN GIÁO - CÁC YÊU CẦU VỀ AN TOÀN SCAFFOLDING - SAFETY REQUIREMENTS (bắt buộc áp dụng) 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: 11/02/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

170

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6415-11:2005 (ISO 10545-11:1994) về Gạch gốm ốp lát - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ bền rạn men đối với gạch men do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6415-11:2005,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6415-11:2005,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ bền rạn men ,Gạch gốm ốp lát,Phương pháp thử gạch gốm ốp lát ,Gạch men,TCVN 6415-11:2005 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6415-11 : 2005 GẠCH GỐM ỐP LÁT – PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN RẠN MEN ĐỐI VỚI GẠCH MEN

Ban hành: Năm 2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 11/03/2013

171

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7416:2004 về qui phạm thực hành chiếu xạ tốt để diệt côn trùng trong cá khô và cá khô ướp muối do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7416:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7416:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7416:2004,Quy phạm thực hành chiếu xạ tốt ,Diệt côn trùng trong cá khô ,Cá khô ướp muối ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7416 : 2004 QUI PHẠM THỰC HÀNH CHIẾU XẠ TỐT ĐỂ DIỆT CÔN TRÙNG TRONG CÁ KHÔ VÀ CÁ KHÔ ƯỚP

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

172

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7457:2004 (ISO/IEC GUIDE 65 : 1996) về Yêu cầu chung đối với các tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7457:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7457:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Tổ chức điều hành hệ thống chứng nhận sản phẩm ,Hệ thống chứng nhận sản phẩm ,TCVN 7457:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7457 : 2004 ISO/IEC GUIDE 65 : 1996 YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI CÁC TỔ CHỨC ĐIỀU HÀNH HỆ THỐNG CHỨNG NHẬN SẢN PHẨM

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

173

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7408:2004 (EN 1784 : 1996) về thực phẩm - phát hiện thực phẩm chiếu xạ đối với loại thực phẩm có chứa chất béo - phân tích hydrocacbon bằng sắc ký khí do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7408:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7408:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thực phẩm,TCVN 7408:2004,Phát hiện thực phẩm chiếu xạ ,Thực phẩm có chứa chất béo ,Phân tích hydrocacbon bằng sắc ký khí ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7408 : 2004 EN 1784 : 1996 THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN THỰC

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

174

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7411:2004 (EN 1787 : 2000) về thực phẩm - Phát hiện thực phẩm chiếu xạ bằng phương pháp quang phổ ESR đối với loại thực phẩm chứa xenluloza do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7411:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7411:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7411:2004,Thực phẩm,Phát hiện thực phẩm chiếu xạ ,Phương pháp quang phổ ESR,Bộ Khoa học và Công nghệ,Thực phẩm chứa xenluloza ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7411: 2004 EN 1787 : 2000 THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN THỰC PHẨM CHIẾU XẠ

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

175

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7412:2004 (EN 1788 : 2001) về thực phẩm - Phát hiện thực phẩm chiếu xạ bằng phương pháp nhiệt phát quang đối với loại có thể tách khoáng silicat do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7412:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7412:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7412:2004 ,Thực phẩm,Phát hiện thực phẩm chiếu xạ ,Phương pháp nhiệt phát quang ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Loại có thể tách khoáng silicat ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7412 : 2004 EN 1788 : 2001 THỰC PHẨM - PHÁT HIỆN THỰC

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

176

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN ISO 13485:2004 về Dụng cụ y tế - Hệ thống quản lý chất lượng - Yêu cầu đối với các mục đích chế định do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn này. TCVN ISO 13485 : 2004 DỤNG CỤ Y TẾ – HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG – YÊU CẦU ĐỐI VỚI CÁC MỤC ĐÍCH CHẾ ĐỊNH Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Khái quát Tiêu chuẩn này

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/03/2014

177

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5438:2004 về Xi măng - Thuật ngữ và định nghĩa do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5438:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5438:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xi măng,Thuật ngữ và định nghĩa ,TCVN 5438:2004,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5438 : 2004 XI MĂNG  - THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Cements – Teminology and definitions Lời nói đầu TCVN 5438 : 2004 thay thế TCVN 5438 : 1991 TCVN 5438

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

178

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7439:2004 (ISO 9886 : 1992) về Ecgônômi - Đánh giá căng thẳng nhiệt bằng phép đo các thông số sinh lý do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7439:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7439:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Đánh giá căng thẳng nhiệt ,Phép đo các thông số sinh lý ,TCVN 7439:2004 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7439 : 2004 ISO 9886 : 1992 ECGÔNÔMI - ĐÁNH GIÁ CĂNG THẲNG NHIỆT BẰNG PHÉP ĐO CÁC THÔNG SỐ SINH LÝ Ergonomics - Evaluation of thermal strain

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

179

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7402:2004 về kem thực phẩm - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7402:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7402:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7402:2004 ,Kem thực phẩm ,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7402 : 2004 KEM THỰC PHẨM - YÊU CẦU KỸ THUẬT Edible ices cream - Technical requirements TCVN 7402 : 2004 KEM

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

180

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7399: 2004 (CODEX/STAN 174 : 1989) về tiêu chuẩn chung cho các sản phẩm protein thực vật do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7399:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7399:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 7399: 2004 ,Sản phẩm protein thực vật ,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7399 : 2004 CODEX STAN 174 : 1989 TIÊU CHUẨN CHUNG CHO CÁC SẢN PHẨM PROTEIN THỰC VẬT General standard for vegetable

Ban hành: Năm 2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.22.242