Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 141-160 trong 12755 tiêu chuẩn

141

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 162:2004 về bê tông nặng - phương pháp xác định cường độ nén bằng súng bật nẩy do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN162:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN162:2004,Bộ Xây dựng,TCXDVN 162:2004 ,Bê tông nặng,Cường độ nén bằng súng bật nẩy ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 162:2004 BÊ TÔNG NẶNG - PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CƯỜNG ĐỘ NÉN BẰNG SÚNG BẬT NẨY HEAVY WEIGHT CONCRET - METHOD OF DETERMINATION OF COMPRESSIVE STRENGTH

Ban hành: 26/10/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

142

Tiêu chuẩn xây dựng TCXDVN 321:2004 về Sơn xây dựng - Phân loại

2.11. Hệ sơn polyuretan 2.12. Hệ sơn vinyl 2.13. Hệ sơn acrylic 2.14. Hệ sơn clovinyl 2.15. Hệ sơn silicon CHÚ THÍCH - Có thể tham khảo quan hệ giữa hệ sơn và tính năng sử dụng tại phụ lục A TCXDvn 321 : 2004 3.3. Phân loại

Ban hành: 29/09/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 05/08/2014

143

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 302:2004 về nước trộn bê tông và vữa - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

SPECIFICATION HÀ NỘI – 2004 LỜI NÓI ĐẦU TCXDVN 302: 2004 “Nước trộn bê tông và vữa – Yêu cầu kỹ thuật” quy định các yêu cầu kỹ thuật để đánh giá chất lượng nước dùng trộn bê trông và vữa. Tiêu chuẩn này thay thế TCVN 4506 : 1987 và được Bộ Xây dựng ban hành theo quyết định số .ngày tháng năm 2004. 1. Phạm vi áp dụng 1.1. Tiêu

Ban hành: 23/09/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

144

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 322:2004 về chỉ dẫn kỹ thuật chọn thành phần bê tông sử dụng cát nghiền do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN322:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN322:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 322:2004 ,Chỉ dẫn kỹ thuật ,Thành phần bê tông sử dụng cát nghiền ,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 322:2004 CHỈ DẪN KỸ THUẬT CHỌN THÀNH PHẦN BÊ TÔNG SỬ DỤNG CÁT NGHIỀN 1. Phạm vi áp dụng

Ban hành: 22/09/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

145

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6213:2004 về nước khoáng thiên nhiên đóng chai do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6213:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6213:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Nước khoáng thiên nhiên đóng chai,Bộ Khoa học và Công nghệ, TCVN 6213:2004,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6213 : 2004 NƯỚC KHOÁNG THIÊN NHIÊN ĐÓNG CHAI BOTTLED/ PACKAGED NATURAL MINERAL WATERS 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn

Ban hành: 25/08/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

146

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6096:2004 về nước uống đóng chai do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6096:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6096:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,TCVN 6096:2004,Nước uống đóng chai,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6096:2004 NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI BOTTLED/ PACKAGED DRINKING WATERS 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho nước uống đóng chai dùng

Ban hành: 25/08/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

147

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 319:2004 về lắp đặt hệ thống nối đất thiết bị cho các công trình công nghiệp - yêu cầu chung do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN319:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN319:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 319:2004 ,Lắp đặt hệ thống nối đất,Công trình công nghiệp,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 319:2004 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG NỐI ĐẤT THIẾT BỊ CHO CÁC CÔNG TRÌNH CÔNG NGHIỆP- YÊU CẦU CHUNG Installation

Ban hành: 20/08/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

148

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 310:2004 về vật liệu lọc dạng hạt dùng trong hệ thống xử lý nước sạch - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN310:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN310:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 310:2004 ,Hệ thống xử lý nước sạch,Vật liệu lọc dạng hạt dùng ,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Xây dựng ban hành ,Tài nguyên- Môi trường TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 310 : 2004 VẬT LIỆU LỌC DẠNG HẠT DÙNG TRONG HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC SẠCH

Ban hành: 11/08/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

149

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 318:2004 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - hướng dẫn công tác bảo trì do Bộ Xây dựng ban hành

Code for Asia – ICCMC), Vụ KHCN Bộ Xây dựng trình duyệt, Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành theo Quyết định số 18/2004/QĐ-BXD ngày 29 tháng 7 năm 2004. Phần 1- Tổng quát về bảo trì 1.1 Những vấn đề chung 1.1.1 Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng cho công tác bảo trì các kết cấu bê tông và bê tông cốt thép trong công trình dân

Ban hành: 29/07/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

150

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 317:2004 về blôc bê tông nhẹ - phương pháp thử do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN317:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN317:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 317:2004,Blôc bê tông nhẹ ,Phương pháp thử,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 317:2004 BLÔC BÊ TÔNG NHẸ - PHƯƠNG PHÁP THỬ Blocks of lightweight concrete - Method of testing 1 Phạm vi áp dụng

Ban hành: 11/06/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

151

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 316:2004 về blôc bê tông nhẹ - yêu cầu kỹ thuật do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN316:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN316:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 316:2004 ,Blôc bê tông nhẹ ,Yêu cầu kỹ thuật,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 316:2004 BLÔC BÊ TÔNG NHẸ - YÊU CẦU KỸ THUẬT Blocks of lightweight concrete – Specifications 1 Phạm vi áp dụng

Ban hành: 10/06/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/04/2013

152

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 287:2004 về công trình thể thao - sân thể thao - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN287:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN287:2004,Bộ Xây dựng,TCXDVN 287:2004 ,Công trình thể thao ,Sân thể thao ,Tiêu chuẩn thiết kế,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 287: 2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO- SÂN THỂ THAO- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ SPORTING FACILITIES - STADIUM- DESIGN STANDARD Hà Nội- 2004 LỜI NÓI ĐẦU

Ban hành: 12/05/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

153

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 288:2004 về công trình thể thao - bể bơi - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN288:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN288:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 288:2004 ,Công trình thể thao bể bơi,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 288:2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO- BỂ BƠI- TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ  SPORTING FACILITIES - SWIMMING POOL - DESIGN STANDARD

Ban hành: 12/05/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

154

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 289:2004 về công trình thể thao - nhà thể thao - tiêu chuẩn thiết kế do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN289:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN289:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 289:2004 ,Bộ Xây dựng ban hành ,Công trình thể thao nhà thể thao ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 289:2004 CÔNG TRÌNH THỂ THAO - NHÀ THỂ THAO - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ. SPORTING FACILITIES- SPORT BUILDING- DESIGN

Ban hành: 12/05/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

155

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 305:2004 về bê tông khối lớn - quy phạm thi công và nghiệm thu do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN305:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN305:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 305:2004,Bê tông khối lớn,Quy phạm thi công và nghiệm thu ,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 305:2004 BÊ TÔNG KHỐI LỚN - QUI PHẠM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU MASS CONCRETE - CODE OF PRACTICE

Ban hành: 10/05/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

156

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 311:2004 về phụ gia khoáng hoạt tính cao dùng cho bê tông và vữa: silicafume và tro trấu nghiền mịn do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN311:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN311:2004,Bộ Xây dựng,Phụ gia khoáng hoạt tính cao,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 311:2004 ,Bê tông và vữa,Bộ Xây dựng ban hành ,Silicafume và tro trấu nghiền mịn ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 311:2004 PHỤ GIA KHOÁNG HOẠT TÍNH CAO DÙNG CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA:

Ban hành: 10/05/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

157

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 315:2004 về công trình thủy điện Sơn La - các quy định chủ yếu về an toàn và ổn định công trình - tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm: đê quây và kênh dẫn dòng thi công do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN315:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN315:2004,Bộ Xây dựng,Công trình thủy điện Sơn La,Quy định chủ yếu về an toàn ,Ổn định công trình,Tiêu chuẩn thiết kế công trình tạm,Kênh dẫn dòng thi công,TCXDVN 315:2004,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 315:2004 CÔNG TRÌNH THUỶ ĐIỆN SƠN LA - CÁC QUY ĐỊNH CHỦ YẾU VỀ AN TOÀN VÀ

Ban hành: 29/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

158

Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 313:2004 về kết cấu bê tông và bê tông cốt thép - hướng dẫn kỹ thuật phòng chống nứt dưới tác động của khí hậu nóng ẩm địa phương do Bộ Xây dựng ban hành

TCXDVN313:2004,Tiêu chuẩn XDVN TCXDVN313:2004,Bộ Xây dựng,Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 313:2004 ,Kết cấu bê tông bê tông cốt thép ,Kỹ thuật phòng chống nứt ,Tác động của khí hậu nóng ẩm ,Bộ Xây dựng ban hành ,Xây dựng TIÊU CHUẨN XÂY DỰNG VIỆT NAM TCXDVN 313:2004 Biên soạn lần 1 KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP

Ban hành: 29/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/03/2013

159

Tiêu chuẩn ngành TCN 02:2004 về nhà bạt cứu sinh - Phương pháp bảo quản do Bộ Tài chính ban hành

TCN02:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN02:2004,Bộ Tài chính,Phương pháp bảo quản,Nhà bạt cứu sinh,TCN 02:2004 TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 02: 2004 NHÀ BẠT CỨU SINH - PHƯƠNG PHÁP BẢO QUẢN Salvage canvas tent – Menthod of preservation 1. Phạm vi áp dụng : Tiêu chuẩn này quy định những phương pháp bảo quản nhà bạt cứu sinh dự

Ban hành: 14/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

160

Tiêu chuẩn ngành TCN 04:2004 về thóc dự trữ Quốc gia - Yêu cầu kỹ thuật do Bộ Tài chính ban hành

TCN04:2004,Tiêu chuẩn ngành TCN04:2004,Bộ Tài chính,Yêu cầu kỹ thuật,Thóc dự trữ Quốc gia,TCN 04:2004,Nông nghiệp TIÊU CHUẨN NGÀNH TCN 04:2004 THÓC DỰ TRỮ QUỐC GIA - YÊU CẦU KỸ THUẬT Paddy for stored purpose - Technical requirements 1  Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này qui định các yêu cầu chất lượng đối với

Ban hành: 14/04/2004

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.238.146