Tra cứu Văn bản, Tiêu Chuẩn VN, Công văn TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...(Lưu ý khi tìm kiếm)

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề văn bản Số hiệu văn bản  
Ban hành từ: đến + Thêm điều kiện
Nếu bạn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm, vui lòng bấm vào đây để được hỗ trợ trực tiếp từ THƯ VIỆN PHÁP LUẬT

Bạn đang tìm kiếm : TIÊU CHUẨN VIỆT NAM

" 742/2004/NQ-UBTVQH11 "

Hệ thống tìm kiếm được các Văn Bản liên quan sau :

Nếu bạn cần Văn bản hay TCVN nào, Bấm vào đây

Kết quả 81-100 trong 12755 tiêu chuẩn

81

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 20:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần III: Trang bị phân phối và Trạm biến áp

11TCN20:2006,Tiêu chuẩn ngành 11TCN20:2006,Bộ Công nghiệp,Điện - điện tử CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN Phần III TRANG BỊ PHÂN PHỐI VÀ TRẠM BIẾN ÁP 11 TCN - 20 - 2006 Hà Nội - 2006 MỤC LỤC Phần III Trang bị phân phối vỡ trạm biến áp

Ban hành: 11/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

82

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 21:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần IV: Bảo vệ và tự động

11TCN21:2006,Tiêu chuẩn ngành 11TCN21:2006,Bộ Công nghiệp,Điện - điện tử CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN Phần IV BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG 11 TCN - 21 - 2006 Hà Nội - 2006 Mục lục Phần IV BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG Chương IV.1 BẢO VỆ LƯỚI

Ban hành: 11/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

83

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 19:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần II: Hệ thống đường dẫn điện

11TCN19:2006,Quy chuẩn 11TCN19:2006,Bộ Công nghiệp,Điện - điện tử CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN Phần II HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN 11 TCN - 19 - 2006 Hà Nội - 2006 MỤC LỤC Phần II HỆ THỐNG ĐƯỜNG DẪN ĐIỆN Chương II.1 HỆ DẪN ĐIỆN NHỎ

Ban hành: 11/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

84

Tiêu chuẩn ngành 11TCN 18:2006 về Quy phạm trang bị điện - Phần I: Quy định chung

11TCN18:2006,Tiêu chuẩn ngành 11TCN18:2006,Bộ Công nghiệp,Điện - điện tử CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM BỘ CÔNG NGHIỆP QUY PHẠM TRANG BỊ ĐIỆN Phần I QUY ĐỊNH CHUNG 11 TCN - 18 - 2006 Hà Nội - 2006 MỤC LỤC Phần I QUY ĐỊNH CHUNG Chương I.1 PHẦN CHUNG • Phạm vi áp

Ban hành: 11/07/2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 18/06/2014

85

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7385:2004 (ISO 13851 : 2002) về An toàn máy - Cơ cấu điều khiển hai tay - Khía cạnh chức năng và nguyên tắc thiết kế

một tay cũng như hư hỏng do sử dụng một tay và khuỷu tay, đầu gối, hông, đùi hoặc bụng. 11 Ghi nhãn 11.1 Phải theo các yêu cầu được nêu trong TCVN 7383-2:2004, 6.4. 11.2 Cơ cấu điều khiển hai tay tuân theo tiêu chuẩn này và không phải là bộ phận gắn liền với máy, phải được ghi nhãn rõ ràng và bền vững với các nội dung sau: -

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 26/06/2015

86

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7453:2004 (ISO 836 : 1991) về Vật liệu chịu lửa - Thuật ngữ và định nghĩa

TCVN7453:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7453:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 7453 : 2004 ISO 836 : 1991 VẬT LIỆU CHỊU LỬA − THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA Refractories − Terms and definitions Lời nói đầu TCVN 7453 : 2004 hoàn toàn tương đương với ISO 836 : 1991. TCVN

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

87

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 7456:2004 về Kính xây dựng - Kính cốt lưới thép

TCVN7456:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7456:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xây dựng TCVN 7456:2004 KÍNH XÂY DỰNG - KÍNH CỐT LƯỚI THÉP Glass in building - Wired glass Lời nói đầu TCVN 7456:2004 do Ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn TCVN/TC160 Thủy tinh trong xây dựng hoàn thiện trên cơ sở dự thảo của Viện Vật liệu xây

Ban hành: 02/02/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 12/06/2015

88

Tiêu Chuẩn Việt Nam TCVN 7572-11:2006 về Cốt liệu cho bê tông và vữa - Phương pháp thử - Phần 11: Xác định độ nén dập và hệ số hoá mềm của cốt liệu lớn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7572-11:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7572-11:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cốt liệu cho bê tông và vữa,Phương pháp thử,Xác định độ nén dập ,Hệ số hoá mềm ,Cốt liệu lớn ,TCVN 7572-11:2006 ,Xây dựng TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7572-11 : 2006 CỐT LIỆU CHO BÊ TÔNG VÀ VỮA - PHƯƠNG PHÁP THỬ - PHẦN 11: XÁC ĐỊNH ĐỘ NÉN DẬP VÀ HỆ SỐ

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

89

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 6305-11:2006 (ISO 6182-11:2003) về Phòng cháy chữa cháy - Hệ thống sprinkler tự động - Phần 11: Yêu cầu và phương pháp thử đối với giá treo ống

TCVN6305-11:2006,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6305-11:2006,Bộ Khoa học và Công nghệ TCVN 6305-11:2006 ISO 6182-11:2003 PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY - HỆ THỐNG SPRINKLER TỰ ĐỘNG - PHẦN 11: YÊU CẦU VÀ PHƯƠNG PHÁP THỬ ĐỐI VỚI GIÁ TREO ỐNG Fire protection - Automatic sprinkler systems - Part 11: Requyrements and test methods for pipe

Ban hành: Năm 2006

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 01/06/2015

90

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6091:2004 (ISO 1656 : 1996) về Cao su thiên nhiên và latex cao su thiên nhiên - Xác định hàm lượng nitơ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6091:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6091:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng nitơ ,Latex cao su thiên nhiên ,Cao su thiên nhiên ,TCVN 6091:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6091: 2004 ISO 1656 : 1996 CAO SU THIÊN NHIÊN VÀ LATEX CAO SU THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG NITƠ Rubber, raw natural,

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

91

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6089:2004 (ISO 249 : 1995) về Cao su thiên nhiên - Xác định hàm lượng chất bẩn do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN6089:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN6089:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Cao su thiên nhiên ,Xác định hàm lượng chất bẩn,TCVN 6089:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 6089 : 2004 ISO 249 : 1995 CAO SU THIÊN NHIÊN - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG CHẤT BẨN Rubber, raw natural - Determination of dirt content Lời nói đầu

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 22/03/2013

92

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3769:2004 về Cao su thiên nhiên SVR - Quy định kỹ thuật do Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường ban hành

TCVN3769:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN3769:2004,Bộ Khoa học Công nghệ và Môi trường,Cao su thiên nhiên SVR,Quy định kỹ thuật,TCVN 3769:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 3769 : 2004 CAO SU THIÊN NHIÊN SVR – QUI ĐỊNH KỸ THUẬT Rubber, natural SVR – Specifications 1. Phạm vi áp dụng Tiêu chuẩn này áp dụng

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

93

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7427:2004 (ISO 5403 : 2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền nước của da mềm do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7427:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7427:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Phép thử cơ lý da,Độ bền nước của da mềm ,TCVN 7427:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7427 : 2004 ISO 5403 : 2002 DA – PHÉP THỬ CƠ LÝ – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NƯỚC CỦA DA MỀM Leather – Physical and mechanical tests - Determination of water

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

94

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7429:2004 về Da - Xác định hàm lượng oxit crom bằng chuẩn độ iot do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7429:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7429:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định hàm lượng oxit crom,Phương pháp chuẩn độ iot ,TCVN 7429:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7429: 2004 DA - XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG OXIT CROM BẰNG CHUẨN ĐỘ IOT Leather - Determination of chromic oxide content by iodmetric

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

95

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7428:2004 (ISO 5404: 2002) về Da - Phép thử cơ lý - Xác định độ bền nước của da cứng do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7428:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7428:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định độ bền nước của da cứng ,Phép thử cơ lý da,TCVN 7428:2004,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7428: 2004 ISO 5404: 2002 DA - PHÉP THỬ CƠ LÝ – XÁC ĐỊNH ĐỘ BỀN NƯỚC CỦA DA CỨNG Leather - Physical and mechanical tests –

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

96

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7381:2004 về lò đốt chất thải rắn y tế - Phương pháp đánh giá thẩm định do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chỉ tiêu đánh giá TCVN 7380:2004 Dụng cụ/thiết bị đánh giá Cách đánh giá & phương pháp tính toán 1. Chỉ tiêu công nghệ 1.1. Công suất lò đốt

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

97

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5777:2004 về mì ăn liền do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN5777:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN5777:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Mì ăn liền ,TCVN 5777:2004,Công nghệ- Thực phẩm TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 5577 : 2004 MÌ ĂN LIỀN Instant noodles Lời nói đầu TCVN 5777:2004 thay thế TCVN 5777:1994; TCVN 5777:2004 do Ban kỹ thuật TCVN/TC/F1 Ngũ cốc và đậu đỗ biên

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

98

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7422:2004 (ISO 3071:2005) về Vật liệu dệt - Phương pháp xác định pH của dung dịch chiết do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7422:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7422:2004,***,Phương pháp xác định pH,Dung dịch chiết,Vật liệu dệt ,TCVN 7422:2004 ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7422 : 2004 VẬT LIỆU DỆT – PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH pH CỦA DUNG DỊCH CHIẾT Textiles - Determination of pH of the aqueous extract 1. Phạm vi và lĩnh vực áp dụng

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

99

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7423:2004 (ISO 4920:1981) về Vải dệt - Xác định khả năng chống thấm nước bề mặt (Phép thử phun tia) do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7423:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7423:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định khả năng chống thấm nước bề mặt ,Phép thử phun tia,TCVN 7423:2004 ,Vải dệt ,Công nghiệp TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7423 : 2004 VẢI DỆT – XÁC ĐỊNH KHẢ NĂNG CHỐNG THẤM ƯỚT BỀ MẶT (PHÉP THỬ PHUN TIA) Textile fabrics - Determination

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

100

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 7438:2004 (ISO 7730 : 1994) về Ecgônômi - Môi trường nhiệt ôn hoà - Xác định các chỉ số PMV, PPD và đặc trưng của điều kiện tiện nghi nhiệt do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

TCVN7438:2004,Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN7438:2004,Bộ Khoa học và Công nghệ,Xác định các chỉ số PMV, Môi trường nhiệt ôn hoà ,Đặc trưng của điều kiện tiện nghi nhiệt , TCVN 7438:2004 TIÊU CHUẨN VIỆT NAM TCVN 7438 : 2004 ISO 7730 : 1994 ECGÔNÔMI - MÔI TRƯỜNG NHIỆT ÔN HÒA - XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ SỐ PMV, PPD VÀ ĐẶC TRƯNG CỦA

Ban hành: 14/01/2005

Tình trạng: Đã biết

Cập nhật: 27/02/2013

Chú thích

Ban hành: Ngày ban hành của văn bản.
Hiệu lực: Ngày có hiệu lực (áp dụng) của văn bản.
Tình trạng: Cho biết văn bản Còn hiệu lực, Hết hiệu lực hay Không còn phù hợp.
Đã biết: Văn bản đã biết ngày có hiệu lực hoặc đã biết tình trạng hiệu lực. Chỉ có Thành Viên Basic và Thành Viên TVPL Pro mới có thể xem các thông tin này.
Tiếng Anh: Văn bản Tiếng Việt được dịch ra Tiếng Anh.
Văn bản gốc: Văn bản được Scan từ bản gốc (Công báo), nó có giá trị pháp lý.
Lược đồ: Giúp Bạn có được "Gia Phả" của Văn bản này với toàn bộ Văn bản liên quan.
Liên quan hiệu lực: Những Văn bản thay thế Văn bản này, hoặc bị Văn bản này thay thế, sửa đổi, bổ sung.
Tải về: Chức năng để bạn tải văn bản đang xem về máy cá nhân để sử dụng.

 

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

HỖ TRỢ NHANH

Hỗ trợ qua Zalo
Hỗ trợ trực tuyến
(028) 3930 3279
0906 22 99 66
0838 22 99 66

 

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.174.62.102